محتصری در خصوص بیمه وانواع آن

منبع: رازنامه نیوز تاریخ انتشار: 1390-08-25
نویسنده: مترجم:
چکیده:

محتصری در خصوص بیمه وانواع آن


آشنایی با انواع بیمه

بیمه

بیمه، یک نوع عقد حقوقی است که بین یک شرکت بیمه دولتی یا خصوصی، به عنوان بیمه گر از یک طرف و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان بیمه گذار از سوی دیگر منعقد می شود و در آن بیمه گر، مورد بیمه را که می تواند مال، جان و یا مسئولیت  بیمه گذار باشد، تحت پوشش خدمات خود قرار می¬دهد؛ بدین صورت که در قبال دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه، متعهد می¬شود خسارت احتمالی وارده به مورد بیمه در آینده را، جبران نماید.

در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه¬گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر( شرکت بیمه ) ، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است.  از لحاظ نوع و بر اساس پررنگ¬تر بودن بعد حمایتی و تأمینی، یا تجاری، به دو نوع کلی بیمه¬های اجتماعی و بیمه¬های تجاری (بازرگانی)، تقسیم می¬شوند. منظور ما دراینجا، بیمه¬های تجاری هستند
بیمه های اجتماعی را سازمان تأمین اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد و امثال آن انجام می دهند. و بیمه های بازرگانی را شرکتهای بیمه گر مانند بیمه ایران، آسیا، البرز، پارسیان، کارآفرین، پاسارگاد و...

بیمه¬گر
شخصی حقوقی(شرکت) که خدمات بیمه¬ای در رشته¬های مختلف اعم از بیمه¬های اموال، اشخاص و مسئولیت عرضه می¬کند. در ایران یک شرکت از شرکتهای بیمه¬گر متعلق به دولت بوده و مابقی، به عنوان شرکتهای خصوصی، فعالیت می¬کنند.

بیمه¬گذار
شخصی حقیقی یا حقوقی که در قبال پرداخت حق بیمه، مال، جان یا مسئولیت خود یا دیگری را نزد یک بیمه گر، بیمه می کند.

صنعت بیمه در کشور
سازمان اداری صنعت بیمه متشکل از بیمه مرکزی ایران به عنوان سیاست گذار و ناظر ، و شرکتهای بیمه گری است که به همراه شعب و نمایندگان خود، مشغول عرضه خدمات به بیمه گذاران هستند.
بیمه مرکزی ایران:  سازمانی دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است که کار نظارت بر شرکتهای بیمه و عملیات بیمه ای و رسیدگی و داوری بین بیمه گذاران و بیمه گران و بیمه گران و نمایندگان ایشان را بر عهده دارد. بررسی صلاحیت مالی و فنی و صدور پروانه فعالیت شرکتهای بیمه با بیمه مرکزی است.
شرکت دولتی: سهام شرکت بیمه ایران، تماما متعلق به دولت است.
شرکت¬های خصوصی: شرکتهای بیمه آسیا، البرز، دانا، توسعه، رازی، کارآفرین، پارسیان، ملت، نوین، سینا، دی، پاسارگاد، معلم، سامان، میهن و ما (ملت ایران)، شرکتهای فعال خصوصی صنعت بیمه هستند. شرکتهای ایران معین، حافظ و امید، شرکتهای خصوصی ویژه مناطق آزاد و شرکت بیمه امین و بیمه ایرانیان، ویژه بیمه های اتکایی، نیز از دیگر شرکتهای خصوصی هستند.
شعبه شرکت بیمه: شعبه واحد کوچکتری از مرکز اصلی شرکت است که وظیف فروش بیمه نامه، پرداخت خسارت و نظارت بر عملکرد نمایندگان شرکتش را بر عهده دارد. کارمندان شعبه حقوق بگیر شرکت بیمه متبوع خود هستند.
نماینده شرکت بیمه: نماینده فروش یک شرکت بیمه که کار عرضه و فروش خدمات شرکت بیمه را بر عهده دارد و درصدی  از  فروش خود را به عنوان کارمزد دریافت می نماید.
کارگزار رسمی بیمه: شخصی حقیقی یا حقوقی که پروانه خود را از بیمه مرکزی ایران، دریافت کرده و نماینده بیمه گذاران (خریداران بیمه-نامه) صنعت بیمه محسوب می¬شود. وی نماینده یک شرکت بیمه خاص به شمار نمی¬رود و مجاز به خرید بیمه¬نامه برای مشتریان، از هر کدام از شرکتهای بیمه - بسته به نرخ و شرایط بهتر - می باشد. شرکت بیمه موظف است کارمزد کارگزار را به وی پرداخت نماید و کارگزار هیچ-گونه وجه اضافی از بیمه¬گذار دریافت نمی¬کند. هم چنین کارگزار با توجه به دارا بودن امکان کار با همه شرکتهای بیمه، مانند نماینده شرکت بیمه، مؤظف به عهده¬داری وکالت و نمایندگی آن شرکت و طبیعتآ حفظ منافع شرکت متبوع، نبوده، و وکیل بیمه¬گذاران به¬شمار می¬رود. بنابراین بدیهی¬است که در خرید بیمه¬نامه برای بیمه¬گذاران حقوق بیمه¬گذار را درنظر گرفته و با توجه به علی¬السویه¬بودن خرید بیمه¬نامه از همه شرکت¬ها برای وی، و متعهدنبودن کارگزار به حفظ منافع هیچ¬کدام از شرکت¬های بیمه¬گر در فروش و خسارت، وی همیشه درصدد تهیه بهترین بیمه¬نامه با بهترین شرایط و پوشش¬های موجود از بهترین شرکت بیمه، باشد. طبیعی¬است که داشتن سابقه کار، تجربه و دانش بیمه¬ای، او را در این کار کمک نموده و باعث می¬شود تا وی به اتکا دانش و آشنایی و تخصص خود، بهتر از بیمه¬گذار، بهترین¬ها و متناسب¬ترین¬ها را تشخیص داده و به وی عرضه کند. 

انواع بیمه¬های تجاری (بازرگانی)
شرکت¬های بیمه¬ بازرگانی، امروزه، برای بسیاری از خسارت¬هایی که ممکن است به اموال و جان اشخاص وارد شود، بیمه¬ای پیش¬بینی کرده¬اند. بر اساس اینکه موضوع بیمه (بیمه شونده) مال باشد یا شخص حقیقی و یا مسئولیت یک شخص ، پوشش های بیمه ای به  3 گروه  تقسیم می¬شوند. بنابراین، پوشش¬های بیمه¬ای را بر اساس اینکه «چه چیزی» را بیمه می¬کنند، در سه گروه بیمه¬های اموال، بیمه¬های اشخاص، و بیمه¬های مسئولیت، تقسیم¬بندی می¬کنند.
در بیمه¬های اموال آنچه مورد بیمه قرار می¬گیرد، مال و دارایی مادی است. در بیمه¬های اشخاص، جسم و جان شخص و در بیمه¬های مسئولیت، مسئولیت مدنی شخص در قبال خسارت احتمالی که به دیگر اشخاص وارد می¬کند، بیمه می¬شود.

بیمه‌های مسئولیت
مسئولیت کارفرما درقبال کارگران
مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها
مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی و C.M.R
مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول
مسئولیت حرفه‌ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان
مسئولیت مدیران استخرها
مسئولیت هتل‌داران، مدیران سینماها، شهربازی‌ها و …
مسئولیت آسانسور
مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر
بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی

بیمه¬های اشخاص
بیمه‌های عمر و پس انداز
بیمه حوادث انفرادی و خانواده
بیمه مسافران خارج ازکشور
بیمه‌های تکمیلی درمان (مازاد هزینه‌های درمان)

بیمه¬های اموال
بیمه بئنه و شخص ثالث اتومبیل
طرحهای بیمه‌ای مخصوص منازل مسکونی
بیمه باربری 
بیمه آتش¬سوزی، سیل ، صاعقه ، زلزله ، ترکیدگی لوله های آب ، طوفان و...
بیمه جامع خانه و خانواده (باپوشش سرقت)
بیمه دزدی (سرقت با شکست حرز)
بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)
بیمه نامه پول در صندوق
بیمه بدنه  کشتی و هواپیما
بیمه تمام خطر مقاطعه کاری (تمام خطر پیمانکاران)
بیمه تمام خطرنصب
بیمه فساد کالا در انبار سردخانه
بیمه بویلر و مخازن تحت فشار

بیمه عمر زمانی
بشر از گذشته هاى دور همیشه در این فکر بوده که خود را از نتایج اقتصادى مرگ هاى ناگهانى در سنین جوانى و همچنین عوارض اقتصادى ناشى از مرگ افراد در پیرى حفظ کند.
بر مبناى این نظریه و جهت رفع بخشى از تشویش خاطر موجود ، بیمه عمر زمانى متداول و رایج گردیده که بر اساس آن بیمه گر تعهد مى نماید در مقابل دریافت حق بیمه براى مدت زمان معین ، سرمایه مورد توافق را در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به افرادی که توسط وى تعیین گردیده پرداخت نماید.
این نوع بیمه نامه به دو صورت گروهى براى اجتماعى از بیمه شدگان و به صورت انفرادى براى فرد بیمه شده صادر مى گردد.

بیمه عمر مانده بدهکار
یکى از انواع پوشش هاى بیمه عمر مى باشد. افرادی که از بانک ها ، موسسات اعتبارى ، صندوق هاى قرض الحسنه و یا از شرکت هاى متبوع خود براى خرید یا ساخت مسکن و یا رفع نیازهاى زندگى خود وام مسکن، ضرورى و … دریافت مى کنند همیشه براى مؤسسه وام دهنده و همچنین براى شخص وام گیرنده این نگرانى وجود دارد که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان با این بدهى چه خواهند کرد. بیمه عمر مانده بدهکار موجب رفع این نگرانی ها خواهد بود.

بیمه عمر پس انداز و سرمایه¬گذاری
افراد مى¬توانند با صرفه¬جویى در هزینه¬هاى جارى و پرداخت¬هاى مستمر ماهیانه ضمن تحت پوشش قرارگرفتن در بیمه عمر (پرداخت سرمایه به استفاده¬کنندگان در صورت فوت بیمه شده) موجبات تشکیل سرمایه آینده را نیز فراهم آورند. این سرمایه مى¬تواند نیازهاى مورد نظر را جهت تأمین هزینه تحصیلى فرزندان، هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه، تأمین سرمایه اولیه جهت خرید و ساخت مسکن و سایر وسایل زندگى … میسر سازد.
در بیمه عمرو پس¬انداز نه تنها همه حق بیمه¬هایی که بیمه¬¬گذار پرداخته، در پایان قرارداد به وی برگشت داده می شود، بلکه سود آن نیز به وی تعلق می¬گیرد. بنابراین وی دارای سرمایه ای معادل چندبرابرآنچه پرداخته، می شود.
علاوه بر این در طول مدت بیمه نیز وی از پوشش¬های اضافی مانند بیماری¬های خاص، ازکارافتادگی و.. نیز برخوردار است.
مزیت این بیمه¬نامه – که امروزه در سطح جهان و اخیراَ ایران، خریداران بسیاری پیدا کرده – بر پس¬انداز بانکی این است که پس¬انداز کننده فقط درصورت حیات، از منافع پس¬انداز و سرمایه¬گذاری خود بهره¬مند می¬شود؛ درحالی¬که وی نیت و قصد خود را برای آینده، منظور نموده که بدیهی-است ممکن است با مرگ وی، این نیت عملی نشود. به عنوان مثال، وی برای تحصیل دانشگاهی و ازدواج  کودکان خود در آینده، و یا مستمری دوران کهولت و بازنشستگی، شروع به پس¬انداز ماهانه می¬کند. درصورت فوت، بانک فقط تا زمان فوت، اصل و سود سپرده را به بازماندگان وی پرداخت می¬کند و ایشان از منافعی که سرپرستشان برای آینده ایشان پیش¬بینی کرده، محروم می¬مانند. اما در بیمه:
انگار آن نیت و قصد پس¬اندازکننده را بیمه¬گرمی¬دانسته؛ چرا که در صورت فوت، همه آن مبلغی را که پس¬اندازکنند، قصد پس¬انداز و تشکیل سرمایه در طول سالیان را داشته، به بازماندگان می¬پردازد. و البته فوت فقط درصد اندک و ناگزیری از این نیت و آرزوها را ناکام می¬گذارد و انجام آن را به بیمه واگذار می¬کند؛ وگرنه قریب به اتفاق این پس¬اندازها و سودآن، در دروان حیات و توسط پس¬اندازکننده و خانواده او، استفاده می¬شود.

بیمه عمرو پس انداز از نوع مستمرى
با توجه به اینکه در دوران بازنشستگى در آمد افراد از نظر مالى کاهش مى یابد و عملاً به رفاه خانواده لطمه وارد میشود، همیشه این دغدغه خاطر نسبت به دوران بازنشستگى وجود دارد. براى آسودگى خاطر این افراد، بیمه¬نامه عمرو پس¬انداز از نوع مستمرى تهیه گردیده است .
در این بیمه¬نامه در صورت فوت بیمه¬شده در طول مدت بیمه¬، مستمرى براى استفاده¬کنندگان و در صورت حیات بیمه شده در انقضاى مدت بیمه، مستمرى براى بیمه شده برقرار خواهد شد.

بیمه حوادث شخصى
همانگونه که اموال و دارایى افراد را خطرات و پیشامدهاى گوناگون تهدید مى¬نماید حوادث و مخاطرات بی¬شمارى نیز متوجه خود انسان مى¬شود .
وقوع یک حادثه مى¬تواند منجر به فوت، نقص عضو، از کارافتادگى، جراحات بدنى و نیزقطع درآمد افراد گردد. بیمه حوادث پاسخى به مشکلات ناشى از این حوادث است. به موجب این بیمه نامه افراد در طول مدت 24 ساعت شبانه روز در تمام نقاط جهان در مقابل حوادث بیمه مىباشند .

بیمه درمانى
بیمه درمانى نیز یکى دیگر از رشته¬هاى بیمه اشخاص بوده که به صورت گروهى صادر مى¬گردد . تعهدات اصلى شرکت در این زمینه عبارت است از جبران هزینه¬هاى بسترى¬شدن در بیمارستان و پرداخت هزینه¬هاى جراحى بیمارستانى بر اساس شرایط مورد تعهد در بیمه نامه تا سقف پیش بینى شده در بیمه نامه.
با صدور این بیمه¬نامه افراد بدون پرداخت هزینه در بیمارستانهاى طرف قرارداد، بسترى شده و مورد معالجه قرار مى گیرند.
با توجه به پایین¬بودن سرانه تخصیصی بودجه دولت برای هزینه درمان، و با عنایت به عدم شمول تمام یا بخشی از هزینه¬های درمانی، توسط سازمان¬های  بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و...، امروزه این پوشش، به یکی از پرتقاضاترین پوشش¬های شرکت¬های بیمه، تبدیل شده¬است.

بیمه شخص ثالث  اتومبیل
براساس قانون "بیمه اجبارى شخص ثالث" کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى موظفند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارتهاى وارده به اشخاص ثالث، نزد یکى از شرکت¬هاى بیمه داخلى بیمه کنند. در این بیمه¬نامه خسارتهایی که راننده اتومبیل مقصر به اموال یا جان شخص زیان دیده وارد می کند، تا سقف مذکور در بیمه¬نامه ، پرداخت می¬شود.

بیمه نامه بدنه اتومبیل
در این نوع بیمه¬نامه، اتومبیل بیمه¬شده در مقابل خطراتی چون سرقت، آتش سوزى، انفجار و تصادف  و واژگونی تحت پوشش قرار گرفته و خسارات جزئى و کلى وارد به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد تعمیرات و ارزش لوازم به قیمت روز حادثه پرداخت مى¬شود.

بیمه هاى آتش سوزى
بیمه آتش¬سوزى شاید بعد از بیمه باربرى یکى از قدیمى¬ترین رشته¬هاى بیمه باشد که انسان براى حفظ اموال ودارایى خود از آن استفاده نموده است.
در ممالک بزرگ جهان هیچ دارایى و مالى بدون پوشش بیمه آتش¬سوزى وجود ندارد در موارد لزوم دارایى ها و اموال حتى در مقابل خطرات تبعى (مانند سیل، زلزله، سرقت و..) بیمه آتش سوزى نیز تحت پوشش قرار مى¬گیرند .
کلیه فروشگاه¬ها، اماکن عمومى و خصوصى، کارگاه¬هاى کوچک تولیدى و از این قبیل، به عنوان موارد بیمه غیر صنعتى تلقى مى¬گردند و در مقابل حق¬بیمه تعیین شده توسط تعرفه مصوب شوراى عالى تحت پوشش بیمه اى قرار مى¬گیرند.
بیمه آتش سوزی برای اماکن صنعتی  و انبارها نیز وجود دارد.
یکى از رایج ترین انواع بیمه آتش سوزى، بیمه آتش سوزى منازل مسکونى است که در این نوع بیمه ، بیمه گزار اعیانى " ساختمان " و اثاثیه منزل مسکونى خود را در مقابل خطرات آتش سوزى ، انفجار و صاعقه بیمه مى نماید.
ساختمان و اثاثیه منزل مسکونى را می توان در مقابل خطرات دیگرى از قبیل: سیل، زلزله، طوفان، ترکیدن لوله¬هاى آب، ضایعات آب و برف ، برخورد وسایط نقلیه، ریزش، فروکش و سقوط هواپیما به عنوان خطرات تبعى بیمه نمود. در این نوع بیمه مصالح به کار رفته در ساختمان و نوع بنا عامل مؤثرى در تعیین میزان حق بیمه متعلقه مى¬باشد.
چند سالی است که پوشش سرقت نیز به بیمه¬نامه منزل مسکونی اضافه شده و علاوه بر آن خسارات وارده به همسایه¬ها نیز پوشش داده می¬شود و بنابراین به این بیمه نامه، بیمه جامع منازل مسکونی می گویند.

بیمه¬های مسئولیت مدنی حرفه¬ای
هر شخصی که اشتغال به شغل و حرفه¬ای دارد، ممکن است بر اثر خطا، قصور، غفلت یا تخلف، موجب ایراد خسارت به جان و یا مال دیگران شود. جالب توجه اینکه  یک مدیر، مسئول تمام اتفاقاتی که در حوزه مدیریتی وی، روی می¬دهد، می¬باشد؛ چه حادثه ناشی از عملکرد خود وی باشد و جه ناشی از عملکرد زیردستان وی باشد. مانند مسئولیت مدیرعامل شرکت عمرانی و ساختمانی در ایراد صدمه و خسارت به کارگران، همسایگان و اشخاص ثالث مانند عابرین و و سائط نقلیه عبوری. و یا مسئولیت شهردار در جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از عملیات عمرانی، سقوط درختان، سقوط در کانالهای حفاری¬شده، آبگرفتگی معابر و اماکن، مسئولیت مدیر ترمینال فرودگاه در حادثه برخورد کودکی به شیشه استند تبلیغاتی نصب¬شده در سالن فرودگاه و...
بنابراین، چون تقریباَ تمام حوادث حین کار و یا حوادث روی اشخاص ثالث، دارای یک مسئول می¬باشند، لزوم استفاده از بیمه مسئولیت حرفه¬ای توسط هر شخصی که شاغل است و به خصوص مدیران، روشن¬تر می¬شود.

بیمه مسئولیت مدنى حرفه اى پزشکان
در این بیمه¬نامه جبران مسئولیت مدنى بیمه گزار ناشى از قصور و تقصیر وى در انجام امور پزشکى که منجر به بروز صـــدمات جسمانى، روانى یــــا فوت اشخاص ثالث گردد، در محدوده جغرافیایى جمهورى اسلامى ایران تحت پوشش قرارمى گیرند. تعهدات بیمه گر دراین نوع بیمه به شرح زیر می¬باشد:
جبران غرامت مسئولیت مدنى بیمه گزار معادل حد تعیینى از سوى مراجع ذی صلاح (دیه) و حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه.
چنانچه مسئولیت موضوع بیمه نامه قبلاً طى بیمه نامه دیگرى مورد تأمین قرار گرفته باشد، بیمه گر، ما به التفاوت غرامت نسبت به مبلغ تأدیه شده از سوى بیمه گر اول را متعهد مى¬گردد.
تعهدات بیمه¬گر منحصر به معالجه، مداوا با عمل جراحى انجام شده در مدت بیمه نامه مى باشد. لیکن مسئولیت هاى ناشى از اعمال انجام شده در مدت بیمه نامه در صورت احراز انتساب آن به اعمال مذکور ظرف سه سال از تاریخ انجام عمل، تحت پوشش مى¬باشد.
بیمه گر وکیل و وکیل در توکیل است تا در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از دعاوى اشخاص ثالث علیه بیمه گزار به مناسبت مسئولیت¬هاى موضوع این بیمه نامه را عهده دار گردد.
هزینه¬هاى داورى متعلقه در هر دعوى جزو تعهد بیمه¬گر محسوب مى¬گردد. مشروط به این که کل مبلغ قابل پرداخت از حداکثر تعهد مندرج در متن بیمه نامه تجاوز ننماید.

بیمه¬هاى مهندسى  (مسئولیت)
بیمه¬هاى مهندسى از انواع بیمه هاى اشیاء و اموال است که هدف اصلى آن ارائه تأمینى جامع و کافى براى موارد بیمه شده خصوصاً پروژه¬هاى در دست احداث مى¬باشد.
از انـواع بسیار متـداول بیمه¬هاى مهندسى خصوصاً در ایـران، بـیمه هاى تمام خطرمقاطعه کارى، تمام خطر نصب و تمام خطر ماشین آلات راهسازى و ساختمانى مى باشد.

بیمه تمام خطر مقاطعه کارى
این نوع بیمه از متداول ترین انواع بیمه هاى مهندسى است که به موجب آن تقریباً کلیه خساراتى که در تمام طول زمان احداث پروژه به کار موضوع قرارداد، ماشین آلات و لوازم و تجهیزات ساختمانى و همچنین خسارات مادى و صدمات جسمانى را که ممکن است به اشخاص ثالث وارد آید0 پوشش میدهد . براى مثال می توان احداث ساختمان هاى مسکونى و ادارى ، بیمارستان ها ، مدارس کارخانجات ، نیروگاه ها ، فرودگاه ها ، تأسیسات راه آهن ، پل ها ، سدها و یا هر نوع کار ساختمانى دیگر را نام برد. مدت این بیمه برابر با مدت قرارداد ساخت مى باشد و علاوه بر آن دوازده ماه نیز معمولاً به عنوان دوره نگهدارى منظور مى گردد.
عمده خساراتى که در این نوع بیمه تحت پوشش قرار مى گیرد عبارت اند از خسارات ناشى از :
آتش سوزى ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، طغیان آب ، برف ، هر نوع طوفان ، زمین لرزه ، نشست و لغزش زمین و صخره ها ، دزدى همچنین خسارت ناشى از اجراى ناصحیح کار ، عدم مهارت ، سهل انگارى ، اعمال توأم با سوء نیت ، اشتباهات فردى و …

بیمه تمام خطر نصب
در بیمه تمام خطر نصب کلیه خطرات محتمل در تمام طول زمان احداث پروژه شامل دوره انباردارى ، دوره نصب و دوره راه اندازى تحت پوشش قرار مى گیرد.
این بیمه تأمین جامع و کافى براى ساخت و نصب انواع کارخانجات ، عملیات لوله گذارى خطوط لوله ، پالایشگاه ها ، نیروگاه ها ، توربین ها ، ژنراتورها و دیگ هاى بخار را فراهم مى آورد.
عمده خساراتى که در این نوع بیمه تحت پوشش قرار مى گیرد عبارت اند از خسارات ناشى از :
آتش سوزى ، انفجار ، صاعقه ، سیل ، طغیان آب ، باران ، برف ، هر نوع طوفان ، زمین لرزه ، نشست و لغزش زمین و صخره ها، دزدى، همچنین خسارت ناشى از خطا در نصب ، سهل انگارى، عدم مهارت، عدم تجربه ، اعمال توأم با سوء نیت ، اتصال کوتاه ، ولتاژ بیش از حد ، فشار یا خلاء بیش از حد و …

بیمه تمام خطر ماشین آلات ساختمانى و راهسازى
این نوع بیمه از انواع بیمه هاى مهندسى است که براى ماشین آلاتى که فاقد شماره شهربانى مى باشند و معمولاً براى کار در پروژه ها از آنها استفاده مى¬گردد، طراحى شده است ، براى مثال می توان از انواع جرثقیل ، لودر ، بولدوزر و یا هر نوع ماشین آلات و دستگاه هایى که در محل اجراى یک پروژه ساختمانى مورد استفاده قرار می گیرد نام برد.
این نوع بیمه از انواع بیمه هاى تمام خطر مى باشد که به جزء چند استثناء که در بیمه قید گردیده تقریباً هرگونه زیان یا خسارت ناگهانى و غیر قابل پیش بینى وارد به مورد بیمه را جبران مى نماید.

بیمه پول
در بیمه پول در صندوق، پول ( اسکناس یا وجوه رایج مملکتى ) سکه ( به استثناى مسکوکات گرانبها ) چک بانکى و تمبرهاى مالیاتى موجود در صندوق و خزانه مؤسسات ، شرکت ها و بانک ها مادامى که در صندوق یا خزانه مذکور نگهدارى مى شود در مقابل خطر سرقت با شکستن حرز تحت پوشش بیمه اى مى باشد، ضمناً چنانچه محل استقرار صندوق یا خزانه متعلق به بیمه گزار باشد خسارات وارده به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز تحت پوشش قرار مى گیرد.  در بیمه پول در گردش، کلیه وجوه در حین نقل و انتقال بیمه گزار از یک نقطه به نقاط دیگر در مقابل خطرات آتش سوزى ، انفجار ، صاعقه و سرقت ( اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه و توأم با جبر و عنف ) تحت پوشش بیمه اى مى باشد.

بیمه باربرى
بیمه حمل و نقل کالا که در کشور ما به به بیمه باربرى مشهور است قدیمى ترین رشته بیمه بازرگانى است .در این نوع بیمه ، خسارت وارده به کالا در مسیر حمل که در اثر وقوع خطرات بیمه شده حادث مى شود جبران مى گردد.
با توجه به این که اشخاص ذیربط در معاملات بیمه المللى ( مثل خریدار ، فروشنده ، بانک ، شرکت هاى حمل و نقل) داراى ملیت هاى مختلفى هستندو در هر یک از کشورهاى اشخاص مذکور ، قوانین و مقررات خاصى حاکم مى باشد، در اکثر کشورهاى دنیا از شرایط یکسانى هنگام صدور بیمه نامه هاى باربرى استفاده مى شود. اولین بار در سال 1912 در بازار بیمه لندن شرایط متحدالشکل بیمه هاى باربرى انتشار یافت. شرایط (all risk-w.a - f.p.a) این شرایط چند بار اصلاح گردید، آخرین اصلاحات شرایط مذکور در سال 1963 انجام شد و همین شرایط تا پایان سال 1375 در شرکت هاى بیمه کشور ما استفاده مى گردید.
نظر به متن مبهم و پیچیده شرایط اخیر الذکر و تفسیرهاى مختلف در خصوص خطرات تحت پوشش و استثنائات آن در سال 1982 شرایطa ، bو cدر بازار بیمه لندن منتشر گردید . که به طور خلاصه توضیحاتى در خصوص خطرات تحت پوشش و استثنائات شرایط مذکور که اکنون در کشور ما رایج است ذکر مى گردد.
شرایط c
در شرایط cعمدتاً خطرات حادثه وسیله نقلیه (مثل ، حریق ، غرق ، به گل نشستن ، تصادم ، واژگون شدن یا از ریل خارج شدن قطار و …)تحت پوشش مى باشد البته خسارت همگانى(general average)و هزینه هاى نجات (salvage) و خطر به دریا انداختن کالا (jettison)نیز در تعهد بیمه گرقرار دارد.
شرایط b
در شرایطb علاوه بر خطرات تحت پوشش شرایط c خطرات زلزله ، آتشفشان ، صاعقه ، به دریا افتادن کالا از روى عرشه کشتى ، ورود آب دریا یا رودخانه به کشتى یا انبار کالا و تلف کلى هر بسته هنگام بارگیرى یا تخلیه کشتى نیز بیمه مى باشد.
شرایط a
در شرایط aکلیه خطرات به جز مواردی که صراحتاً در استثنائات ذکر شده است بیمه مى باشد.
استثنائات شــرایط جدید اکثراً همان مواردى است که در شرایط قدیم نــیز درج گردیده بود مثل عمد بیمه گزار، عیب ذاتى، خسارات ناشى از طبیعت کالا ، تأخیر خطرات جنک، شورش، بلوا، اعتصاب .
لازم به ذکر است که خطر دزدى دریایى در شرایط قدیم جزو خطرات جنگ محسوب مى گردید . در حالی که در شرایط جدید خطر دزدى دریایى جزو خطرات جنگ قرار ندارد و فقط در شرایط a بیمه مى باشد.
ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1390/08/26
بروزرسانی:
1390/08/26
آخرین مشاهده:
1400/09/07

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )