فهرست اطلاعات

 • مشاوره
با سلام ، 18 سال ازدواج کرده ام و صاحب 3 فرزند هستم ، همسرم تقریباً از ابتدای زندگی کارهای غیر معقولی میکرد مثلاً : گم کردن یا فروختن طلا و جواهرات ، برداشت پول از حساب خواهرم با ترفندی خاص ، فرار از منزل و خیلی چیزهایی که مرا سخت آزرده میکرد ولی بدلیل اینکه همسرم دختر خاله ام بود و مسائل خانوادگی و همچنین سن کم ایشان در زمان ازدواج (17) از تمام این تقصیرات گذشته ام ولی تاکنون این مسائل ادامه دارد ، ضمن اینکه تحت درمان روانپزشک و همزمان دکتر روانکاو قرار دارد ولی هنوز به اعمال خود ادامه میدهد اکنون نیز حدود 4 روز است که از منزل خارج شده و در منزل مادر بزرگش میباشد ، حالا که فرزند بزرگترم حدود 18 ساله میباشد دیگر تاب این حرکات را ندارد و از من تقاضا دارد که همسرم را طلاق دهم ، البته ناگفته نماند که خود نیز دیگر طاقت ندارم چون هر کاری که از دستم برمیآمده انجام داده ام . لطفاً راهنمایی کنید که چگونه و با چه شرایظی میتوانم هرچه سریعتر ایشان را طلاق دهم و آیا مشکلات روحی و روانی ایشان تاثیری در روند پرونده خواهد داشت . ممنون و متشکرم
با سلام ، 18 سال ازدواج کرده ام و صاحب 3 فرزند هستم ، همسرم تقریباً از ابتدای زندگی کارهای غیر معقولی میکرد مثلاً : گم کردن یا فروختن طلا و جواهرات ، برداشت پول از حساب خواهرم با ترفندی خاص ، فرار از منزل و خیلی چیزهایی که مرا سخت آزرده میکرد ولی بدلیل اینکه همسرم دختر خاله ام بود و مسائل خانوادگی و همچنین سن کم ایشان در زمان ازدواج (17) از تمام این تقصیرات گذشته ام ولی تاکنون این مسائل ادامه دارد ، ضمن اینکه تحت درمان روانپزشک و همزمان دکتر روانکاو قرار دارد ولی هنوز به اعمال خود ادامه میدهد اکنون نیز حدود 4 روز است که از منزل خارج شده و در منزل مادر بزرگش میباشد ، حالا که فرزند بزرگترم حدود 18 ساله میباشد دیگر تاب این حرکات را ندارد و از من تقاضا دارد که همسرم را طلاق دهم ، البته ناگفته نماند که خود نیز دیگر طاقت ندارم چون هر کاری که از دستم برمیآمده انجام داده ام . لطفاً راهنمایی کنید که چگونه و با چه شرایظی میتوانم هرچه سریعتر ایشان را طلاق دهم و آیا مشکلات روحی و روانی ایشان تاثیری در روند پرونده خواهد داشت . ممنون و متشکرم
عباس اسدی
عباس اسدی
سلام . من درباره ازدواج با اتباع خارجی سوال داشتم. آیا ازدواج با اتباع افغانی حتی اگر در یک کشور اروپایی ساکن باشند ولی هنوز تابعیت آن کشور اروپایی را نداشته باشند،‌غیرمجاز است و وزارت کشور مجوز انجام آن را صادر نمی کند؟ در چه صورت می توان اجازه ثبت این نوع ازدواج را پیدا کرد؟
سلام . من درباره ازدواج با اتباع خارجی سوال داشتم. آیا ازدواج با اتباع افغانی حتی اگر در یک کشور اروپایی ساکن باشند ولی هنوز تابعیت آن کشور اروپایی را نداشته باشند،‌غیرمجاز است و وزارت کشور مجوز انجام آن را صادر نمی کند؟ در چه صورت می توان اجازه ثبت این نوع ازدواج را پیدا کرد؟
سید علی شاه صاحبی
سید علی شاه صاحبی
سلام به چه صورت می توان متوجه گردید که روند کار یک وکیل در پیگیری یک پرونده بصورت درست انجام میگردد. ملکی تجاری فاقد سند می باشد(دارای آب برق تلفن جواز کسب و دارای پرداخت مالیاتی می باشد )که بصورت فولنامه خرید و فروش میگردیده این ملک طی قولنامه به شخصی با شرایطی واگذار گردیده است بصورت اقساط که می بایستی طی چک پرداخت می گردیده که دو چک اول در روز موعد موجودی نداشته ولی برگشت نخورده و بصورت پایاپا بعدها بصورت خرد خرد و مقداری هم توسط جایگزین جنس تسویه کردیده ولی چک آخر چون باز موجودی سر موعد مقرر نداشته برگشت خورده در یکی از بندهای مفاد قرار داد این عنوان ذکر گردیده که در صورت برگشت هر کدام از چکها مال می بایستی به فروشنده باز گردانده شود که خریدار سر باز زده وفروشنده توسط وکیل در زمان حیات اقامه دعوی نموده که در جریان رسیدگی موکل فوت نموده و ادامه آن را وراث فانونی پیگیری مینمایند که باز دوبار رای به نفع موکل نسبت به تخلیه واسترداد مال خریدار تاکنون مبادرت به این امر ننموده که می بایستی مراحل تخلیه از طرف دادگاه اجرا گردد که در شرف می باشد این ملک از زمان برگشت چک تا کنون حدود 27ماه در اختیار خریدار بوده و در آن کاسبی میکرده و در نتیجه یک بار مالیاتی هم اضافه نموده ود پایان بنا بدلایل نامعلوم ملک مورد نظر را تخلیه نوده و به صورت مخروبه در آورده و در آن را قفل نموده تا زمانی که شاکیان و یا همان وراث طبق دستور دادگاه ملک را با واحد اجرای احکام بعد از زمان اخطار قانونی تحویل گرفته آیا با توجه به موارد مطروحه شاکی یا مالک می توانند ادعای خسارت نماینداگر می توانند چطور وچگونه چون از مبلغ مورد معامله نیمی همانطور که در بالا عنوان گردید پرداخت گردیده ونیم دیگر در قالب چک یرگشتی می باشد با تشکر
سید علی شاه صاحبی
سید علی شاه صاحبی
باسلام استادگرامی1-.مادری که تمام اموال شوهربنامش شده وثبتی وبارضایت شوهرهم بنامش شده میتواندیکی ازپسرانش راکه ازاوراضی نیست وبه اوخیلی بی احترامی کرده ازارث مادری محروم کند ؟ایامیتواند وصیت ثبتی کند؟یاشاهدبگیردکه پس ازفوتش به دلیل عدم رضایت از این پسر ارث بر او حرام است؟راهنمایی نمایید.متشکر.2-ایا زن بعد فوت شوهر میتواند یک قطعه زمین 12متری که بنام شوهر مرحومش است را به ارزش مثلا 20 میلیون بعنوان مهریه بنام خودکند.مبلغ مهریه درسال47حدودیک میلیون تومن بوده.راهنمایی فرمایید.متشکر.
باسلام استادگرامی1-.مادری که تمام اموال شوهربنامش شده وثبتی وبارضایت شوهرهم بنامش شده میتواندیکی ازپسرانش راکه ازاوراضی نیست وبه اوخیلی بی احترامی کرده ازارث مادری محروم کند ؟ایامیتواند وصیت ثبتی کند؟یاشاهدبگیردکه پس ازفوتش به دلیل عدم رضایت از این پسر ارث بر او حرام است؟راهنمایی نمایید.متشکر.2-ایا زن بعد فوت شوهر میتواند یک قطعه زمین 12متری که بنام شوهر مرحومش است را به ارزش مثلا 20 میلیون بعنوان مهریه بنام خودکند.مبلغ مهریه درسال47حدودیک میلیون تومن بوده.راهنمایی فرمایید.متشکر.
سید علی شاه صاحبی
سید علی شاه صاحبی
با سلام لطفا به سوالات بنده پاسخ بدهید. 1) آیا از نظر قانونی برای بخشش محضری و دائمی مهریه (به صورتی که قابل بازگشت نباشد) حضور اعضای خانواده زوجه در محضر لازم است یا زن به تنهایی میتواند خودش مهریه اش را به صورت قطعی ببخشد؟ من شنیده ام لازم نیست اما دفاتر اسناد رسمی حضور پدر یا مادر ایشان را لازم می دانند. آیا این کار آنها قانونی است. لطفا بفرمایید چگونه میتوان مهریه را بدون حضور پدر و مادر زوجه در محضر بخشید. 2) اگر مهریه در دفتر اسناد رسمی بخشیده شد، آیا در آینده امکان بازگشت آن توسط زوجه وجود دارد؟ لطفا راهکار قانونی را برای عدم بازگشت بفرمایید.
با سلام لطفا به سوالات بنده پاسخ بدهید. 1) آیا از نظر قانونی برای بخشش محضری و دائمی مهریه (به صورتی که قابل بازگشت نباشد) حضور اعضای خانواده زوجه در محضر لازم است یا زن به تنهایی میتواند خودش مهریه اش را به صورت قطعی ببخشد؟ من شنیده ام لازم نیست اما دفاتر اسناد رسمی حضور پدر یا مادر ایشان را لازم می دانند. آیا این کار آنها قانونی است. لطفا بفرمایید چگونه میتوان مهریه را بدون حضور پدر و مادر زوجه در محضر بخشید. 2) اگر مهریه در دفتر اسناد رسمی بخشیده شد، آیا در آینده امکان بازگشت آن توسط زوجه وجود دارد؟ لطفا راهکار قانونی را برای عدم بازگشت بفرمایید.
سید علی شاه صاحبی
سید علی شاه صاحبی
با سلام اگر مردی زن خود را ترک کرده و برای ادامه تحصیل یا کار به مدت طولانی به خارج از کشور برود، اما به زن ماهیانه نفقه پرداخت کند، آن زن میتواند به دلیل تنهایی دادخواست طلاق بدهد؟ و اگر بدهد چه مدت طول حدودا طول میکشد که دادخواست او پذیرفته شود؟
با سلام اگر مردی زن خود را ترک کرده و برای ادامه تحصیل یا کار به مدت طولانی به خارج از کشور برود، اما به زن ماهیانه نفقه پرداخت کند، آن زن میتواند به دلیل تنهایی دادخواست طلاق بدهد؟ و اگر بدهد چه مدت طول حدودا طول میکشد که دادخواست او پذیرفته شود؟
سید علی شاه صاحبی
سید علی شاه صاحبی
باسلام حدود 5 سال ازدواج کردم. همسرم 2 سالی است به بهانه های مختلف فحاشی می کند و مرا به باد توهین میگیرد 2 -3 بار هم من رو کتک زده ولی نه در حدی که کبود بشم ، یه بار با زانوی خودش اومد تو شکمم و 2 -3 بار دیگه هم با پا لگدکوبم کرده .به خاطر دختر2ساله ام قصد طلاق ندارم . میخواستم بدونم چطوری میتونم در دادگاه خانواده از این توهین و فحاشی شکایت کنم . امروز بهش پیشنهاد مشاوره 2 تایی رو هم دادم که بهم گفت نه من وقتش رو دارم و نه نیازش رو . متشکرم
باسلام حدود 5 سال ازدواج کردم. همسرم 2 سالی است به بهانه های مختلف فحاشی می کند و مرا به باد توهین میگیرد 2 -3 بار هم من رو کتک زده ولی نه در حدی که کبود بشم ، یه بار با زانوی خودش اومد تو شکمم و 2 -3 بار دیگه هم با پا لگدکوبم کرده .به خاطر دختر2ساله ام قصد طلاق ندارم . میخواستم بدونم چطوری میتونم در دادگاه خانواده از این توهین و فحاشی شکایت کنم . امروز بهش پیشنهاد مشاوره 2 تایی رو هم دادم که بهم گفت نه من وقتش رو دارم و نه نیازش رو . متشکرم
سید علی شاه صاحبی
سید علی شاه صاحبی
با سلام بنده قصد استخدام در یک شرکت خصوصی رو دارم که مدیرعامل شرط استخدام رو اخذ سفته یا چک معادل دو سال حقوق و مزایا به عنوان تضمین حسن انجام کار اعلام کرده است. از قرار معلوم قراردادهای شرکت تک نسخه ایست و مطمئن نیستم که رسید بابت چک تضمین داده می شود یا خیر. مدت قرار داد دو ساله است و یکی از بندهای ذکر شده آنست که در صورت تمایل به فسخ قرارداد، سه ماه قبل از موعد مورد نظر کارفرما را مطلع نمود و در صورت موافقت کارفرما قرارداد فسخ می شود. در ضمن کارفرما حق اخراج کارمند را بدون هیچ دلیلی داراست. در این رابطه سوالاتی خدمت شما دارم: 1. در چنین شرایطی استفاده از چک بهتر است یا سفته؟ در نوشتن آن چه مواردی را باید رعایت نمود؟ 2. در صورتیکه شرطی برای به اجرا گذاشتن چک و سفته تضمین در قرارداد ذکر نشده باشد، کارفرما تحت چه شرایطی می تواند اقدام به وصول تضمین ها کند؟ 3. اصولا اخذ این نوع تضمین ها از لحاظ قانونی چه حکمی دارد؟ 4. آیا در صورت تمایل به فسخ قرارداد زودتر از موعد با رعایت شرط اطلاع 3 ماه پیش از موعد، بازهم امکان اجرا گذاشتن چک ها توسط کارفرما وجود خواهد داشت؟ 5. آیا در صورت اخراج از سوی کارفرما، امکان اجرا گذاشتن چک ها و سو استفاده از آن برای شرکت امکان دارد؟ راه جلوگیری از این مشکل چیست؟
با سلام بنده قصد استخدام در یک شرکت خصوصی رو دارم که مدیرعامل شرط استخدام رو اخذ سفته یا چک معادل دو سال حقوق و مزایا به عنوان تضمین حسن انجام کار اعلام کرده است. از قرار معلوم قراردادهای شرکت تک نسخه ایست و مطمئن نیستم که رسید بابت چک تضمین داده می شود یا خیر. مدت قرار داد دو ساله است و یکی از بندهای ذکر شده آنست که در صورت تمایل به فسخ قرارداد، سه ماه قبل از موعد مورد نظر کارفرما را مطلع نمود و در صورت موافقت کارفرما قرارداد فسخ می شود. در ضمن کارفرما حق اخراج کارمند را بدون هیچ دلیلی داراست. در این رابطه سوالاتی خدمت شما دارم: 1. در چنین شرایطی استفاده از چک بهتر است یا سفته؟ در نوشتن آن چه مواردی را باید رعایت نمود؟ 2. در صورتیکه شرطی برای به اجرا گذاشتن چک و سفته تضمین در قرارداد ذکر نشده باشد، کارفرما تحت چه شرایطی می تواند اقدام به وصول تضمین ها کند؟ 3. اصولا اخذ این نوع تضمین ها از لحاظ قانونی چه حکمی دارد؟ 4. آیا در صورت تمایل به فسخ قرارداد زودتر از موعد با رعایت شرط اطلاع 3 ماه پیش از موعد، بازهم امکان اجرا گذاشتن چک ها توسط کارفرما وجود خواهد داشت؟ 5. آیا در صورت اخراج از سوی کارفرما، امکان اجرا گذاشتن چک ها و سو استفاده از آن برای شرکت امکان دارد؟ راه جلوگیری از این مشکل چیست؟
سید علی شاه صاحبی
سید علی شاه صاحبی
723 ردیف در 37 صفحه
   << بعدی  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  قبلی >>
دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی و مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )