به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران:چگونه از دانشگاه وام دانشجویی بگیریم؟

منبع: تاریخ:

1390-06-07

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، صندوق رفاه دانشجویان هر ساله تسهیلاتی را بصورت وام (تحصیلی - مسکن - ازدواج - خوابگاه - بیمه - خدمات درمانی) و ودیعه مسکن به دانشجویان دوره روزانه و وام های تحصیلی و ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه و وام ضروری به دانشجویان مبتکر، قهرمان ورزشی و دانشجویان دوره شبانه ارائه می نماید.

دانشجویانی که از وام های دانشجویی استفاده می‌کنند موظف هستند بعد از تمام شدن تحصیلاتشان این وام ها را به صندوق رفاه دانشجویی برگردانند. خبرنامه دانشجویان ایران در این گزارش جزئیات کامل را در مورد وامهای دانشجویی منتشر می کند.

آیین نامه کلی وامهای دانشجویی
موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران
 
ماده یک:
انواع وامهای قرض الحسنه دانشجویی تنها به دانشجویانی که در حال تحصیل می باشند تعلق می گیرد.
ماده دو:
میزان کارمزد وامهای دانشحویی در دستورالعمل آن وام ابلاغ می شود.
ماده سه:
صندوق برای هر دانشجو در طول دوره تحصیل حداکثر 4 نوبت وام می پردازد که حداکثر 3 نوبت آن وام عادی، 2 نوبت وام ضروری، 1 نوبت وام ازدواج، 1 نوبت وام موارد خاص، 1 نوبت وام خرید رایانه و یک نوبت یکی از سایر وامهای مصوب می باشد.
ماده چهار :
صندوق در هیچ شرایطی به اعضاء تا زمان تسویه حساب وام قبلی، وام جدید پرداخت نمی کند.
ماده پنج :
صندوق به دانشجویان بدحساب که اقساط وام خود را بموقع پرداخت نمیکنند وام مجدد پرداخت نخواهدکرد.
ماده شش:
سقف انواع وامهای پرداختی صندوق توسط هیئت مدیره صندوق تعیین می گردد.
ماده هفت:
نحوه نوبت بندی، زمان انتظار و میزان حداقل مبلغ موجودی در حساب اعضاء برای دریافت وام به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد بود.
ماده هشت:
تصمیم گیری در خصوص درخواستهای وام خارج از نوبت، وام موارد خاص، وام متفرقه و وام اضطراری به عهده هیئت مدیره صندوق بوده و در مواردی که نیاز مالی متقاضی فوریت داشته باشد رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل صندوق می توانند دستور لازم را در خصوص پرداخت وام صادر نمایند.
ماده نه:
در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط به ازای هر روز دیرکرد 1/0 درصد مبلغ هر قسط جریمه اخذ خواهد شد.
تبصره 1: در صورت تاخیر بیش از 3 ماه کل مبلغ وام باید بازپرداخت شود.
تبصره 2: در صورت تاخیر بیش از 4 ماه صندوق بدون اطلاع قبلی وام گیرنده وثیقه وی را به اجرا میگذارد.
ماده ده:
جریمه دیرکرد بصورت نقد و در زمان بازپرداخت هر قسط اخذ میشود و صندوق پس از دریافت تمامی اقساط وام و نیز جریمه تعیین شده برگ تسویه حساب ارائه می نماید.
ماده یازده:
وام گیرنده موظف است در قبال دریافت وام مدارک و تضمین لازم را که صندوق تعیین می نماید قبل از دریافت وام به صندوق ارائه نماید.
تبصره : مدرک و میزان تضمین های مورد نیاز برای انواع وام با نظر هیئت مدیره تعیین می گردد.
ماده دوازده:
دانشجو موظف است در زمان تسویه حساب فارغ التحصیلی یا انتقال یا اخراج یا ترک تحصیل یا مرخصی بیش از یک ترم از دانشگاه تمامی مبلغ بدهی خود به صندوق (شامل اقساطی که هنوز زمان بازپرداخت آن فرا نرسیده، جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط و ...) را یکجا و به صورت نقد پرداخت نماید.
ماده سیزده:
تصمیم گیری در خصوص موارد جدید پیش آمده و درخواستهای کتبی دانشجویان که در آیین نامه پیش بینی نشده است به عهده هیئت مدیره صندوق خواهد بود.

شرایط دریافت، میزان و انواع وامها وتسهیلات رفاهی شرایط وام گیرندگان:

دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.
دارا بودن اولویت نیاز مالی.
عدم استفاده از وام یا کمک بورس تحصیلی.
در زمان دریافت وام ، عدم اشتغال به کار که مستلزم دریافت اجرت باشد (به استثنای کار دانشجویی).
ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (دانشجوی تمام وقت).
مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل (برای دانشجویان نیمسال سوم به بعد).
سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر حداکثر یک نیمسال پس از دریافت وام و یا بهرمندی از خوابگاه .

وام تحصیلی:
وام تحصیلی به دانشجویان روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پرداخت می گردد. این وام بر اساس شرایط تعیین شده محاسبه و در هر نیمسال تحصیلی بصورت یکجا پرداخت می گردد. امور دانشجویی پس از افتتاح حساب مستقل برای متقاضیان در یکی از بانکهای کشور، فهرست اسامی واجدین شرایط را تنظیم و حداکثر دو ماه پس از شروع هر نیمسال تحصیلی به صندوق ارسال می دارد و صندوق نیز در صورت عدم وجود اشکال در فهرستهای ارسالی از سوی دانشگاه، وام درخواستی را به حساب متقاضیان در بانک مربوطه واریز می نماید. وام تحصیلی در صورت وجود اعتبار کافی ف به حداکثر 60% از کل دانشجویان شاغل به تحصیل در یک موسسه آموزشی بمدت 5/9 ماه در سال پرداخت می گردد.(نیمسال اول 5/4 ماه -نیمسال دوم 5 ماه)

میزان وام تحصیلی:
میزان ماهانه برای دانشجویان مجرد.....................380000 ریال
میزان ماهانه برای دانشجویان متاهل  ...................560000 ریال
میزان ماهانه حق اولاد به ازای هر فرزند(حداکثر سه فرزند) ..................90000 ریال
وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز ونمونه حداکثر3برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجویان عادی.

وام مسکن:
به حداکثر 50% از دانشجویان دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمایند، به مدت 12 ماه در سال پرداخت می شود (لازم به ذکر است که تعداد دانشجویان بهرمند از خوابگاه از سهمیه 50% مذکور کسر خواهد شد.)دانشجویان با توجه به دوره تحصیلی(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 سال، کارشناسی پیوسته 4 سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای تخصصی غیر بورسیه 4 سال) می توانند از این نوع وامها استفاده نمایند .

ضمنا خواهران دانشجو متاهل که دور از همسر خود زندگی می کنند نیز می توانند از وام مسکن با توجه به شرایط فوق استفاده نمایند.

میزان وام مسکن:
1- میزان ماهانه برای دانشجویان مجرد .......................................250000 ریال
2- میزان ماهانه برای دانشجویان متاهل که همسرشان خانه دار باشد .....................500000 ریال
3- دانشجویات متاهل مرد که همسرشان دانشجو باشد در صورت دریافت حق تاهل به هر یک از زوجین جداگانه وام مسکن مجردی پرداخت می شود .............................200000 ریال
4- میزان ماهانه برای دانشجویان متاهل زن که همسرشان در شهرستان دیگر باشد ..................200000 ریال
5-دانشجویان متاهل زن که سکونت متاهلی دارند حداکثر ...........200000 ریال

ماده (16): مدت استفاده از وام‌های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر می‌باشد:

ماده (17): پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع‌است. پرداخت سایر وام‌ها بارعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

 

مقاطع کاردانی، کارشناسی‌ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

حداکثر 5 نیمسال تحصیلی

مقطع کارشناسی پیوسته

حداکثر 9 نیمسال تحصیلی

مقطع دکترای عمومی

حداکثر 14 نیمسال تحصیلی


تبصره 4- پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دوره شبانه ممنوع است.

وام تحصیلی و ضروری ممتاز و نمونه:

دانشجویان ممتاز و نمونه می توانند حداکثر از سه برابر وام تحصیلی و ضروری مطابق با دستورالعمل مربوطه و با تشخیص رئیس صندوق بهره مند گردند.

وام ضروری:

وام ضروری به حداکثر 5 درصد از دانشجویان دوره روزانه که در نتیجه رویدادهای خاص (مندرج در آئین نامه پرداخت وامها) با مشکل مالی مواجه شوند بر اساس امتیاز بندی تا سقف حداکثر 1/500/000 ریال (حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد) پرداخت می شود.
تبصره 1- پرداخت وام ضروری به دانشجویان شبانه ممنوع است.
  ماده (20): به دانشجویان ورودی جدیــد متقاضی وام ضــروری، درصــورت رعایت حداقل انتخاب واحد، حداکثر مبلغ 000/700 ریال بدون امتیازبندی وام پرداخت ‌می‌شود.
1-تبصره 2- زمان و نحوه خرید کالا در سایت فروشگاه اینترنتی صندوق ثبت و به صورت بخشنامه اعلام‌ می‌گردد.
تبصره 3- همه متقاضیان دریافت وام خرید کالا بایــد دارای صندوق پستــی الکترونیکی (Email) بــوده و در هنگام تکمیل درخواست وام، آدرس آن را اعلام نمایند.
 
وام ازدواج:

- حداکثرتایکسال پس ازتاریخ ثبت ازدواج،وام ازدواج به دانشجو تعلق می گیرد.
- به دانشجویان بورسیه دوره دکترا وام ازدواج تعلق می گیرد.
- به دانش آموختگانی که حداکثر تا 3 ماه پس از پایان تحصیل درمقطع بالاتر پذیرفته شوند وام ازدواج تعلق می گیرد.            
          
وام شهریه:

تذکر:وام شهریه دانشجویان به حسابی که مرکز آموزش عالی اعلام می نماید برای تامین بخشی از شهریه آنها واریز می گردد.

کاردانی وکارشناسی نا پیوسته:4نیمسال هرنوبت حداکثر000/500/1ریال
کارشناسی پیوسته:8نیمسال هرنوبت حداکثر000/500/1ریال
کارشناسی ارشد نا پیوسته:4نیمسال هرنوبت حداکثر000/000/10ریال
کارشناسی ارشد پیوسته ودکتری حرفه ای:10نیمسال هر نوبت حداکثر 000/000/4ریال
دکتری تخصصی نا پیوسته (غیر بورسیه ):8نیمسال هر نوبت حداکثر000/000/15ریال
دکتری تخصصی پیوسته:14نیمسال هرنوبت حداکثر 000/000/5ریال
وام حج عمره: کلیه مقاطع یک بار در طول تحصیل حداکثر 000/000/4ریال

شرایط و ضوابط بازپرداخت وامها و تسهیلات رفاهی اعطایی

بهره مندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان ملزم می باشند حسب وضعیت تحصیلی (فراغت، انصراف ،ترک و یا اخراج از تحصیل)طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت وامهای دریافتی، اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی و ودیعه مسکن اقدام نمایند.

2- دانشجویان انصرافی، تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل وامهای دریافتی و هزینه های مربوط به استفاده از خوابگاه دانشجویی به حساب شماره 201114 بانک ملی شعبه مرکزی به نام صندوق رفاه دانشجویان می باشند.

3- دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند، موظفند پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمایند.

تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهیلات و وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر پنج سال می باشد.

تاریخ شروع پرداخت اولین قسط دفترچه اقساط به قرار زیر می باشد:
 
الف- کلیه خانم های دانش آموخته و آقایانی که خدمت نظام وظیفه را انجام داده اند و یا از خدمت معاف گردیده اند 9 ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل.
ب- دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده اند 9 ماه به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظیفه (18 ماه)، پس از فراغت از تحصیل.
تذکر: در صورتی که دانش آموختگان مشمول، پس از دریافت دفترچه اقساط در هر زمان اقدام به خرید خدمت سربازی نمایند و یا به هر نحو از خدمت معاف گردند موظفند در اسرع وقت ضمن مراجعه به صندوق نسبت به تعویض دفترچه اقساط خود با تاریخ سررسید جدید اقدام نمایند.

4- دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای غیر دولتی به تحصیل اشتغال می یابند حداقل زمان مجاز تحصیل دوره بالاتر، به شرط رعایت وقفه تحصیلی مجاز بمدت تاریخ سررسید اولین قسط بازپرداخت، اضافه می گردد.

5- بهره مندان فارغ التحصیل داخل کشور که بصورت آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند ملزم به بازپرداخت کلیه وجوه دریافتی و اخذ تسویه حساب از صندوق برای دریافت مدارک تحصیلی می باشند.

6- بدهکاران دارای دفترچه اقساط، می باید در تاریخ سررسید هر یک از اقساط ، به یکی از شعب بانک ملی در سراسر کشور مراجعه و مبلغ مندرج در دفترچه را به حساب 201114 صندوق رفاه دانشجویان واریز و نسخه دوم(رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط (سه قسط متوالی ) کل بدهی به دین حال تبدیل می گردد و بدهکاران موظف به پرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهند بود.

7- صدور و ارسال هر گونه تاییدیه تحصیلی و یا ارسال ریز نمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر می باشد.

8- دانشجویانی که به مقام رفیع شهادت نائل یا جانباز، از کار افتاده کلی یا فوت شده یا می شوند در صورت اعلام رویداد مذکور از طریق مراکز ذیربط از بازپرداخت کلیه دیون بجز ودیعه مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه معاف می شوند.

9- بازپرداخت و میزان اقساط تسهیلات دریافتی دانشجویان مبتکر همانند سایر دانشجویان پس از فراغت از تحصیل خواهد بود و چنانچه طرح به طور کامل اجرا نگردد وام دریافتی بلافاصله پس از فراغت از تحصیل به صورت یکجا بازپرداخت می گردد.

10- بازپرداخت تسهیلات دریافتی دانشجویان قهرمان ورزشی دو برابر مدت تصویب شده در آئین نامه بازپرداخت بدهی دانشجویان عادی می باشد و تاریخ شروع بازپرداخت در صورت داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت یکسال و در صورت مشمول بودن 3 سال پس از فراغت از تحصیل می باشد.

11- بازپرداخت تسهیلات دریافتی دانشجویان زلزله زده شهرستان بم 2 برابر مدت تصویب شده در آئین نامه بازپرداخت بدهی دانشجویان عادی می باشد و تاریخ شروع بازپرداخت در صورت داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت 18 ماه پس از فراغت از تحصیل و در صورتمشمول بودن 18 ماه به مدت زمان نظام وظیفه اضافه می گردد.

تبصره 1 - ودیعه مسکن این قبیل دانشجویان حداکثر 3 ماه پس از فراغت از تحصیل و قبل از صدور دفترچه به صورت یکجا بازپرداخت می شود و قابل تقسیط نمی باشد.

تبصره 2 - دانشجویان فوق الذکر از پرداخت جریمه عدم تخلیه بموقع خوابگاه معاف خواهند بود.

12- بازپرداخت تسهیلات دریافتی دانشجویان موارد خاص (بیماریهای پرهزینه) با تائید عدم بضاعت مالی، توسط دانشگاه و به تشخیص رئیس صندوق حداکثر 3 برابر مدت بازپرداخت دانشجویان عادی می باشد.

باتوجه به شرایط مذکور دانشجویان می توانند از عهده ی تامین هزینه های تحصیلی و معاشی خود در بسیاری از موارد برآمده و در نتیجه بسیاری از مشکلات و دغدغه های ضمن تحصیل دانشجویان رفع شده و دانشجویان با آسودگی بیشتری به دور از دغدغه های فکری به امر تحصیل می پردازند.

وام بیمه:

ماده (39): به دانشجویان دوره‌ روزانه (به استثنای مقاطع تخصصی و ph.D)  با رعایت ضوابط و در چارچوب مقررات قانون و آیین‌نامه‌های بیمه همگانی وام بیمه پرداخت‌می‌شود.
تبصـره- دانشجویان شبانه درصورتی می‌توانند از وام بیمه صندوق رفاه استفاده‌نمایند که 50% سهم دانشگاه را شخصاً پرداخت‌کنند.
ماده (40): دانشجویــان متأهل مرد می‌توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل(همســر و فرزنــدان ”حداکثر3فرزند”) استفاده‌ نمایند.
ماده (41): مدت قرارداد بیمه حداکثر یک سال و مبلغ ماهیانه به‌ ازای هر نفر در سال جاری80000 ریال می‌باشد.

وام اعتبار خرید کالا:

ماده (43): به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های وسایل آموزشی و کمک آموزشی وام خرید کالا به شاغلین به تحصیل در مقاطع تخصصی و ph.Dحداکثر به مبلغ 000/000/2ریال و دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل سایر مقاطع تحصیلــی حداکثــر به مبلــغ 000/000/1ریال به صورت اعتبار خریــد از فروشگاه اینترنتی صندوق پرداخت‌ می‌گردد.
تبصره 1- زمان و نحوه خرید کالا در سایت فروشگاه اینترنتی صندوق ثبت و به صورت بخشنامه اعلام‌می‌گردد.
تبصره 2- همه متقاضیان دریافت وام خرید کالا بایــد دارای صندوق پستــی الکترونیکــی (Email) بــوده و در هنگام تکمیل درخواست وام، آدرس آن را اعلام نمایند.
 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1390/06/07
بروزرسانی:
1390/06/07
آخرین مشاهده:
1397/08/20

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  سلام. می خواستم اگر ممکنه در مورد نحوه سند زنده جریمه بیمه تامین اجتماعی راهنمایی بفرمایید که طبق چه کدینگی باید سند زد؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  سلام بنده راهنمایی میخوام وام ودیعه مسکن میخوام میشه راهنمایی کنید ضامن ندارم اما میتونم چک یا سفته بدم از خود بعنوان ضمانت

  سید مهدی منبتی
  سید مهدی منبتی ( مشاور حوزه سرمایه گذاری بازار ساختمان و مسکن، مدل های تامین سرمایه،ایده پردازی و توسعه ایده )

  سلام من سال ۸۵ دیپلم انسانی گرفتم پیش دانشگاهی نخوندم و الان ۳۰سالمه سوالم اینه که میخوام برم رشته طراحی دوخت یا طراحی لباس در دانشگاه علمی کاربردی(لطفا داشتگاه های علمی کاربردی که این رشته هارو تدری

  شاهین احمدی
  شاهین احمدی ( حسابرسی، آموزش در بازار سرمایه، گواهینامه های بازار سرمایه، مشاوره تحصیلی )

  ایا منبع معتبری درخصوص برآورد حجم فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؟

  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر ( حسابداری و امور بانکی و بورس )

  سلام بر استاد گرامی یک سوال راجع به خرید و فروش املاک داشتم . بنده در تاریخ 10/05/96 ملکی را به مبلغ 190میلیون تومان از آقای ...خریدم 180 میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نمودم . ملک مسکونی و وی

  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار  ( دعاوی خانواده، ملکی، کیفری، حقوقی و انعقاد قراردادهای حقوقی و تجاری )

  سلام من سال۸۵ دیپلم انسانی گرفتم و پیش دانشگاهی نخوندم الان ۳۰سالمه هم به شدت ناامیدم از تحصیل به خاطر اینده شغلی در ارتباط باسنم و هم اینکه باتوجه به درنظر گرفتن رشته طراحی دوخت و رشته طراحی لباس هنو

  ناهید صباحی
  ناهید صباحی ( برنامه ریزی تحصیلی و آموزشی  )

  سلام از کجا بدونم رسالتم در دنیا چیه و فرق هدف و رسالت چیست و اینکه ایا ازمون هایی هستن که نشون بده کاملا و دقیقا به چی علاقه دارم؟ممنون

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  سلام پسربزرگم که کلاس یازدهم رشته حسابداریه از نظر رفتاری پرخاشگر، عصبی ، بد دهن ، وبی حوصله است نمیشه باهاش صحبت کرد هراز چند گاهی توی خونه بیشتربا مادرش دعوا میکنه ، مادر از فحاشی و بد دهنی او به

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  باسلام و احترام - همانطوریکه مستحضرید فاکتورهای فروش توسط واحد فروش که زیر مجموعه واحد بازرگانی است صادر و سپس جهت صدور صورتحساب و سند حسابداری به واحد مالی ارسال می گردد . مدیریت شرکت ما که شرک

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  سلام
  ۱۳۵ میلیون تومان نقد دارم در بخش مسکن سرمایه گذاری کنم بنظر شما یکساله چقدر بازدهی داره ؟؟
  دلار بخرم چی ؟؟

  سید مهدی منبتی
  سید مهدی منبتی ( مشاور حوزه سرمایه گذاری بازار ساختمان و مسکن، مدل های تامین سرمایه،ایده پردازی و توسعه ایده )