موضع موافقین و مخالفین درباره انتخابات شورای عالی حسابداران خبره

منبع: عصر اقتصاد تاریخ انتشار: 1388-01-27
نویسنده: مترجم:
چکیده:

عضو انجمن حسابداران خبره ایران در حالی معتقد است در انتخابات دی ماه شورای عالی این انجمن مفاد اساسنامه رعایت نشده و به جای سه عضو ، دو عضو انتخاب شدند که در عوض عضو شورای عالی براین باور است در جریان این انتخابات تخلفی صورت نگرفته است


موضع موافقین و مخالفین درباره انتخابات شورای عالی حسابداران خبره

عضو انجمن حسابداران خبره ایران در حالی معتقد است در انتخابات دی ماه شورای عالی این انجمن مفاد اساسنامه رعایت نشده و به جای سه عضو ، دو عضو انتخاب شدند که در عوض عضو شورای عالی براین باور است در جریان این انتخابات تخلفی صورت نگرفته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالرضا تالانه عضو سابق شورای عالی و عضو انجمن حسابداران خبره ایران با انتقاد از انتخابات دی ماه شورای عالی این انجمن حرفه ایی اظهار داشت : درحالی گرفتاری و مشغله زیاد از حد در بورس تهران یکی ازعوامل غیبت ام در جلسات شورای بود که عوامل دیگری هم مانند عدم اتخاذ تصمیمات موثر درجلسات طولانی، نبود خط مشی مناسب، تکراری بودن موضوعات جلسات، تداخل برنامه‌های انجمن با جلسات دیگر باعث افزایش غیبت‌ها شد. وی ادامه داد : بعد از طرح‌ قطع همکاریم با بورس تهران که مقارن با برگزاری مجمع‌ انجمن بود، عملا فرصتی فراهم می‌شد تا بتوانم در جلسات حضور یابم و حتی در مذاکره‌ای که روز مجمع با رئیس شورا ( غلامرضا سلامی) داشتم به ایشان گفتم که جلسات شورا را حاضر خواهم شد. لیکن در کمال تعجب دیدم که در مجمع فقط برای دو عضو جدید رای‌گیری شد. عضوسابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران خاطرنشان کرد: در این خصوص پیشتر به یک عضو موثر انجمن یعنی منیری هم گفته بودم که به گمانم دوره من تمام است و من هم باید از شورا خارج شوم اما وی اعلام کرد دوره سه ساله ام هنوز تمام نشده است. تالانه تصریح کرد: در حالی طبق مفاد صریح اساسنامه انجمن هر ساله باید سه عضو خارج شوند که معلوم نیست این موضوع چگونه قابل توجیه است که در مجمع اخیر دو عضو خارج شدند. وی افزود: بعید می‌دانم اساسنامه چنین مجوزی را داده باشد. اگر این تعبیر درست باشد و عنداللزوم سه عضو باید خارج شوند در این صورت انتخابات مجمع وجهه قانونی ندارد و به گمانم انتخابات باطل است. وی با بیان اینکه پیآمدهای این موضوع وخیم است و اگر قانونا پیگیری شود، تشریفات مجمع دوباره باید تکرار شود ادامه داد: در حالی انجمن یک نهاد حرفه‌ای غیردولتی است که باید در امر پاسخگویی و دقت سرآمد و الگوی دیگران باشد و اگر مسئله اخیر به وزارت کشور و شکایت از انجمن بیانجامد و احدی از اعضای انجمن درخواست ابطال مجمع و مصوبات آن را کند، صرف‌نظر از نتیجه درخواست (که می‌تواند له یا علیه انجمن باشد) برای آبروی انجمن و اعضای شورای عالی خوشایند نخواهد بود . تالانه در خاتمه گفت : درباره اشکالات موجود در اساسنامه و اصلاح‌ کردن آن در سال‌های قبل زیاد بحث شده و تاکنون شورای عالی انجمن انجام این مهم را به دلیل سختگیری کمیسیون ماده 10 وزارت کشور به تعویق انداخته اما اکنون فرصت خوبی برای اصلاح اساسی اساسنامه فراهم است و روزی باید این کار را انجام داد. پاسخ عضو کنونی شورای عالی به گزارش فارس ، در برابر این اظهارات تالانه، جمشیدی فر عضو کنونی شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نظر دیگری دارد. وی گفت : اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان تنها تشکل حرفه ای حسابداری فعال بازمانده از قبل از انقلاب در دو نوبت در سالهای 63 و 70 اصلاح و به تصویب مجمع رسید و اگرچه انجمن از نظر حقوقی در زمره موسسات غیرتجاری موضوع قانون تجارت قرار دارد لیکن ملزم به رعایت ضوابط وزارت کشور در قالب مقررات احزاب و تشکل ها ( که نظارت نماینده وزارت کشور بر برگزاری مجامع و مصوبات آن را الزامی می دارد) است. وی ادامه داد: صرفنظر از لزوم بازنگری در اساسنامه و رفع نواقص موجود، مقررات فعلی لازم الرعایه است. به موجب ماده 26 و 5 تبصره آن مندرج در اساسنامه مصوب سال 63، شورای عالی انجمن مرکب از 7 نفر قابل افزایش تا 9 نفر است. براین اساس علاوه بر اعضای اصلی شورای عالی 3 نفر به عنوان عضو علی البدل شورا انتخاب می شدند که در صورت فوت یا استعفا یا غیبت مداوم یا معذوریت و یا ممنوعیت قانونی اعضای اصلی جانشین آنان می شدند. جمشیدی فر ادامه داد: این در حالی است که مدت ماموریت اعضا دو سال تعیین شده که می باید همه ساله نزدیکترین عدد صحیح به یک سوم اعضای آن با توجه به قدمت عضویت در شورا خارج شوند اما در سال 70 اساسنامه به طور کلی مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طی مراحل تاییدی وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته شد. به گفته وی از جمله اصلاحات انجام شده، ماده 26 اساسنامه قبلی بود که احکام آن در بخش شورای عالی انجمن و تحت ماده 28 و تبصره های مربوطه اصلاح شد. به موجب ماده 28 شورای عالی انجمن مرکب از 9 نفر است که با رای مخفی از بین اعضایی که حداقل سه سال عضویت در انجمن دارند انتخاب می شوند. تبصره یک مقرر می دارد که علاوه بر اعضای اصلی شورای عالی، هر سال سه نفر به عنوان عضو علی البدل شورا انتخاب خواهند شد. عضو علی البدل به دلایلی که همکاری عضو اصلی میسر نشود، به دعوت شورای عالی برای بقیه مدت ماموریت عضو مزبور جانشین می شود. این عضو عضو کنونی شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران خاطر نشان کرد:همچنین تبصره 3 مدت ماموریت اعضای اصلی را به جای 2 سال قبلی 4 سال تعیین نموده و در ادامه مقرر می دارد همه ساله یک سوم اعضای آن عندالزوم برحسب قدمت عضویت در شورای عالی، خارج و با رعایت تبصره 2 فوق (اینکه اکثریت اعضا باید حسابدار مستقل باشند) به جای آنها اعضای جدید انتخاب می شوند . جمشیدی فر افزود:‌با وجودی که دوره شورا طبق تبصره 3 ماده 28 چهار سال تعیین شده لیکن بنا به عرف و روالی که معمول بوده عمدتا اعضای شورا برای یک دوره 3 ساله توسط مجمع انجمن انتخاب می شوند. اگرچه سوابقی حاکی از عضویت به مدت چهار سال نیز وجود دارد. به عبارت دیگر روال 3 ساله جایگزین قاعده 4ساله که هرساله براساس مصوبات مجمع و با حضور نماینده وزارت کشور جاری شده است. وی ادامه داد : بنابراین مادامی که عضو خارج شده مخالفتی با خروج پس از طی 3 سال عضویت در شورا نداشته تخلفی صورت نگرفته و در جهت گردش سریع تر عضویت و بهره مندی از نظرات اعضای جدید، شورا ترمیم می شود این امر نه تنها تخلف بلکه می تواند به عنوان یک ارزش و استاندارد مثبت تلقی شود. جمشیدی فر گفت : از سوی دیگر اگرچه انتخاب 3 عضو علی البدل به اعتبار حکم صریح تبصره یک ماده 28 الزامی است لیکن چنین حکم آمرانه ای برای انتخاب 3 عضو اصلی در هر سال وجود ندارد. به اعتبار عبارت «عند الزوم» در تبصره 3 ماده 28 این امکان فراهم شده که متناسب با ضرورت ترمیم تعداد اعضای شورا، عضو اصلی با مصوبه مجمع انتخاب شود. بنابراین قیدی از الزام انتخاب 3 عضو اصلی برخلاف عضو علی البدل برقرار نیست اما اینکه چه اشخاصی از شورا خارج شوند را همین تبصره با قید «قدمت عضویت» تعیین کرده است. وی در خاتمه گفت : با توجه به مراتب فوق، انتخاب 3 عضو علی البدل در انتخابات هر ساله الزامی است لیکن ادعای الزام انتخاب 3 عضو اصلی در هر سال موافق مقررات اساسنامه نیست. افزون بر این تشریفات دعوت، تشکیل، نصاب، حاضرین، رای گیری و اتخاذ تصمیم در مجمع گذشته با حضور نماینده وزارت کشور و مطابق اساسنامه صورت گرفته استارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1388/03/30
بروزرسانی:
1388/12/08
آخرین مشاهده:
1400/10/28

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )