طراحی، سازماندهی و توسعه سازمان
مدیریت سیستم ها و روشهای سازمانی
غلامرضا نظری
مدیریت سیستم ها و روشهای سازمانی
مشاهده پروفایل
پرسش از مشاور
مشاور در صدور انواع بیمه نامه ها
بابک نعمتی
مشاور در صدور انواع بیمه نامه ها
مشاهده پروفایل
پرسش از مشاور
 ساختار و تشکیلات سازمانی، ارزیابی عملکرد کارکنان ، منابع انسانی و امور اداری (طبقه بندی مشاغل )
زین العابدین شیخ بگلو
ساختار و تشکیلات سازمانی، ارزیابی عملکرد کارکنان ، منابع انسانی و امور اداری (طبقه بندی مشاغل )
مشاهده پروفایل
پرسش از مشاور
مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، مدیریت  توسعه بازار، مدیریت منابع انسانی، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و نظام آراستگی
سیدنادر حسنلی
مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، مدیریت توسعه بازار، مدیریت منابع انسانی، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و نظام آراستگی
مشاهده پروفایل
پرسش از مشاور
پرسش ها و پاسخ ها
سایر مطالب