گزارش حسابرسی و تشخیص علی‌الراس!

منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1389-08-01
نویسنده: مترجم:
چکیده:

چند روز پیش دستورالعملی از سوی رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد صادر شد.گزارش حسابرسی و تشخیص علی‌الراس!


چند روز پیش دستورالعملی از سوی رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد صادر شد. 

به موجب این دستورالعمل، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 6 آیین‌نامه یادشده که عملکرد سال‌مالی آنها از 1/1/1388 تا پایان سال 1388 شروع می‌شود، مشمول این دستورالعمل می‌شوند و ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را از این مودیان درخواست و مودیان نیز حداکثر تا زمان تنظیم صورت‌ مجلس اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم باید این گزارش را ارائه دهند.
ادارات امور مالیاتی نیز موظف هستند مراتب ارائه یا عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده را در صورت مجلس اجرای بند 2 ماده 97 درج کرده و در صورتی که مودیان، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را در موعد بالا ارائه نکنند، حسب مورد با موافقت هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی‌الراس تعیین می‌شود.
طبق این دستورالعمل، موعد تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مودیان برای عملکرد سال 1389 و به بعد، با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال می‌باشد.
در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:
1- تعیین عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به عنوان یکی از مصادیق تشخیص علی‌الراس، مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم و موجب تضییع حقوق مالیاتی مودیان مالیاتی است که در این مورد در مقاله‌ای که در تاریخ‌های 4، 5، 7 و 8 مرداد ماه 1388 در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر شده است، به تفصیل توضیح داده‌ام.
2- صرف‌نظر از مورد بالا، به‌رغم اهمیت  موضوع، متاسفانه سازمان امور مالیاتی هیچ‌گونه اقدامی به‌منظور اطلاع‌رسانی به مودیان مالیاتی در این خصوص انجام نداده و حتی در اواخر تیر ماه سال 1388 نیز که برخی کارشناسان امور مالیاتی تاکید بر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی داشتند و این امر موجب سردرگمی مودیان مالیاتی شده‌ بود، هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نداد. نحوه عمل سازمان امور مالیاتی در این خصوص مغایر با روال آن سازمان است؛ زیرا معمولا آن سازمان برای تشویق مودیان مالیاتی به تحویل به موقع اظهارنامه و.... اقدام به پخش آگهی از تلویزیون، مصاحبه‌های تلویزیونی، درج آگهی در مطبوعات و... می‌کند. پس چرا باید درباره این موضوع به‌رغم اهمیت آن، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی انجام نشود و با صدور یک‌ باره این دستورالعمل، مودیان در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند؟
3- با توجه به زمان صدور دستورالعمل رییس سازمان امور مالیاتی (21/7/1389) مبنی بر لازم‌الاجرا بودن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مورد شرکت‌های موضوع ماده 6 آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد برای عملکرد سال‌مالی منتهی به 29/12/1388 و به بعد، تکلیف آن دسته از شرکت‌هایی که احتمالا رسیدگی مالیاتی آنها در فرجه زمانی موعد تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل خاتمه یافته، مشخص نشده است. بقیه شرکت‌های مشمول این دستورالعمل هم که تعداد آنها بسیار قابل توجه خواهد بود، چون اطلاعی از زمان مراجعه کارشناسان امور مالیاتی برای انجام رسیدگی‌های مالیاتی ندارند، نمی‌توانند برنامه‌ریزی لازم به‌منظور انجام حسابرسی صورت‌های مالی خود در فرجه زمانی باقی مانده را انجام دهند و از سوی دیگر نیز مشخص نیست که آیا موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی موجود توان پاسخ‌گویی و انجام حسابرسی این حجم از متقاضیان حسابرسی را در این فرصت محدود دارند؟ طبعا در صورت اطلاع‌رسانی مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی، چنین مشکلاتی پیش روی مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل قرار نمی‌گرفت.
4- یکی دیگر از موارد قابل توجه در این دستورالعمل، مغایرت پاراگراف آخر آن با بند 6 تصویب‌نامه وزرای عضو کمیسیون اقتصاد است. تصویب‌نامه وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در صورت عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، تصریح بر تشخیص مالیات به طور علی‌الراس دارد در حالی که دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی بیانگر این است که در صورت‌ عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، حسب مورد با موافقت هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات از محل علی‌الراس تعیین می‌شود.
5- از سوی دیگر، مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال 1389 به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد آن سال تعیین شده است.
 در این خصوص هم متاسفانه مداقه لازم در خصوص تعیین زمان صورت نگرفته است؛ زیرا با توجه به تعداد موسسات حسابرسی و مودیان مشمول این دستورالعمل، انجام حسابرسی به تعداد موسسات حسابرسی در این زمان محدود امکان‌پذیر نبوده و به عبارتی ابزار لازم برای انجام این کار میسر نخواهد بود، کما این که هیچ اجباری برای تسری موعد مندرج در تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به مودیان موضوع ماده 6 آیین‌نامه مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد وجود ندارد.
مجموع موارد یادشده بیانگر عدم‌انجام کارشناسی لازم در خصوص درج مفاد ماده 6 تصویب‌نامه وزرای عضو کمیسیون اقتصاد و نیز دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی و نیز عدم‌اطلاع‌رسانی مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی در این خصوص است که اجرای آن را تا حدودی غیر ممکن خواهد ساخت و شاید برداشتن چنین سنگ بزرگی علامت نزدن باشد کما این که ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح مصوب 13/6/1379 هیات وزیران در مورد غیر قابل استفاده بودن صورت‌های مالی حسابرسی نشده اشخاص مشمول آن نیز به چنین سرنوشتی دچار شد؛ بنابراین به منظور جلوگیری از سردرگمی بیشتر مودیان مالیاتی مشمول این دستورالعمل و قابلیت اجرای آن، پیشنهاد می‌شود:
الف- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی، تاریخ مشخصی را به عنوان آخرین فرجه مودیان مشمول برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای اولین سال اجرای بند 6 آیین‌نامه در نظر گرفته و ابلاغ کنند. پیشنهاد می‌شود برای اولین سال، این تاریخ حداقل 7 ماه پس از آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها باشد. همچنین برای سال‌های بعد نیز چنین فرجه زمانی در نظر گرفته شود.
ب‌- مشخص نیست که به موجب بند 6 آیین‌نامه مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، ارائه نشدن صورت‌های مالی حسابرسی شده منجر به تشخیص مالیات مودی به طور علی‌الراس می‌شود یا این که به موجب دستور‌العمل رییس کل سازمان امور مالیاتی، این امر منوط به اعلام نظر هیات بند 3 ماده 97 است و ممکن است این هیات در مواردی نظر به تشخیص درآمد مشمول مالیات به‌طور علی‌الراس ندهد؛ بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی به صراحت مشخص کند که تنها، ارائه نشدن صورت‌های مالی حسابرسی شده مبنای تشخیص مالیات علی‌الراس است یا نظر هیات بند 3 ماده 97.
امید است حداقل این بار مسوولان محترم سازمان امور مالیاتی توجه لازم را به موارد اعلام شده در بالا مبذول و در اسرع وقت، دستورالعمل صادره را اصلاح کنند تا در اجرای آن دچار مشکل نشوند.ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/08/02
بروزرسانی:
1389/08/02
آخرین مشاهده:
1399/09/08

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )