پرسش و پاسخ

با سلام من در جایی کار میکنم که مقداری ماک استیجاری دارد که اظهار نامه آنها رد شده است ولی هنوز به علت کم بود بوجه به اداره مالیاتی جهت گرفتن فیش و پرداخت مالیات اقدام نکرده ایم جرثیمه عدم مراجه چه مقدار است آیا بهتر است که ما مراجعه کنیم و فیش دریافت کنیم بعد پرداخت نکنیم یا فرقی نمیکند لطفا برای من توضیح دهید با تشکر .

  ؟


اگر سال مالی تمام شده و اظهارنامه مالیاتی ارسال شده  صبر کنید تا رسیدگی شود حسابها و بعد مالیات را پرداخت کنید

بعد از رسیدگی ثبت حسابداری را درست کنید و برای سال جدید حتما محاسبات صورت پذیرد.باسلام آیا مگر نباید مبلغ خود اظهاری که در اظهارنامه ثبت شده است را پرداخت کنیم تا چه زمان میتوان این مبلغ را که متعلق به سال 92 است را پرداخت نکنیم زمان رسیدگی به این اظهارنامه چقدر است آیا برای اظهارنامه اجاره املاک نیز برگه تشخیص میآید


نگران نباشید نهایت تا پایان ماه آبان حتما به شرکت اطلاع رسانی می کنندبا سلام من از حوضه مالیاتی سعال کردم ایشان گفتند مقدار مالیاتی که در اظهارنامه قبول درارید که خود شما اظهارکرده اید باید تا پایان مرداد ماه یعنی یک ماه فرصت دارید پرداخت کنید اگر پرداخت نکنید به مبلغ هرماه 2/5 درصد جریمه میشوید آیا فرمایش شما که تا پایان آبان به شما اطلاع رسانی میکنند شامل این جریمه نمیشود چرا؟


اگر مالیاتی پرداخن نشود حتما مشمول مالیات می شود

این که از ممیز سوال پرسیدید منظور این بوده که فعلا همون عددی که قبول داری رو پرداخت کن تا بیان رسیدگی کنند و بقیه رو بده

تا زمانی که برگ قطعی صادر نشده پرداخت نقدی مالیات مشمول 80% بخشودگی می شود

یعنی 20% باید جریمه بدی که اگر یه دو دو تا چهار تا بکنی می بینی خیلی ضرر نکردیممنونم


درود ، علیرغم اشتباه در ارجاع موضوع به اینجانب به جهت مختومه شدن بحث ، مع الوصف چند مورد از مفاد قانونی تشویقات و جرایم مالیاتی را تقدیم مینمایم :

تشویقات مالیاتى

Ø   معادل ۴ درصد از مالیات‌هاى پرداختى مؤدى تا سررسید مقرر به‌عنوان جایزه خوش‌حسابى از مالیات متعلقه کسر خواهد شد (ماده ۱۹۰ ق.م.م)

Ø   چنانچه مؤدیان مالیاتى که مکلف به نگهدارى دفاتر قانونى هستند سه سال متوالى ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنها مورد قبول حوزهٔ مالیاتى قرار گیرد و مالیات هر سال خود را در سال تسلیم اظهارنامه وبدون مراجعه به هیئت‌هاى حل اختلاف مالیاتى پرداخت نموده باشند علاوه بر بند یک معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال متوالى را به‌عنوان جایزه دریافت خواهند داشت که این جایزه از مالیات معاف است (ماده ۱۸۹ ق.م.م).

Ø   در صورت تمکین به برگ تشخیص مالیاتى و توافق با ممیز کل از ۸۰ درصد جرایم متعلقه معاف خواهند بود (تبصره یک ماده ۱۹۰)

Ø   در صورت تمکین به رأى هیئت حل اختلاف قبل از صدور برگ اجرائیه ۴۰ درصد جرایم متعلقه بخشیده مى‌شود (تبصره ۲ ماده ۱۹۰ ق.م.م)

 

جرایم مالیاتى

1)  عدم رعایت آئین‌نامه تحریر و تنظیم دفاتر قانونى موجب تعلق جریمه‌اى معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه که حداکثر آن یکصد هزار ریال خواهد بود (تبصره ۱ ماده ۹۵ ق.م.م).

2)   تأخیر در تسلیم صورت صاحبان سهام بانام یا شرکاء ضامن (قبل از قطعیت مالیات) موجب تعلق جریمه‌اى معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات خواهد شد. (تبصره ب بند د ماده ۱۰۵ ق.م.م)

3)  تأخیر در تسلیم صورت صاحبان سهام بانام یا شرکاء ضامن (قبل از صدور برگ تشخیص) موجب احتساب مالیات طبق بند د ماده ۱۰۵ خواهد شد(تبصره ماده ۱۱۸ ق.م.م)

4)  عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ توسط آخرین مدیران شرکت باعث خواهد شد که مدیران متضامناً مسئول پرداخت مالیات شرکت شوند(تبصره ماده ۱۱۸ ق.م.م)

5)     تخلف شرکت‌هاى تعاونى مصرف و مسکن مؤسسات باعث لغو معافیت آنان خواهد شد (تبصره ماده ۱۹۳)

6)   عدم احراز شرایط مقرر در مورد ایجاد ذخیره توسعه تکمیل باعث تعلق جریمه‌اى معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه اضافه بر مالیات متعلقه خواهد شد (تبصره ذیل ماده ۱۳۸ ق.م.م)

7)   در صورت خوددارى از ارائه دفاتر و مدارک و اسناد بدون عذر موجه درآمد مشمول مالیات مؤدى به طریق على‌الرأس محاسبه مى‌شود (ماده ۱۸۱ ق.م.م)

8)  تأخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه‌اى معادل ۵/۲ درصد مالیات متعلقه به‌ازاء هر ماه تأخیر (ماده ۱۹۰ ق.م.م).

9)     عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌اى معادل ۵ درصد مالیات متعلقه خواهد شد (ماده ۱۹۲ ق.م.م)

10) عدم تسلیم تأدیه‌کنندگان مالیات باعث تعلق جریمه‌اى معادل یک درصد مالیات متعلقه خواهد شد (تبصره ماده ۱۹۲ ق.م.م)

11) عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جریمه‌اى معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه براى هریک از موارد فوق خواهد شد (ماده ۱۹۳ ق.م.م)

12) رد دفاتر قانونى موجب تعلق جریمه‌اى معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه خواد شد (ماده ۱۹۳)

13) در صورتى‌که درآمد ابرازى مؤدى با درآمد تشخیصى قطعى شده حوزهٔ مالیاتى بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مالیاتى به مؤدى تا سه سال هیچ‌گونه بخشودگى و تسهیلات دیگر براى اعطا نخواهد شد (ماده ۱۹۴ ق.م.م)

14) جریمه تخلف آخرین مدیران قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهارنامه مالیاتى موضوع ماده ۱۱۴ معادل ۲ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت خواهد بود. (ماده ۱۹۵ ق.م.م)

15) جریمه تسلیم اظهارنامه مالیاتى خلاف واقع آخرین مدیران موضوع ماده ۱۱۴ معادل یک درصد سرمایه پرداخت شده مى‌باشد (ماده ۱۹۵ ق.م.م)

16) جریمه مدیران تصفیه در صورت تخلف از مقررات مالیاتى معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه خواهد بود (ماده ۱۹۶ ق.م.م)

17) جریمه عدم تسلیم لیست حقوق معادل ۲ درصد حقوق پرداخت شده مى‌باشد (ماده ۱۹۷ ق.م.م)

18) جریمه عدم تسلیم قراردادهاى پیمانکاران ظرف مهلت مقرر معادل یک درصد مبلغ قراردادها خواهد بود (ماده ۱۹۷ ق.م.م)

19) عدم کسر و ایصال مالیات‌هاى تکلیفى در موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌اى معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد (ماده ۱۹۹ ق.م.م)

20) وصول مالیات از طریق عملیات اجرائى باعث تعلق جریمه‌اى معادل ۱۰ درصد جمع بدهى و جرایم متعلقه خواهد شد (ماده ۲۱۱ ق.م.م)

21) در صورت تأیید رأى بدوى توسط هیئت حل اختلاف تجدیدنظر به لحاظ اعتراض غیرموجه مؤدى مشمول جریمه‌اى معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف خواهد شد (تبصره یک ماده ۲۴۷ ق.م.م)

22) در صورت رد شکایت مؤدى توسط شوراى‌عالى مالیاتى مؤدى مشمول جریمه‌اى معادل ۵ در هزار موضوع رأى مورد شکایت خواهد شد که حداقل جریمه یک هزار ریال و حداکثر پنجاه هزار ریال خواهد بود (ماده ۲۶۰ ق.م.م)

 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

محبوبه کریمی

محبوبه کریمی

تاریخ ثبت:
1393/06/17
بروزرسانی:
1393/09/03
آخرین مشاهده:
1400/09/08
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )