تازه های رازنامه

نتایج فرم نظرسنجی جاری:   سیستم های یکپارچه مالی کدام شرکت را می پسندید.

شرکت نرم افزاری رایورز
            27 %27 %27 % 27.88 % (392)

شرکت نرم افزاری الگوریتم پویا
            5 %5 %5 % 5.76 % (81)

شرکت نرم افزاروسخت افزار ایران( نوسا)
            16 %16 %16 % 16.22 % (228)

شرکت نرم افزاری رایان نظم
            3 %3 %3 % 3.13 % (44)

شرکت نرم افزاری آرین سیستم
            6 %6 %6 % 6.12 % (86)

شرکت نرم افزاری دستیار
            2 %2 %2 % 2.13 % (30)

شرکت نرم افزاری فروردین
            3 %3 %3 % 3.91 % (55)

شرکت نرم افزاری رایین
            2 %2 %2 % 2.84 % (40)

شرکت نرم افزاری نماد ایران
            8 %8 %8 % 8.46 % (119)

شرکت نرم افزاری شماران
            4 %4 %4 % 4.69 % (66)

سایر شرکتها
            11 %11 %11 % 11.74 % (165)

شرکت نرم افزاری پیوست
            7 %7 %7 % 7.11 % (100):مجموع آراء 1406
شما فقط مجاز به دادن یک رای در روز هستید

[ رأی دهید | دیگر نظرسنجی ها ]رازنامه در شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .