فهرست اطلاعات

 • مشاوره
ﺳﻼﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ . ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻰ ﺷﻄﺮﻧﺠﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻰ ﮔﺮﻯ ﻣﻴﻜﻨﻢ .1. ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻳﻨﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻯ ﻫﺴﺖ ? 2. ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺩﺍﺭﻩ ? 3. ﺑﻴﻤﻪ ﻯ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻰ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﭼﻴﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻴﻜﻨﻦ ? 4. ﺁﻳﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺪﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ ? ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﺳﻼﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ . ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻰ ﺷﻄﺮﻧﺠﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻰ ﮔﺮﻯ ﻣﻴﻜﻨﻢ .1. ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻳﻨﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻯ ﻫﺴﺖ ? 2. ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺩﺍﺭﻩ ? 3. ﺑﻴﻤﻪ ﻯ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻰ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﭼﻴﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻴﻜﻨﻦ ? 4. ﺁﻳﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺪﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ ? ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ
علی کاوه
علی کاوه
جناب آقای کاوه سلام و عرض ادب دارم اینجانب... مدت 6.5 سال هست که به استخدام پیمانی سازمان دولتی درامده ام. با پست کارشناس IT که بایست مستقیما" زیر نظر مدیر کل باشد ولی متاسفانه حتی 1 روز در پست خود گماشته نشده و همواره زیر نظر اشخاص قراردادی که در سمت معاونت یا پست خود من مشغول هستند کار کرده ام. در طول مدت خدمتم پیش از این خدمات ارزنده و افتخار کسب مقام دوم IT در استان را داشته و هیچ تخلفی در پرونده نداشته ام.مدتی است شخصی که پست مرا دارد و با مدیر مجموعه دوستی نزدیک دارد سعی در حذف و تخریب من دارد.حال میخواهم بدانم با توجه به اینکه از ماموریت ها و اختیارات مهم و دوره هایی که برای ارتقای شغلی و آینده کاریم لازم است محرومم و به مرور مرا دورتر از پستم نگه میدارند و در صدد حذف من هستند چه اقدام قانونی برای احقاق حقم میسر است. من باب مثال یکی از مهمترین شرح وظایف پستی من نظارت و بررسی و اعمال نظر در کلیه قراردادهای فناوری اطلاعات و همچنین نظارت بر کارکنان بخش آی تی است که دقیقا" برعکس شده و یک نیروی قراردادی با مدرک فوق دیپلم بر من و قرارداد ها نظارت دارد که بسیاری از مخارجی که انجام میشو غلط و نا لازم است. از ادارات دیگر هم برای استخدام دعوت شده ام ولی به بهانه کمبود نیرو مدیر با انتقالم موافقت نمیکند و تهدیداتی مبنی بر بدتر کردن شرایطم دارد.خواهشمندم راهنمایی بفرمایید و در صورت امکان شماره تماس خود را هم عنایت فرمایید. با سپاس فراوان
جناب آقای کاوه سلام و عرض ادب دارم اینجانب... مدت 6.5 سال هست که به استخدام پیمانی سازمان دولتی درامده ام. با پست کارشناس IT که بایست مستقیما" زیر نظر مدیر کل باشد ولی متاسفانه حتی 1 روز در پست خود گماشته نشده و همواره زیر نظر اشخاص قراردادی که در سمت معاونت یا پست خود من مشغول هستند کار کرده ام. در طول مدت خدمتم پیش از این خدمات ارزنده و افتخار کسب مقام دوم IT در استان را داشته و هیچ تخلفی در پرونده نداشته ام.مدتی است شخصی که پست مرا دارد و با مدیر مجموعه دوستی نزدیک دارد سعی در حذف و تخریب من دارد.حال میخواهم بدانم با توجه به اینکه از ماموریت ها و اختیارات مهم و دوره هایی که برای ارتقای شغلی و آینده کاریم لازم است محرومم و به مرور مرا دورتر از پستم نگه میدارند و در صدد حذف من هستند چه اقدام قانونی برای احقاق حقم میسر است. من باب مثال یکی از مهمترین شرح وظایف پستی من نظارت و بررسی و اعمال نظر در کلیه قراردادهای فناوری اطلاعات و همچنین نظارت بر کارکنان بخش آی تی است که دقیقا" برعکس شده و یک نیروی قراردادی با مدرک فوق دیپلم بر من و قرارداد ها نظارت دارد که بسیاری از مخارجی که انجام میشو غلط و نا لازم است. از ادارات دیگر هم برای استخدام دعوت شده ام ولی به بهانه کمبود نیرو مدیر با انتقالم موافقت نمیکند و تهدیداتی مبنی بر بدتر کردن شرایطم دارد.خواهشمندم راهنمایی بفرمایید و در صورت امکان شماره تماس خود را هم عنایت فرمایید. با سپاس فراوان
علی کاوه
علی کاوه
با سلام در خصوص عیدی پرسنل اعلام حداکثر عیدی توسط قانون به چه معناست اگر کارفرمائی بخواهد مبلغ بیشتری عیدی پرداخت کند آیا منع قانونی دارد با تشکر
با سلام در خصوص عیدی پرسنل اعلام حداکثر عیدی توسط قانون به چه معناست اگر کارفرمائی بخواهد مبلغ بیشتری عیدی پرداخت کند آیا منع قانونی دارد با تشکر
علی کاوه
علی کاوه
با سلام.من کارمند یه شرکت خصوصی هیستم و میخواهم بپرسم که اگه 5شنبه تعطیلی رسمی باشه و من بخوام شنبه رو مرخصی بگیرم(یعنی روز بعد از تعطیلی رسمی که میشه جمعه و روزی که من میخوام مرخصی بگیرم که میشه شنبه)کلا چند روز مرخصی باید برای من حساب بشه؟؟؟
با سلام.من کارمند یه شرکت خصوصی هیستم و میخواهم بپرسم که اگه 5شنبه تعطیلی رسمی باشه و من بخوام شنبه رو مرخصی بگیرم(یعنی روز بعد از تعطیلی رسمی که میشه جمعه و روزی که من میخوام مرخصی بگیرم که میشه شنبه)کلا چند روز مرخصی باید برای من حساب بشه؟؟؟
علی کاوه
علی کاوه
با سلام و تشکراز پاسخ حضرتعالی در همین ارتباط در خصوص پرداختی هایی که به بیمه شدگان از طرف کارفرما انجام میگیرد همه انها مشمول کسر حق بیمه نیست یا کارفرما همه موارد را که حتی مشمول کسر حق بیمه میشود را مبنای محاسبه قرار نمیدهد بطور مثال اضافه کار بعد از رسیدگی توسط بیمه بابت انها بیمه و جرایم مطالبه میگردد ولی چه نفعی برای بیمه شده خواهد داشت ایا بعد از بازنشستگی میتوان انها را مبنای محاسبه مستمری قرار داد یا فقط پولی است که به جیب بیمه واریز میگردد و هیچ نفعی برای بیمه شده ندارد ممنون
با سلام و تشکراز پاسخ حضرتعالی در همین ارتباط در خصوص پرداختی هایی که به بیمه شدگان از طرف کارفرما انجام میگیرد همه انها مشمول کسر حق بیمه نیست یا کارفرما همه موارد را که حتی مشمول کسر حق بیمه میشود را مبنای محاسبه قرار نمیدهد بطور مثال اضافه کار بعد از رسیدگی توسط بیمه بابت انها بیمه و جرایم مطالبه میگردد ولی چه نفعی برای بیمه شده خواهد داشت ایا بعد از بازنشستگی میتوان انها را مبنای محاسبه مستمری قرار داد یا فقط پولی است که به جیب بیمه واریز میگردد و هیچ نفعی برای بیمه شده ندارد ممنون
علی کاوه
علی کاوه
با سلام.میخواستم بدونم اگه بین دو تا مرخصی که به هم متصله جمعه باشه (مثلا 5شنبه تاشنبه)جمعه هم جزو روزهای مرخصی حساب میشه یا نه؟
با سلام.میخواستم بدونم اگه بین دو تا مرخصی که به هم متصله جمعه باشه (مثلا 5شنبه تاشنبه)جمعه هم جزو روزهای مرخصی حساب میشه یا نه؟
علی کاوه
علی کاوه
با سلام می خواستم بدونم آیا در نظر گرفتن امتیاز به ازای هر سال سابقه کار در یک سازمان برای آزمون استخدام پیمانی در همان سازمان قانونی هست؟ اگر قانونی هست این امتیاز در چه مراحلی و چند بار میتونه برای فرد در نظر گرفته بشه؟ با تشکر
با سلام می خواستم بدونم آیا در نظر گرفتن امتیاز به ازای هر سال سابقه کار در یک سازمان برای آزمون استخدام پیمانی در همان سازمان قانونی هست؟ اگر قانونی هست این امتیاز در چه مراحلی و چند بار میتونه برای فرد در نظر گرفته بشه؟ با تشکر
علی کاوه
علی کاوه
با سلام: میخواستم ببینم این قراردادهای شش ساله ای که میگوند در وزارت دفاع به جای سربازی دوساله هست شرایطش چیست؟ از کجا باید اقدام کرد؟ حقوق و مزایایش چگونه است؟
با سلام: میخواستم ببینم این قراردادهای شش ساله ای که میگوند در وزارت دفاع به جای سربازی دوساله هست شرایطش چیست؟ از کجا باید اقدام کرد؟ حقوق و مزایایش چگونه است؟
علی کاوه
علی کاوه
439 ردیف در 22 صفحه
   << بعدی  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  قبلی >>
دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )