نقدی بر ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم تعدیل آن

منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1390-05-26
نویسنده: مترجم:
چکیده:

براساس اصلاحیه 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به تصویب رسید: «سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که ..... در صورت درخواست اشخاص یادشده مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم کنند .....»


نقدی بر ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم تعدیل آن به نظر اینجانب، تصویب ماده فوق یک انقلاب بزرگ در مالیات و اقتصاد مملکت بود و دارای آثار مثبت به شرح زیر بوده و به طور قطع اگر نامهربانی بسیاری از دوستان مالیاتی و حسابداران رسمی نبود، این ماده می‌توانست بسیار مفیدتر واقع شود: 1) کاهش تصدی گری دولت در اجرای اصل 44 و واگذاری عملیات به بخش خصوصی و تقویت بخش خصوصی 2) کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش حاشیه مازاد درآمد بر هزینه فوق (از جمله حذف هزینه‌های ساختمان‌های عریض و طویل، پرسنل متعدد، هزینه‌های هیات‌های اختلاف مالیاتی و ...... ) 3) نیاز نداشتن سازمان امور مالیاتی به استخدام پرسنل جدید برای مالیات عملکرد 4) انتقال پرسنل مازاد مالیات عملکرد به سازمان v.a.t ( توضیح اینکه از 1/7/1387 که قانون v.a.t اجرا شده تمام ممیزان، سر ممیزان و ممیز کل‌های سازمان v.a.t از نیروهای مازاد بخش مالیات عملکرد تامین شده‌اند) 5) رضایت مودیان مالیاتی در مرحله اول و وصول سریع مالیات‌ها (زیرا تشخیص مالیات توسط حسابرسانی انجام شده بود که حسابرس مالی نیز بودند و به حساب‌ها اشراف کامل داشتند ولی در مراحل بعد با صدور بخشنامه و تشکیل هیات هماهنگی و ........، بیشتر آراء به نفع اداره امور مالیاتی صادر شد و بار دیگر به علت اعتراض مودیان مالیاتی، حجم عظیم پرونده‌ها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مطرح است) 6) حساب خواهی و بازخواست حسابرسان بخش خصوصی (در حال حاضر اگر تخلفی از سوی حسابرسان انجام پذیرد به راحتی، مبلغ تخلف قابل وصول است، اما در بخش دولتی، حداکثر جریمه یک ممیز مالیاتی، توبیخ کتبی و درج در پرونده است) سازمان امور مالیاتی می‌تواند با گسترش و الزامی کردن ماده 272، علاوه بر آثار فوق، به علت فرصت پیش آمده، در زمینه‌های زیر فعالیت کند و باعث افزایش چند درصدی درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و در نتیجه بسط و گسترش عدالت مالیاتی شود: مبارزه با فرارهای مالیاتی، فاکتور فروشی، دلالی مالیاتی و دو دفتره‌ها، شفاف کردن سیستم‌های مالی و مالیاتی، پیاده کردن سامانه برای اجرای صحیح و عادلانه مواد 129و119و93و169 مکرر و...،. پیاده کردن قانون از کجا آورده‌ای، برای دارایی‌های ممیزان مالیاتی و ..... اما به دلایل متعدد بالاخره جامعه حسابداران رسمی ایران با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل 90 درخواست حذف ماده 272 ق . م . م را ارائه داد. اینجانب به شرح توضیحات زیر خواستار حذف ماده 272 نبوده بلکه خواستار تعدیل آن هستم. ادامه مطالب به شرح زیر است: الف) بررسی‌های ممیزان مالیاتی قبل از اجرای ماده 272 ق . م . م به چه صورت بود؟ ب) بررسی‌های ممیزان مالیاتی بعد از اجرای ماده 272 ق . م . م چگونه شد؟ ج) تشخیص مالیات با موسسات حسابرسی عضو جامعه است یا ممیزان مالیاتی؟ الف) چگونگی بررسی‌های ممیزان مالیاتی قبل از اجرای ماده 272 ق . م . م 1-الف) در ارتباط با شرکت‌های بزرگ دولتی، شبه دولتی، بورسی‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه به آنها، بیشتر با اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده و در مواردی رسیدگی‌های موردی (زیرا فرصت و تخصص انجام بررسی‌های مالیاتی نداشتند!؟)ونیز در مواردی توافق!؟ 2-الف) در ارتباط با سایر شرکت‌ها از جمله شرکت‌های100درصد خصوصی و خانوادگی 1-2-الف) شرکت‌های معظم: ممیزان مالیاتی به دلایل متعدد که اینجانب در نوشتارهای متعددی پیش از این بیان کردم به محل شرکت مراجعه کرده و در مدت حداکثر 2 ساعت با روش عجیب و غریب توافق (که فاقد هر گونه مبنای مشخص و مستندات محاسباتی است و فقط ممیز و مودی مالیاتی در ذهن خود می‌دانند چه کرده‌اند) و دریافت برگ قبولی کتبی رسیدگی مالیاتی را خاتمه می‌داد (به مقالات اینجانب در روزنامه دنیای‌اقتصاد با عنوان «لزوم اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم» «توافق مالیاتی، ابزاری در یک نظام مالیاتی ناکارآمد»، «نقدی بر اصلاح و شیوه اصلاح ق . م . م» مراجعه شود.) 2-2-الف) شرکت‌های کوچک: در موارد عمده‌ای و به دلایل متعدد، بیشتر ممیزان مالیاتی به محل شرکت مراجعه نمی‌کردند و با روش‌های عجیب و غریب و اغلب توافق مالیاتی در محل حوزه مالیاتی و بدون رویت خط تولید و سیستم‌های حسابداری و بررسی‌های مالیاتی و..... رسیدگی مالیات را خاتمه می‌داد؟ ب) چگونگی بررسی‌های ممیزان مالیاتی بعد از اجرای ماده 272 ق . م . م (که دارای گزارش حسابرسی مالیاتی بودند) 1-ب) در ارتباط با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و بورسی‌ها و وابسته‌ها و تابعه‌ها‌ی آنها: ممیزان مالیاتی بیشتر گزارش حسابرسی را قبول نکرده و با طرح سوالاتی پرونده را به هیات هماهنگی ارسال وبا دریافت پاسخ مغایر بخشنامه و قانون (طبق مقررات اقدام شود) (عجیب و غریب) و درخواست اسناد و مدارک بسیار زیاد از جمله تراز حساب‌ها، پروانه‌های گمرکی و ....مجددا وارد رسیدگی شدند!؟ 2-ب) در ارتباط با شرکت‌های خصوصی و خانوادگی: در مواردی که خود به همراه حسابداران رسمی به تنظیم گزارش مالیاتی می‌پرداختند، سؤالی مطرح نمی شود در غیر این صورت به مانند بند 1-ب برخورد شده است. ج) با توجه به توضیحات فوق و توجه ویژه به مقالات متعدد اینجانب در ماه‌های قبل، تشخیص مالیات به عهده حسابداران رسمی است یا ممیزان مالیاتی؟ نظر شخصی و تخصصی اینجانب در ذیل خواهد آمد و امیدوارم جامعه حسابداران رسمی ایران نیز با بررسی موضوع و همه پرسی از حسابداران رسمی ایران، آن را به مقامات قانونی پیشنهاد نماید: 1-ج) شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، بورسی و سهام عام، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها، سازمان‌ها و....و تابعه‌ها و وابسته‌های آنها : 1)همگان قبول دارند که به دلایل متعدد ممیزان مالیاتی فرصت و تخصص ورود به شرکت‌های یادشده را ندارند (به عنوان مثال یک ممیز مالیاتی چگونه می‌تواند ظرف مدت یک روز و رسیدگی گروهی دو نفره مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی و vat شرکتی مثلا ایران خودرو یا ذوب آهن اصفهان را بررسی کند به طوری که ظرف این مدت حتی نمی‌توان تراز حساب‌های شرکت را فقط ورق زد، در حالی که حسابرسان سازمان حسابرسی به صورت شبانه روز در تمام طول سال در شرکت‌های فوق مشغول حسابرسی هستند و هزاران مثال دیگر ....) عده ای در موارد متعدد بیان کرده‌اند که کشورهای اروپایی غربی نیز حق حاکمیتی خود را (از جمله مالیات) به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند (پس در ایران نیز نباید واگذار شود) خدمت این اساتید عرض کنم که مقایسه سیستم مالی و مالیاتی ایران هرگز قابل قیاس با آنجا نیست. به دو دلیل عمده زیر: نخست در کشورهای اروپای غربی، سیستم است که مالیات تعیین می‌کند نه دست ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی آیا ما نیز سیستم داریم؟! دیگر اینکه اگر در کشورهای فوق، کسی جرات کند، یک دلار تخلف مالیاتی کند و آن وقت دولت متوجه شود فرد متخلف برای همیشه از هستی ساقط می‌شود، آیا در ایران نیز این‌گونه است؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود حسابرسی مالیاتی شرکت‌های یادشده در قالب گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شود و پس از اطمینان حوزه مالیاتی تنها از لحاظ ثبت کلیه پروانه‌های گمرکی و سایر اطلاعیه‌های خرید و فروش، برگ تشخیص مالیات با مسوولیت موسسه حسابرسی صادر شود. 2-ج) شرکت‌های خانوادگی و خصوصی و شرکت‌هایی که سوابق نشان داده، حساب‌های شفاف ندارند و مالیات آنها تا به حال، بیشتر از طریق توافق مالیاتی با ممیزان مالیاتی تعیین شده، به ادارات امور مالیاتی محول شود، ضمن اینکه در راستای اجرای تبصره 2 ماده 272 ق . م . م و سایر دلایل متعدد دیگر در مواردی با تشخیص رییس سازمان امور مالیاتی، رسیدگی‌های آنها به موسسات حسابرسی واگذار شود تا مشخص شود..... در پایان یادآور می‌شوم از اینکه اینجانب و حتی مقامات ارشد مالیاتی به راحتی شرکت‌ها را به دو دسته شفاف (یک دفتره) و غیر شفاف (دو دفتره) تقسیم می‌کنیم و اظهارنظر می‌کنیم واقعا مایه تاسف است . به امید روزی که شفافیت مالی و مالیاتی فراگیر شود و عدالت مالیاتی برقرار شود.


ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1390/05/26
بروزرسانی:
1390/05/26
آخرین مشاهده:
1400/09/10

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )