پرسش و پاسخ

باسلام معلم استخدام رسمی ازمایشی هستم ابتدا7سال درشرکت سابیر بودم.(سال76تا82) بابیمه تامین اجتماعی. سپس اموزش وپرورش استخدام پیمانی شدم(سال85) پس ازان 2سال است که هم رسمی ازمایشی هستم بیمه ام راعوض نکردم وهنوزم تامین اجتماعی ام. سوابق شرکتی ام چون سهامی ان دولتی بود جز سابقه خدمتم درحکم کارگزینی ام محسوب شد .حالا غیرازسربازی 12سال سابق خدمت درحکمم امده سئوال اینست1- ایا پاداش بازنشستگی(سالی یکماه حقوق) که فرهنگیان که بیمه خدمات کشوری دارن وهنگام بازنشستگی میگیرن به بنده هم تعلق میگیره که بیمه تامین اجتماعی ام وشاغل دراموزش وپرورشم.2-ایا باهمین بیمه ادامه بدم یا خدمات کشوری بهتره.3-سنوات سربازی دربیمه تامین اجتماعی چگونه محسبه میشه وپرداختش باتامین اجتماعی راحت تره یا خدمات درمانی.باتشکر

  ؟


ضمن عرض سلام و خسته نباشد در خصوص موارد مطروحه متاسفانه نمتوان اظهار نظر قطعی نموده ولی در مورد سنوات سالیانه در صورتیکه درپایان هرسال انرا دریافت ننموده اید میتوان وصول گردد ضمنا توصیه میگردد بمنظور مزایای بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت تبدیل در همان وضعیت تامین اجتماعی باقی بمانید . همچنین در مورد سربازی هم ضمن مراجعه به سازمان تامین اجتماعی نسبت به احتساب و پرداخت اقساط ان اقدام فرمایید . شاد و سرافراز باشید مستوفیاستادعزیز کسانیکه(معلمین) بیمه خدمات درمانی هستند یک بند ازحقوقشان تحت عنوان صندوق بازنشستگی سهم کارمند کسرمیشود ولی بنده که بیمه تامین اجتماعیم این بند رابانام دیگری تحت عنوان بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند ازحقوقم کسرمیکنند طبق فرمایشات شما فرقی ندارد ومیتوان ان پاداش یا حق سنوات را دریافت کرد.درضمن ازکدام محل پرداخت میشه ؟دراخرتشکرزیادی ازشمادارم ودرمورد اقساطی شدن حق بیمه سنوات سربازی ایا مطمئنید تامین اجتماعی انرا قسط بندی میکند ؟ارزوی سلامتیتان رادارم.

ضمن ادای احترام باتوجه باینکه قبلا در شرکت دیگری اشتغال داشته اید میبایست سنوات خود را از ان شرکت دریافت فرمایید . در خصوص خرید قسطی سربازی نیز با شرمندگی باستحضار میرسانم که با وجود ابلاغ بخشنامه های متعدد بررسی نموده در خبری که در تاریخ پانزدهم مهرماه امسال تحت عنوان تغییر نحوه خرید سربازی از طرف مدیریت محترم درامد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خرید قسطی منتفی گردیده و ایشان فرموده اند که در صورتیکه شخص قبل از اعزام به سربازی بیمه شده تامین اجتماعی باشد وبعد ازسربازی نیز پرداخت کننده تامین اجتماعی باشند بدون پرداخت حق بیمه ایام سربازی این مدت جزو سابقه ایشان بدون پرداخت هزینه محسوب میگردد لذا پیشنهاد میگردد بامراجعه بسازمان مربوطه نسبت به صحت و سقم این خبر بررسی فرمایید با امتنان مستوفیاستاد گرامی با تشکر بی پا یان ازشما .سنواتم (6سال)راازشرکت قبلی دریافت کردم و18 ماه بیمه بیکاری هم گرفتم .ایا بیمه بیکاری جزئ سابقه بیمه محسوب میشه وایا سنوات ان را میتوان جزئ سنوات حکم فعلی هم محاسبه کرد یعنی بیمه بیکاری جزئسابقه پرداخت حق بیمه هست؟واموزش پرورش میتونه محاسبه کنه .

سلام و خسته نباشید . باستحضاربرسانم که ایام بیمه بیکاری جزو سابقه کار محسوب میگردد ولی حق سنوات به ان تعلق نمیگیرد و اضافه و تاکید نمایم مواردی را که مطرح فرموده اید همگی بایستی از طریق همان شرکت حل و فصل گردد و ارتباطی به اموزش و پرورش ندارد . موفق و سربلند باشیدباسلام وتشکرازاستادعزیز.ظاهرا کاردرسدهاونیروگاهها وتونلها جزئ کارهای سخت وزیان اورمحسوب میشود.یعنی هرسال یکسال ونیم محسوب میشه.بنده هم چنین شرایطی راتجربه کرده ام .یعنی درسد وتونل 6ونیم سال کارکرده ام حالامیتوانم سابقه ام رااصلاح کنم وانرامحاسبه کنم.؟چه مراحلی دارد؟واز چه راهی یا ارگانی شروع میشود.

ضمن ادای احترام باستحضارمیرسانم که درخصوص مشاغل سخت و زیان اور و اصلاح سوابقتان از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام فرمایید . ضمنا در خصوص پاداش یکماهه بازنشستگان یاداوری مینمایم که باتوجه به  ماده 103 ایین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هییت علمی که بازنشسته ازکارافتاده یا فوت میشوند به ازا هریکسال خدمت معادل یکماه اخرین حقوق حقوق ومزایای مستمر تا سی سال باضافه مطالبات ناشی ازمرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد . ان قسمت ازسابقه خدمت کارمند که در ازا ان وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی دریافت این وجوه میگردد کسرمیشود . امیدوارم پاسختان راگرفته باشید . سربلند باشید مستوفیباسلام .استادگرامی باارزوی سلامتی سئوالم اینست. درمورد خریدسربازی مراحل انراانجام دادم حالا یک قبض به من دادندبمبلغ حدود1371000هزارتمن تاسابقه ام راحساب کنن .بنده مدیراموزگاربوده ام فیشهای 24 ماه گذشته ام راجمع کردم مبلغ 20000000میلیون تومن تقربا کل واریزیهای بنده بوده باعیدی و24ماه خدمت کرده ام کل بیمه هایی که طی 24ماه گذشته به حساب کسورات تامین اجتماعی ریخته ام 1345000 هزاتومن بوده ایا درست محسبه کردن میشه شما هم محاسبه کنین .مبلغش خیلی زیاده .متشکر.

باسلام . مبلغ اعلامی منطقی بنظر نمیرسد . لازم است مجددا مراجعه و بپرسید برمبنای حقوق چه سالی حساب کرده اند وحتما مشکلی پیش امده است مجددا مراجعه فرمایید ضمنا نمیدانم براساس چه مبنایی محاسبه شده که تقریبا 70 درصد عایدی شما را اعلام کرده اند لطفا به اداره حقوقی مراجعه و رفع اشکال فرمایید . موفق باشیدسلام گرم ازخوزستان داغ به استادگرامی فکرکنم مبلغ خریدخدمت سربازی را اشتباه متوجه شدید.فیشی که به من داددندبری واریزیک میلیون وسیصدوهفتادویک هزارتومن بوده دریافتیهای سال90و91بنده حدود20میلیون بوده و بیمه ای هم که به تامین ریخته ام یک میلیون وسیصدو چهل وپنج تومان بوده خواهش دارم تامین اجتماعی که میگه سیستم کامپیوتری خودش نرم افزارمحاسبه داره ودرست حساب میکنه ایا این مبلغ صحیحه؟ایاانصافه دوسال دربدری بکشی بعد میلیونی پولشم ازت بگیرن.نقد.

ضمن عرض درود فراوان به هموطنان خوزستان گرم ومیهمان نواز ان خطه متاسفانه درخصوص موارد اینچنینی بحدی بخشنامه ودستورالعمل صادر میگردد که کاررا مشکل میسازد . به هرحال اگر تا تاریخ هفتم مردادماه 75 خدمت مقدس سربازی را باتمام رسانیده و دوسال سابقه پرداخت حق بیمه قبل ازاعزام داشته باشید معاف ودرغیراینصورت براساس میانگین 30 سال خدمت و دوسال اخر قبل ازاعزام ماخذ دریافت 30 درصد که 7 درصد ان بعهده بیمه شده و23 درصد انرا دولت میپردازد . منطور نیز میانگین حقوق ومزایای مستمر بیمه شده در 2 سال اخر میباشد و ضمنا اگر کمتراز 2 سال خدمت کرده باشید براساس گواهی های صادره محاسبه ومنظور میگردد . امیدوارم توانسته باشم به اخرین سئوال فعلی شما جوابی قانع کننده داده باشم . حال اگر مبلغی مازاد براین محاسبه اخذ گردیده از همان مجرای واحدحقوقی و نهایتا دیوان محترم عدالت اداری البته پس از محاسبه دقیق موضوع را میتوانید پیگیری فرمایید . موفق وسربلندباشید ..... مستوفیسلام بنظرشما خریدسابقه سربازی خوبه ارزش خریدن داره ایا شمابودین مبلغ1371000میدادین تا2سال به سابقتون اضاف شه ممکنه بعدا یه بخشنامه بیاد خرید مجانی بشه.

باسلام . بله خریدسابقه سربازی ارزش خریدن دارد و امکان ندارد مجانی شود ولی باتوجه به تکرر و تنوع بخشنامه هاودستورالعملها این اتفاق هم بیافتد . موفق باشیدباسلام.استادگرامی مبلغ بیمه سنوات سربازی راامروز25تیر92بحساب اداره کل امورمالی ریختم .بعدمتوجه شدم که پیش ازایام سربازی یعنی قبل ازسالهای 73تا75بنده سابقه 53روز بیمه پردازی بابت شرکت درطرح سرشماری عمومی کشاورزی مرکزامارایران بتاریخ7مهر72تا30ابان72راداشته ام حالا تکلیف پول واریزی چه میشه ایا میشه برگشت بخوره وبیمه سربازی رایگان محاسبه بشه.خداحفظتون کنه .راهنماییم کنین.

باسلام متقابل متاسفانه دراینمورد دستورالعملی موجودنبوده و  بعید میدانم قابل استرداد باشد با این وجود به سازمان تامین اجتماعی موردنظر مراجعه ومشکلتان رامطرح فرماییدباتشکرازاستادگرامی جناب مستوفی بیشتر ابهامم بخاطر اینبود که بنده پس ازجدایی ازاموزش پروررش یا بازنشستگی سنواتم(پاداش پایان خدمت) رااز کدام ارگان میگیرم ایا ازتامین اجتماعی یا ازاموزش پرورش ؟

ضمن عرض سلام در این خصوص مطالباتتان را تامین اجتماعی می پردازد البته این پاسخ با توجه به اظهارات خو دتان داده شده و

امیدارم جواب تمامی پرسشها و ابهامات خود را دریافت نمو ده باشید . خدانگهدارارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

اسداله مستوفی

اسداله مستوفی

تاریخ ثبت:
1391/09/14
بروزرسانی:
1393/11/23
آخرین مشاهده:
1400/11/02
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )