پرسش و پاسخ

با سلام.بنده ملکی تجاری را به دو قسمت تقسیم کردهام (بدون تفکیک کردن ) و به دو شغل جداگانه اجاره داده ام . این ملک، ملک ورثه میباشد و حال می خواهم مالیات بر اجاره ان را بپردازم. میخواستم بدانم چند درصد مالیات و چه مقدار کسورات را باید از ان کم کنم و ایا برای اظهار نامه مالیاتی میبایست برای تک تک وراث یک اظهارنامه جداگانه پر کنم یا خیر؟ کل دریافتی از اجاره 10000000 ریال میباشد.

  ؟


با سلام

بله هر وارث باید یک اظهار نامه ارائه بدهد. و نرخ مالیات آن هم مطابق ماده ذیل است. به طور خلاصه مبلغ دریافتی پس از 25% مشمول مالیات است.یعنی 75% مشمول مالیات می باشد و به نرخ ماده 131 ق. م .م  محاسبه می شود.

 

 
 
 
 
 
 
  درآمد مشمول مالیات اجاره املاک
   
 
  مبنای تعیین درآمد اجاره املاک با توجه به مفاد قانون مالیات‌های مستقیم
   
 
  نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک
     
 
  نحوه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک
   
 
  معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)
     
  نحوهٔ محاسبه و کسر مالیات تکلیفی درآمد اجاره املاک
     
 
  نکات قابل توجه در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک
   
 
  - باستناد ماده ۵۲ ـ قانون مالیات‌هاى مستقیم:  
  درآمد شخص حقیقى یا حقوقى ناشى از واگذارى حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌هاى مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک مى‌باشد.  
 
  تبصره:  
  درآمد املاک شرکت‌هائى که تمام سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این مبحث نبوده و از طریق رسیدگى به دفاتر تشخیص خواهد شد.  
 
  درآمد مشمول مالیات اجاره املاک
  ماده ۵۳ قانون مالیات‌هاى مستقیم درآمد مشمول مالیات اجاره املاک را به‌شرح ذیل تعیین کرده است:  
 
  درآمد مشمول مالیات املاکى که به اجازه واگذار مى‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدى و غیرنقدى پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.  
 
  مبناى تعیین درآمد اجاره املاک با توجه به مفاد قانون مالیات‌هاى مستقیم
  به استناد ماده ۵۴ قانون مالیات‌ها مال‌الاجاره از روى سند رسمى (سند رسمى سندى است که در دفترخانه و در محاضر رسمى و یا در محاکم دادگسترى تنظیم و امضاء شود) تعیین مى‌شود و در صورتى‌که اجاره‌نامه رسمى وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خوددارى گردد و یا مؤجر علاوه بر اجاره‌بهاء وجهى به‌عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره‌بهاء براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.  
 
  نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک
  به استناد مفاد ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک براساس نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور صورت خواهد گرفت.  
 
  جدول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها
 
        نرخ
 
مالیات
 
    مالیات جمع
 
‌شونده ـ ریال
 
 
 
  تا میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه
 
    %۱۲
 
    ۱۲۰،۰۰۰
 
 
 
  تا میزان ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه
 
نسبت به مازاد ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
    %۱۸
 
    ۳۹۰،۰۰۰
 
 
 
  تا میزان ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه
 
نسبت به مازاد ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال
 
    %۲۵
 
    ۷۶۵،۰۰۰
 
 
 
  تا میزان ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه
 
نسبت به مازاد ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
    %۳۵
 
    ۲،۵۱۵،۰۰۰
 
 
 
  تا میزان ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد درآمد مشمول مالیات سالانه
 
نسبت به مازاد ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
    %۴۰
 
    ۸،۹۱۵،۰۰۰
 
 
 
  تا میزان ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه
 
نسبت به مازاد ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
    %۴۵
 
    ۲۰،۱۶۵،۰۰۰
 
 
 
  تا میزان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه
 
نسبت به مازاد ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
    %۵۰
 
    ۴۵،۱۶۵،۰۰۰
 
 
 
  تا میزان ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه
 
نسبت به مازاد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
نسبت به مازاد ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 
    %۵۲
 
%۵۴
 
    ۱۴۹،۱۶۵،۰۰۰
 
 
 
 
 
  نرخ‌هاى فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقى که سال مالى آنها از اول سال ۱۳۷۰ به بعد خاتمه مى‌یابد، جارى بوده و در سایر موارد از ابتداى سال ۱۳۷۱ اعمال مى‌شود.  
 
  نحوه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک
  - مالک یا مالکین مکلف هستند اظهارنامه مالیاتى هر سال درآمد اجاره خود را تا پایان تیرماه سال بعد به حوزهٔ مالیاتى مربوطه تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کنند (ماده ۸۰ ق.م.م)  
 
  - در صورتى‌که مستأجر اشخاص حقوقى (اعم از دولتى یا خصوصى و یا نهادهاى عمومى غیردولتی) باشند هنگام پرداخت اجاره‌بهاء مکلف هستند مالیات متعلقه را براساس قانون محاسبه، کسر و ظرف مدت ده روز پس از کسر مالیات مربوطه را به اداره امور اقتصادى و دارائى محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نماید (تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م)  
 
  معافیت‌هاى مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)
  محل سکونت پدر و مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجارى تلقى نمى‌شود مگر اینکه به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت مى‌شود (تبصره یک ماده ۵۲ ق.م.م)  
 
  هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگرى براى سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانى که کارفرما در اختیار او مى‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این مبحث، میزان مال‌الاجاره‌اى که به‌موجب سند رسمى یا قرارداد مى‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وى کسر و یا براى محاسبه مالیات حقوق تقویم مى‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتى او کسر خواهد شد. (ماده ۵۵ ق.م.م)  
 
  در صورتى‌که مالک قسمتى از محلى را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سى هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه دریافتى مالک از این بابت معاف خواهد بود (ماده ۵۶ ق.م.م)  
 
  اشخاص حقیقى که هیچ‌گونه درآمدى ندارند تا مبلغ یک صد و بیست و پنج هزار ریال از درآمد ماهیانه مشمول مالیات درآمد اجاره املاک (مستغلات) آنان از مالیات معاف مى‌باشد و چنانچه درآمد اجاره املاک (مستغلات) آنان از مالیات معاف مى‌باشد و چنانچه درآمد اجاره املاک (مستغلات) آنان بیش از مبلغ یک صد و بیست و پنج هزار ریال باشد مالیات بر درآمد اجاره نباید درآمد آنان را از مبلغ فوق تقلیل دهد. (ماده ۵۷ ق.م.م)  
 
 

 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

دکتر رسول یاری فرد

دکتر رسول یاری فرد

تاریخ ثبت:
1391/05/04
بروزرسانی:
1391/05/10
آخرین مشاهده:
1399/11/04
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )