قراردادهای اختیار معامله سپری در برابر ریسک‌های آتی بازار

منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1390-12-25
نویسنده: مترجم:
چکیده:

«قراردادهای اختیار معامله»


سپری در برابر ریسک‌های آتی بازار

«قراردادهای اختیار معامله»


فعالان بازارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری به دلیل شرایط حاکم بر بازارها، نوسانات و عدم اطمینان از وضعیت آتی بازار همواره با ریسک‌هایی مواجه هستند که ممکن است آنها را در معرض زیان قرار ‌دهد. به این منظور همواره تلاش بر این بوده است که راهکارهای مناسبی برای پوشش این ریسک‌ها اتخاذ شود و به عبارتی ریسک‌های پیش‌روی فعالان بازار سرمایه مدیریت شوند. یکی از ابزارهایی که در راستای این هدف ایجاد شده اوراق مشتقه است.

اوراق مشتقه در قالب چهار نوع قرارداد مشتقه اصلی شامل: قراردادهای آتی1، قراردادهای سلف2، قراردادهای اختیار معامله3 و قراردادهای معاوضه4، با توجه به موقعیت و شرایط بازار مورد معامله قرار می‌گیرند. در این مقاله به معرفی قراردادهای اختیار معامله می‌پردازیم.
اختیار معامله‌ها ابزارهای مالی بسیار مفیدی برای گسترش مدیریت بر پرتفوی، بهبود وضعیت، کاهش ریسک بازار و افزایش درآمد هستند. اختیار معامله، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا یک زمان (یا راس یک زمان) مشخص اعطا می‌کند. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله باید تا پیش از انقضای مهلت آن، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشته باشد، مفاد قرارداد را اجرا کرده و دارایی موضوع قرارداد را در قیمت توافقی یا قیمت اعمال5 معامله کند. خریدار اختیار معامله مبلغی را تحت عنوان حق شرط6 به فروشنده پرداخت می‌کند که در حقیقت همان قیمت اختیار معامله است.
اولین معامله‌های اختیار خرید و فروش، در اروپا و آمریکا در اوایل قرن 18 صورت گرفت. در سال‌های اولیه به علت رواج فساد و رشوه‌خواری، این بازارها شهرت خوبی نداشتند. برای مثال، یک شرکت «اوراق اختیار معامله» سهام خود را به عنوان هدیه (رشوه) به کارگزاران می‌داد تا در قبال آن کارگزاران به مشتریان خود، خرید آن سهم را پیشنهاد دهند. در آوریل 1973، بورس شیکاگو (CBOT) یک بورس انحصاری برای اختیار معاملات بر روی سهام تشکیل داد. این بورس،«بورس اختیار معامله شیکاگو» نامگذاری شد و بعد از آن بیشتر بورس‌های دنیا اقدام به مبادله اختیار معامله کردند. از اوایل دهه 1980 تاکنون بازار فرابورس7 (OTC) اختیار معامله نیز رشد چشمگیری داشته است.تقسیم‌بندی‌های مختلفی برای اوراق اختیار معامله در نظر گرفته شده است. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها از نظر نوع قرارداد است که اوراق اختیار معامله را به دو گروه تفکیک می‌کند. این دو گروه عبارتند از:
1. اختیار خرید8: به دارنده آن، حق خرید یک دارایی در تاریخ معین و با قیمت مشخص را می‌دهد.
2. اختیار فروش9: به دارنده آن، حق فروش یک دارایی در تاریخ معین و با قیمت مشخص را می‌دهد.
همه اختیار معامله‌هایی که از یک نوع باشند و روی یک نوع دارایی پایه صورت بگیرند، یک طبقه از اختیار معامله‌ها10 را نشان می‌دهند. اختیار معامله‌هایی که در یک طبقه قرار دارند و قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان دارند، یک مجموعه از اختیار معامله‌ها11 را تشکیل می‌دهند. خریدار اختیار خرید امیدوار است که قیمت دارایی پایه در بازار افزایش می‌‌یابد، در حالی که خریدار اختیار فروش انتظار دارد قیمت دارایی پایه کاهش یابد، هر کدام از این شرایط به وجود آید خریداران این اختیار معامله‌ها سود خواهند برد و عکس این شرایط برای فروشندگان اختیار معامله‌ها صدق خواهد کرد. برای مثال، معامله‌گری یک قرارداد اختیار معامله با قیمت اعمال 100 دلار را خریداری می‌کند. اگر در مدت قرارداد قیمت دارایی به کمتر از 100 دلار کاهش یابد، خریدار این اختیار را دارد که معامله را اجرا نکند و می‌تواند در بازار با قیمت کمتری، دارایی مورد نظر را خریداری نماید. در صورتی که قیمت دارایی بیشتر از 100 دلار شود، می‌تواند با اعمال اختیار خرید، از این تفاوت قیمت سود کسب نماید.
نوع دیگری از تقسیم‌بندی برای اوراق اختیار معامله وجود دارد که از دیدگاه نحوه اعمال، به این اوراق توجه می‌کند. این تقسیم‌بندی، اختیارمعامله‌ها را به دو نوع آمریکایی12 و اروپایی13 تفکیک می‌کند. اختیار معامله آمریکایی در هر زمان تا تاریخ انقضا14 قابل اجراست اما اختیار معامله اروپایی فقط در تاریخ انقضا قابل اعمال است. منظور از تاریخ انقضا، آخرین روزی است که اختیار معامله می‌تواند اعمال شود و بعد از آن تاریخ، دارنده اختیار معامله حق خرید و یا فروش به قیمت تعیین شده را از دست می‌دهد. در حقیقت اختیار معامله آمریکایی همان اختیار معامله اروپایی است با این وی‍ژگی که قبل از تاریخ انقضا نیز قابلیت اعمال دارد. نوع دیگری از اختیار معامله تحت عنوان اختیار معامله برمودا یا برمودان15 نیز وجود دارد که ترکیبی از اختیار معامله اروپایی و آمریکایی است و تاریخ اعمال آن در یک زیرمجموعه محدود از روزهای مجاز برای انجام معامله قرار می‌گیرد و دلیل نامگذاری آن نیز این است که جزایر برمودا ناحیه‌ای بین قاره اروپا و آمریکا است. در هر قرارداد اختیار معامله، دو طرف معامله‌گر وجود دارد. یک طرف معامله، خریدار اختیار معامله16 و طرف دیگر صادرکننده یا فروشنده اختیار معامله17 است. خریدار یا دارنده اختیار معامله، هیچ‌گونه تعهدی در قبال قرارداد ندارد، اما فروش یا صدور اختیار معامله برای فروشنده تعهدآور است و فروشنده در قبال دریافت قیمت اختیار معامله، متعهد می‌شود که در صورت اعمال اختیار معامله توسط خریدار، به قرارداد عمل کند. برای اطمینان از عمل به تعهد طرف مقابل در صورت تصمیم به استفاده از اختیار معامله شرکتی به نام شرکت پایاپای اختیار معامله‌ها18 با سرمایه بالا و تحت قوانین مدون ایجاد شده که به عنوان واسطه‌ای برای تمام معاملات عمل می‌کند. زمانی که یک اختیار معامله، خریداری می‌شود، در حقیقت این اختیار معامله از شرکت پایاپای اختیارمعامله خریداری می‌شود و نیز هنگامی‌که یک اختیار معامله به فروش می رسد، در حقیقت به شرکت پایاپای اختیار معامله فروخته می‌شود. این شرکت به عنوان خریدار برای همه فروشندگان اختیار معامله و فروشنده برای همه خریداران اختیار معامله عمل می‌کند و اجرای کلیه قراردادهای اختیار معامله را تضمین می‌کند. در یک قرارداد اختیار معامله سود یا زیان خریدار و فروشنده، همیشه با هم نسبت عکس دارند. به طور کلی چهار وضعیت برای یک اختیار معامله وجود دارد:
1. وضعیت خرید در قرارداد اختیار خرید
2. وضعیت خرید در قرارداد اختیار فروش
3. وضعیت فروش در قرارداد اختیار خرید
4. وضعیت فروش در قرارداد اختیار فروش
پس از اتخاذ وضعیت خرید در یک قرارداد اختیار معامله، خریدار وضعیت باز19 دارد و این وضعیت باز می‌تواند از طریق اعمال اختیار معامله، فروش اختیار معامله یا منقضی شدن آن در تاریخ انقضای قرارداد اختیار معامله، بسته شود. اختیار معامله‌ها بر حسب موضوع قرارداد «دارایی پایه»20 نیز انواع مختلفی دارند. دارایی پایه، هر گونه دارایی فیزیکی یا مالی است که بر روی آن معامله انجام می‌شود. دارایی پایه در اختیار معامله‌ها اغلب شامل سهام، ارزها، شاخص‌ها، قراردادهای آتی، سوآپ‌ها، اوراق بهادار، دارایی‌های فیزیکی و ... است که در زیر به برخی از این اختیار معامله‌ها اشاره می‌کنیم:
قراردادهای اختیار معامله روی سهام
این قرارداد به دارنده آن اجازه می‌دهد که سهام مورد نظر را با قیمت مورد توافق، قبل از انقضای اختیار معامله بخرد یا بفروشد. اختیار معامله سهام یکی از ابزارهای مشتقه خلاقانه، ابتکاری و انعطاف‌پذیر است که تاکنون ایجاد شده و جایگاه خود را در بازار سهام پیدا کرده است. برای اختیار معامله‌های سهام، قالب مشخصی وجود دارد که آن را جزو اختیار معامله‌های استاندارد قرار می‌دهد و شامل موارد اصلی زیر است:
1. سهم پایه: سهم خاصی که در قرارداد اختیار معامله سهام، مورد معامله قرار می‌گیرد.
2. قیمت توافقی: قیمتی که خریدار اختیار معامله برای خرید و فروشنده اختیار معامله برای فروش آن در آینده، به توافق رسیده‌اند. قیمت اختیار معامله‌های پذیرفته شده در بورس براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
3. تاریخ انقضا: تاریخی که در آن اختیار معامله سهام منقضی می‌شود.
4. مقدار مورد معامله: تعداد سهام پایه که در یک قرارداد اختیار معامله، مورد معامله قرار می‌گیرد.21
5. نوع اختیار معامله: نوع اختیار معامله مبنی بر اینکه خرید است یا فروش، تعیین می‌شود.
6. شرایط تحویل: شرایطی که برای تحویل سهام مورد معامله، در صورت اعمال اختیار معامله در نظر گرفته شده است. اگر قرارداد اختیار معامله اعمال شود و منجر به خرید یا فروش فیزیکی سهام شود، این حالت تحویل فیزیکی22 یا تسویه فیزیکی23 نامیده می‌شود.
انواع اختیار معامله سهام
1. اختیار معامله سهام مورد معامله در بورس: اختیار معامله‌هایی هستند که هر کس به آسانی می‌تواند از طریق یک کارگزار در بورس آنها را معامله کند و به عنوان اختیار معامله‌های پذیرفته شده در بورس24 نیز شناخته می‌شوند.
2. اختیار معامله‌ سهام مورد معامله در فرابورس: اختیار معامله‌هایی هستند که به صورت سفارشی و خاص بوده، در بازارهای فرابورس معامله می‌شوند، نقدشوندگی کمتری دارند و کمتر در دسترس عموم هستند.
3. اختیار معامله غیرعادی25: اختیار معامله‌های غیر‌عادی، اختیار معامله‌های غیراستانداردی هستند که برای پاسخ بهتر به نیازهای سرمایه‌گذاران خاص، شرایط ویژ‌ه‌ای به آنها اضافه شده و معمولا در بازارهای فرابورس معامله می‌شوند.
4. اختیارمعامله‌ کارمندان26: اختیار معامله‌هایی هستند که توسط شرکت‌ها به کارمندانشان داده می‌شوند. در این حالت شرکت به عنوان فروشنده اختیار معامله عمل می‌کند و معمولا این اختیار معامله‌ها را به عنوان پاداش و برای ایجاد انگیزه به کارمندان واگذار می‌کند.
قراردادهای اختیار معامله روی ارزها27
این اختیار معامله در حال حاضر معمولا بر روی 10 جفت ارزی اعمال می‌شود که شامل دلار استرالیا، رئال برزیل، پوند انگلیس، دلار کانادا، یورو، ین ژاپن، پزو مکزیک، دلار نیوزلند، کرون سوئد و فرانک سوئیس با ارز پایه بر حسب دلار است. اندازه قرارداد به نوع ارز خاص آن بستگی دارد. برای معامله‌گری که می‌خواهد خود را در مقابل ریسک برابری ارز پوشش دهد، استفاده از قراردادهای اختیار معامله ارزها، یک گزینه مناسب است. این اختیار معامله‌ها در بازارهای بورس و فرابورس معامله می‌شوند و جزو اختیار معامله‌های بسیار نقد می‌باشند.
کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان‌دهنده یا نماینده می‌باشد. شاخص، کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می‌باشد و ابزاری برای اندازه‌گیری و مقایسه پدیده‌هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می‌توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود. در بورس اوراق بهادار، ‌شاخص عددی است که از میانگین عملکرد سبدی از سهام حاصل می‌شود. اختیار معامله شاخص شبیه اختیار معامله سهام است، اما در صورت اعمال اختیار معامله به جای یک سهم خاص مجموعه‌ای از سهام موجود در آن شاخص مبادله می‌شود و برای سهولت تسویه آن به جای مبادله سبدی از سهام، از روش تسویه نقدی29 استفاده می‌شود که در این حالت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت شاخص را محاسبه کرده و در تعداد سهام مورد معامله ضرب کرده و حاصل به صورت نقد پرداخت می‌شود و این یکی از دلایل فراگیر بودن اختیار معامله بر روی شاخص‌ها است. عیب اصلی این اختیار معامله‌ها این است که به خریداران خود، حق خرید سهام موجود در شاخص را نمی‌دهند و هر چند به عنوان اختیار معامله شاخص‌ها شناخته می‌شوند، در واقع فقط اختیار معامله‌های نقدی هستند و در پشت این اختیار معامله‌ها هیچ دارایی ملموسی وجود ندارد. از جمله شاخص‌های معروف دنیا، شاخص داو جونز30 در بازار سهام آمریکا است که در چهار گروه ارائه می‌شود و تغییرات در وضعیت سهام 30 شرکت صنعتی، 20 شرکت حمل و نقل، 15 شرکت خدماتی و میانگین ترکیب همه این سهام را نشان می‌دهد یا شاخص نزدک31که تغییرات سهام خارج از بورس را نشان می‌دهد. دیگر شاخص‌های معروف برخی از بورس‌های دنیا عبارتند از: در بورس نیویورک، S&P250 که برای 250 شرکت محاسبه می‌شود و S&P500 که برای 500 شرکت محاسبه می‌شود. در بورس لندن، FTSEکه شاخص موزون دارایی‌های سرمایه‌ای برای 100 شرکت با سرمایه بالا و مورد معامله در بورس لندن است، در بورس توکیو، NIKKEI 225 که میانگین موزون قیمت سهام 225 شرکت ژاپنی با رتبه بالا و پذیرفته شده در بورس را نشان می‌دهد و 32TOPIX که شاخص موزون دارایی‌های سرمایه‌ای برای تمام شرکت‌های موجود در بخش اول بورس سهام توکیو (شرکت‌ها دارای سهام با ریسک پایین) است، در بورس آمستردام، AEX که شاخص موزون دارایی‌های سرمایه‌ای برای ماکزیمم 25 شرکت که به صورت فعال سهامشان در بورس هلند معامله می‌شوند، در بورس فرانسه، CAC که شامل 40سهم از 100 سهم برتر بورس پاریس است و در بورس آلمان DAX، که شاخص بازده کل 30 سهم پر سود مورد معامله در بورس فرانکفورت است.
اختیار معامله قراردادهای آتی33
یک اختیار معامله قرارداد آتی، حق ورود (نه اجبار و تعهد) در یک قرارداد آتی با قیمت آتی معین و در زمان مشخص است. معامله‌گران، اختیار معامله صادره بر روی قرارداد آتی را به اختیار معامله صادره بر روی دارایی پایه ترجیح می‌دهند، چون به نظر می‌رسد که در اغلب شرایط، قرارداد آتی در مقایسه با دارایی پایه از نقدشوندگی بالاتری برخوردار است و راحت‌تر مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین قیمت آن در هر لحظه در بورس معاملات آتی مشخص است، در حالی که قیمت دارایی پایه ممکن است در هر لحظه مشخص نباشد. این اختیار معامله‌ها در صورت اعمال معمولا منجر به تحویل دارایی پایه نمی‌شوند و عموما به صورت نقدی تسویه می‌شوند.
برای مثال معامله‌گری، یک اختیار خرید قرارداد آتی را با قیمت اعمال 300 دلار برای هر واحد دارایی خریداری می‌کند. حال اگر خریدار اختیار معامله، اختیار خود را اعمال نماید ابتدا یک تسویه حساب نقدی برای نشان دادن ورود خریدار در قرارداد آتی، در قیمت اعمال صورت می‌گیرد. با فرض اینکه قیمت قرارداد آتی در هنگام اعمال اختیار معامله 340 و آخرین قیمت معامله شده این قرارداد در بورس 338 دلار برای هر واحد دارایی باشد، سرمایه‌گذار یک مبلغ نقدی معادل مازاد آخرین قیمت معاملاتی در بورس از قیمت توافقی یعنی 38=300-338 دلار در هر واحد دارایی دریافت خواهد کرد. چنانچه وضعیت معاملاتی قرارداد آتی خود را نیز ببندد، سود حاصل از قرارداد آتی 2= 338- 340دلار برای هر واحد دارایی پایه خواهد بود.
اختیار معامله سوآپ34
اختیار معامله سوآپ یا سوآپشن، اختیار معامله‌های صادره بر سوآپ‌های نرخ بهره هستند و از متداول‌ترین اختیارمعامله‌های نرخ بهره به شمار می‌روند. سوآپ نرخ بهره، توافقی‌است که بر طبق آن یک شرکت، جریان‌های نقدی با بهره ثابت از پیش تعیین شده بر یک وام فرضی را در طی یک ‌سال پرداخت و در مقابل، بهره‌هایی با نرخ شناور روی همان وام در همان مدت، زمان یکسان دریافت می‌کند. اختیار معامله سوآپ این فرصت را برای دارندگان آن فراهم می‌کند که از حرکات و تغییرات مطلوب نرخ بهره منتفع شوند و در مقابل تغییرات نامطلوب نرخ بهره خود را مصون کنند. برای مثال، شرکتی قرار است یک وام پنج ساله با نرخ بهره متغیر 6 ماهه دریافت کند و قصد دارد پرداخت‌های با نرخ بهره متغیر را با نرخ بهره ثابت معاوضه کند. این شرکت تمایل دارد که مطمئن شود نرخ‌های بهره ثابت پرداختی، بیشتر از 6 درصد نشود. به این ترتیب اقدام به خرید یک سوآپشن می‌کند. قرارداد سوآپشن برای شرکت این حق را ایجاد می‌کند هنگامی وارد سوآپ شود که نرخ بهره متغیر را دریافت و 6 درصد برای دوره زمانی پنج ساله (بعد از شش ماه) پرداخت کرده باشد. چنانچه نرخ بهره ثابت قراردادهای سوآپ پنج ساله در شش ماه آینده در بازار بیشتر از 6 درصد بشود، شرکت سوآپشن را اجرا می‌کند. زیرا به این ترتیب نرخ بهره کمتری را پرداخت می‌کند. در غیر اینصورت سوآپ‌های با نرخ بهره مناسب موجود در بازار را انتخاب خواهد نمود. دلایل متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند تا از اختیار معامله‌ها استفاده کنند. در اینجا برای انتخاب اختیار معامله‌ها از جانب سرمایه‌گذاران سه دلیل ذکر می‌کنیم:
1. به عنوان یک اهرم برای پول عمل می‌کنند: اختیار معامله‌ها این فرصت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند که یک وضعیت را با پول بسیار کمتری مدیریت کنند. با سرمایه‌گذاری در اختیار معامله‌ها، یک سرمایه‌گذار نسبت به حالت سرمایه‌گذاری مستقیم در یک دارایی پایه، پول کمتری نیاز خواهد داشت.
2. ریسک را کاهش می‌دهند: با خرید اختیار معامله یک دارایی پایه به جای خود دارایی پایه، در حقیقت ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و زیان معامله محدود به هزینه‌ای است که برای خرید اختیار معامله پرداخت می‌شود.
3. به عنوان پوششی برای ریسک سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند: اختیار معامله‌ها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند که خود را در مقابل نوسانات نامطلوب قیمت محافظت کنند.
دلایلی نیز برای عدم استفاده از اختیار معامله‌ها وجود دارد. از معایب اختیار معامله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. می‌توانند ریسک بالایی داشته باشند: یک تصور غلط معمول درباره اختیار معامله‌ها این است که ریسک بالایی دارند. اختیار معامله‌ها نیز مانند سایر ابزارهای مالی تابع قانون کلی ریسک و بازده هستند و ریسک آنها بستگی به میزان بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران دارد. هر چه ریسک بالاتر، بازدهی بالاتر و بالعکس.
2. پیچیدگی: اختیار معامله‌ها ابزارهای مالی پیچیده‌ای هستند و نیاز به ملاحظه و توجه دقیق و مستمر دارند.
3. اتلاف زمان و دارایی: طبیعت حساس به زمان اختیار‌معامله‌ها موجب می‌شود که بسیاری از اختیار معامله‌ها بدون هیچ ارزشی منقضی شوند، به این معنا که ممکن است قیمت دارایی ‌پایه از قیمت توافقی قرارداد تجاوز نکند و اجرای این اختیار معامله سودی برای خریدار نداشته باشد و یا به هر دلیل دیگری قرارداد قبل از انقضای آن اجرا نشود که در این صورت ضرر آن بیشتر متوجه خریداران است؛ چون فروشندگان، هزینه اختیار معامله را دریافت می‌کنند. در حالت کلی، استفاده از قراردادهای اختیار معامله فرصت خوبی برای بهره‌گیری از بی‌ثباتی در بازارها را در اختیار قرار می‌دهد و می‌توان از آنها برای پوشش و محدود نمودن ریسک، استفاده کرد. البته تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد استفاده از قراردادهای اختیار معامله، سرمایه‌گذاران هستند که با توجه به مزایا و معایبشان این ابزارها را برمی‌گزینند.
پاورقی:
1- Futures
2- Forwards
3- Options
4- Swaps
5- Strike Price or Exercise Price
6- Upfront Fee or Premium
7- Over the Counter
8- Call Option
9- Put Option
10- Class of Options
11- Series of Options
12- American Option
13- European Option
14- Expiration Date
15- Bermudan Option
16- Option Buyer
17- Option Seller
18- Options Clearing Corporation (OCC)
19- Open Position
20- Underlying Asset
21- Board Lot or Round Lot
این اصطلاح بر واحد معامله در بورس نیویورک اطلاق می‌شود، مثلا در یک قرارداد اختیار معامله، هر 100 سهم از سهام پایه را یک واحد معامله در نظر می‌گیرند.
22- Physical Delivery
23- Physical Settlement
24- Listed Options
25- Exotic Options
26- Employee Stock Options
27- Foreign Exchange Options
28- Index Options
29- Cash Settlement
30- Dow Jones
31- Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System)
32- Tokyo Stock price Index
33- Futures Options
34- Swaption
35- Option Premium
*اداره کل مدیریت ریسک بانک صادرات ایرانارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1390/12/25
بروزرسانی:
1390/12/25
آخرین مشاهده:
1400/09/11

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )