نصب رازنامه بر روی android


شما می توانید از روشهای زیر برای نصب رازنامه بر روی گوشی اندروید خود استفاده کنید؟

نصب رازنامه بر روی IOS
نسخه ios نرم افزار رازنامه در حال توسعه می باشد و بزودی منتشر خواهد شد، جهت استفاده از خدمات رازنامه می توانید از نسخه وب رازنامه استفاده نمایید.
web.raznameh.com
نصب رازنامه بر روی windows phone
نسخه windows نرم افزار رازنامه در حال توسعه می باشد و بزودی منتشر خواهد شد، جهت استفاده از خدمات رازنامه می توانید از نسخه وب رازنامه استفاده نمایید.
web.raznameh.com
استفاده از نسخه وب رازنامه
جهت مشاوره و استفاده از برنامه رازنامه می توانید بدون محدودیت و نوع سیستم عامل از نسخه وب نرم افزار استفاده کنید
web.raznameh.com