بهشت مالیاتی- جهنم مالیاتی

منبع: روزنامه شرق تاریخ انتشار: 1389-05-31
نویسنده: مترجم:
چکیده:

هشدار اصول‌گرایان و برخی دیگر از نمایندگان محترم از عدم پرداخت مالیات واقعی اصناف و تکلیف به سازمان مالیاتی برای وصول مالیات حقه از اهمیت زیادی برخوردار است آنهم در شرایطی وظیفه قانونی در امر پی‌گیری اجرای قانون مصوب با نمایندگان محترم مجلس است. قانون مالیات سال 1380 را نمایندگان محترم مجلس تصویب کردند


بهشت مالیاتی- جهنم مالیاتی
هشدار اصول‌گرایان و برخی دیگر از نمایندگان محترم از عدم پرداخت مالیات واقعی اصناف و تکلیف به سازمان مالیاتی برای وصول مالیات حقه از اهمیت زیادی برخوردار است آنهم در شرایطی وظیفه قانونی در امر پی‌گیری اجرای قانون مصوب با نمایندگان محترم مجلس است. قانون مالیات سال 1380 را نمایندگان محترم مجلس تصویب کردند آنها می‌فرمایند مالیات باید جایگزین نفت شود، عدالت مالیات باید برفرار باشد. اما سازمان مالیاتی (مجری قانون) می‌گوید
"اصناف مالیات توافقی بدهند " که عمدتاً از مالیات واقعی آنها بسیار کمتر است. این مالیات طبق قانون مالیاتها براساس حساب و کتاب محاسبه نمی‌شود. ایشان می‌گویند سهم مالیات اصناف در تولید ناخالص ملی کم است. بازار برای عدم پرداخت مالیات واقعی اعتصاب می‌کند و سازمان مالیاتی هم در مقابل اعتصاب کوتاه می‌آید، این موضوع نمایندگان محترم را نگران اجرای قانون مالیاتها نموده است. واقعیت چیست؟؟؟ راهکار چیست؟؟؟ کشورهایی را که در آن زمینه پرداخت مالیات وجود ندارد، به آن بهشت مالیاتی می‌گویند و در مقابل اگر در کشور قوانین مالیاتی، با نظر تشخیص اجرا شود، بی‌عدالتی مالیات وجود داشته باشد این کشور برای مردم آن و فعالان اقتصادی آن جهنم مالیاتی است. پرداخت مالیات وظبفه ملی و شرعی هر فعال اقتصادی است زیرا که با پول مالیات هزینه خدمات دولت برای مردم تأمین می‌شود. از طرف دیگر وجود قوانین و مقررات صحیح مالیاتی، رفتار عادلانه و مساوی با مردم برای اخذ مالیات و نبود زمینه اعمال نظر شخصی بعنوان بخشنامه و آئین‌نامه مغایر با قانون، زمینه‌ساز ایجاد جاده دوطرفه اعتماد مردم به دولت و دولت تداوم است. متأسفانه در عمل قانون مالیاتها اجراء نمی‌شود و وجود اقتصاد زیرزمینی باعث فرار مالیاتی می‌شود. در غیاب وجود سیستم جامع مالیاتی، عدم استقرار سیستم مالیات ارزش افزوده (بمنظور کسب اطلاعات منابع درآمدی) از یک طرف و وجود فضای بخشنامه سالاری و گرفتن مالیات بر این اساس و ایجاد زمینه مالیات توافقی از طرف دیگر، وضعیتی را بوجود آورده‌اند که برای یک عده کشور به بهشت مالیاتی تبدیل شود و از طرف دیگر سازمان مالیاتی برای پر کردن منابع درآمدی خود، مالیات از دیگر مؤدیان مالیاتی برای اعمال روشهای بخشنامه‌آی که عمدتاً‌ مغایر قانون هم می‌باشد، مالیات بیشتری از دیگر افراد وصول کند و این گروه همراه با حقوق‌بگیران تأمین کننده وجوه مالیاتی باشند که با مشاهده بی‌عدالتی مالیاتی، وضعیت برای آنها جهنم مالیاتی است.
قطعاً عمده کسبه و اصناف می‌خواهند مالیات بر سود واقعی را بپردازند، اما چرا زمینه این فرآیند فراهم نشده است؟؟؟ در شرایطی که سازمان مالیاتی خوداظهاری را مطرح می‌سازد و حضور مردم در پرداخت مالیات را تبلیغ می‌کنند، مالیات توافقی چه معنی دارد؟؟؟ خوداظهاری یعنی ارائه اظهارنامه متکی به دفاتر و اسناد و مدارک و صورتهای مالی حسابرسی شده. توجه شود که این خوداظهاری را در اجرای ماده 272 با صدور بخشنامه‌ها اجرا نمی‌کنند چرا؟؟؟
1- مالیات توافقی - بهشت مالیاتی برای اصناف
مالیات توافقی صرفاً در سیستم‌های ناکارآمد مالیاتی معمول است، وقتی اقتصاد زیرزمینی حاکم باشد سیستم مالیات نارکارآمد باشد مالیات از نواع توافقی گرفته می‌شود. این مالیات یعنی اینکه این گروه مؤدیان نباید دفتر حساب کتاب مالیاتی تنظیم کنند؟؟؟ (ظرف 33 سال گذشته اینطور بوده است)، علی‌الاصول سازمان مالیاتی هر سال حدود 5% هر صنف را بررسی مالیاتی کند و براین اساس مالیاتی فرضی را تعیین ویا اعمال نرخهای مالیات ماده 131، مالیات مقطوع را با صنف تعیین می‌کنند. این مالیات برای یک عده سنگین است (که سود واقعی آنها کمتر است و برای یک عده که سود واقعی آنها بیشتر است، مالیات ارزانی می‌باشد. مثلاً برای یک طلا فروش میدان محسنی یا خیابان جمهوری حدود 5 تا 10 میلیون تومان مالیات تعین می‌شود که کمتر از یک دهم درصد از ناخالص درآمد آنها است.
2- چه اتفاقی در تیرماه 1389 رخ داد-اعتصاب بازار
در چهار ماه اول سال 1389 مطابق با روش سنواتی سازمان مالیاتی باید مالیات توافقی را برای سال 1388 تعیین می‌نمود تا اصناف اظهارنامه مالیاتی سال 1388 را بر آن اساس تنظیم کنند و مالیات را بپردازند بر سازمان مالیاتی معلوم و مشخص است که مالیات توافقی غیرواقعی است. بنابراین برای شروع اصلاحات، مالیات سال 1388 را با حدود 70% افزایش نسبت به سال 1387 اعلام نمود که مورد توافق اصناف قرار نگرفت بازار اعتصاب نمود و سازمان مالیاتی کوتاه آمد که افزایش را تا سطح 15% اعمال کند، اما بازار مدعی شد که بدلیل عدم رونق اقتصادی سال 1388، باید مالیات توافقی سال 1388 نسبت به سال قبل کاهش یابد. پشتوانه حرف آنها اعتصاب بود که سازمان مالیاتی در مقابل آنها کوتاه آمد. اما سازمان مالیاتی هم هرآنچه بی‌عدالتی مالیاتی بود را اعلام نمود.
3- حقوق بگیران مالیات واقعی میدهد
حقوق‌بگیران مشتری واقعی پرداخت مالیات هستند. یعنی آخر ماه هنوز حقوق نگرفته کارفرما مالیات حقوق را از آنها کسر می‌کند. این پول مالیات تا سی‌روز در سرمایه در گردش کارفرما است و سپس به سازمان مالیاتی پرداخت می‌شود. حقوق 1 میلیون تومان مالیات با نرخ 7.75% می‌دهد و حقوق 2 میلیون تومانی 15.75% مالیات می‌دهد. از اضافه کار، پاداش او هم مالیات کسر می‌شود. سطح فقر هشتصد هزار تومان در ماه است مالیات آن 4.78 % است. آیا طلا فروش، لبنیاتی، قصاب و ... مالیات در سطح فقر را می‌پردازند؟؟؟
4- جدول مقایسه‌ای مالیات مشاغل و حقوق بگیرها
نرخهای مالیاتی حاکم از نظر بهشت و جهنم مالیاتی را در جدول زیر ملاحظه بفرمائید:

مشاغل- مبالغ به میلیون تومان و برای یکسال

 

پارچه‌فروش

قصاب

لبنیاتی

طلا فروش

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح 

 

 

 

 

الف- مبانی توافقی

8

6

7

10

مالیات توافقی سال 1378 (حداکثر با افزایش 15% برای سال 1388)

33

25

30

40

سود فرضی که مالیات عدد بالا می‌شود

220

167

198

264

فروش فرضی با سود حداقل 15%  جهت محاسبات فوق

 

 

 

 

ب- فروش واقعی

22

18

20

30

فروش روزانه - حدودا

6600

5400

6000

9000

فروش واقعی سال برای 300 روز کاری

.12%

.10%

0.12%

0.11%

نسبت مالیات به ناخالص درآمد (تماماً کمتر از 1%)

 حقوق  بگیر  با چند سر عائله- مبالغ به میلیون تومان

 

3

2

1

0.6

ناخالص حقوق ماهیانه (تومان)

36

24

12

7.2

ناخالص حقوق سالیانه (تومان)

7.1

3.8

0.9

.2

مالیات حقوق سالیانه

19.6%

15.7%

7.75%

2.71%

نسبت مالیات به ناخالص درآمد (بین 3% الی 20%)


5- مقایسه منابع دریافتی مالیات انواع فعالیتها طبق بودجه سالانه
برخی از مبالغ مالیات وصول شده در منابع بودجه‌ای بشرح زیر است:

مبالغ به میلیارد ریال

 

1388

1387

1386

 

143000

109000

93000

مالیات اشخاص حقوقی

12000

10000

8000

مالیات بردرآمد حقوق بخش عمدی

12000

9000

7000

مالیات بردرآمد حقوق بخش خصوصی

15000

12000

9000

مالیات مشاغل


6- شرکت بورسی خوداظهاری، شفافیت اطلاعاتی – اجرای ماده 272 ق.م.م مجازات مالیاتی بر او
شرکت بورسی (شفافیت اطلاعاتی) مالیات حدود 3 تا 5% ناخالص درآمد را به اضافه مالیات حقوق می‌پردازد. سود در این شرکتها حداکثر 10% فروش است سود یعنی ناخالص درآمد منهای بهای خرید مواد، کالا، دستمزد، سربار، عوارض و دهها هزینه دیگر. این شرکتها در اجرای فرآیند خوداظهاری و اطاعت از قانون، گزارش حسابرسی و گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه می‌دهد و انتظار دارند براساس ماده 272 ق.م نسبت به این گزارش حسابرسی مالیاتی برگ تشخیص صادر شود. اما در عمل سازمان مالیاتی برخلاف مدل توافقی و حتی حکم ماده 272 قانون مالیاتها و حتی سیاست خوداظهاری، عمدتاً گزارش حسابرسی مالیاتی را قبول نمی‌کند و با توسل به بخشنامه‌های مغایر با قانون ....، آنهم با تفسیر بر قانون با طی پروسه‌های مکاتباتی با حسابرس مالیاتی (اعم از سازمان حسابرسی و حسابدار رسمی) اول کار حسابدار رسمی را زیر سوال می‌برند و بعد با ابزار مغایر قانون 272 یعنی کمیته هماهنگی و آراء اکثریتی (کارت سبز طبق قانون و مقرارت اقدام شود) سود مشمول مالیات گزارش حسابدار رسمی را تغییر می‌دهند و مالیات بر سود تشخیصی جدید خود را از مؤدی مطالبه می‌کند. مؤدی مالیات بالاخره نمی‌داند طبق ماده 272 مالیات بدهد؟ یا تشخیص ممیز (اداره کل)؟ برخی از شرکتها اعتراض می‌کنند اما در هیئت حل اختلاف و شورایعالی مالیاتی کماکان بخشنامه سالاری حاکم است. جان کلام تحمیل هزینه اضافی برای مؤدی از یک طرف و بی‌اعتبار کردن گزارش حسابرسی مالیاتی از طرف دیگر که بلای جان و آبروی حسابرسان شده است. در واقع سهامداران شرکت هستند که باید مالیات اضافه را بپردازد. البته اگر مدیریت بتواند این مالیات اضافه را در قیمت فروش از مشتری وصول کند که خوب، در غیر اینصورت یک مالیات اضافی بر سهامدار است، آنهم سهامداری که گناه مدیران منتخب او اطاعت از قانون مالیات است و هیئت‌مدیره انتخابی او مثل بازار دست به اعتصاب نیست. در صنایع مواد غذایی مصرفی، خوراکی، شوینده و غیره حداکثر سود خالص در بهترین شرائط از 4 تا 7 % ناخالص درآمد بیشتر نصیب تولید کننده نمی‌شود. آنهم با شرایطی که این شرکت باید تأمین مالی پر هزینه داشته باشد، حقوق کارکنان را بپردازد بهای خرید کالا و خدمات و غیره را هم بپردازد، سپس با روشهای بخشنامه‌ای 5 تا7% ناخالص درآمد را مالیات بدهد. سود این کالاهای تولیدی تا حد 25 تا 30% قیمت فروش برای اصناف، واسطه و مشاغل است که یشرح فوق مالیات ناچیز پرداخت می‌کنند. توجه شود در اکثر مشاغل واسطه و اصناف تأمین مالی یعنی هزینه مالی معنی ندارد زیرا جنس و کالا را امانی دریافت می‌کنند و سپس براساس فروش هفتگی چک، آنهم مدت‌دار پرداخت می‌کنند. بنابراین سود در توزیع است که مالیات آن صحیح پرداخت نمی‌شود.
7- مجلس محترم و عدم اجرای قانون مالیاتها (بی‌عدالتی مالیاتی)
چرا بازار و اصناف مالیات نمی‌دهند؟؟ جناب آقای حداد عادل رئیس اسبق مجلس در سال 1384 در سخنرانی خود در بازار گفتند که کمسیونهای مجلس باید به هنگام تصویب هر قانونی اول نظر بازار را بگیرند. همین بازار هنگام شروع مالیات ارزش افزوده (مهر 1387) اعتصاب کردند و اجرای این قانون برای آنها یکسال عقب افتاد. همین بازار و اصناف در سال 1389 وقتی سازمان مالیاتی خواست میزان مالیات توفقی آنها را (که عمدتاً کمتر از یک دهم درصد ناخالص درآمد آنهاست) برای سال 1388 افزایش دهد، بازهم دست به اعتصاب زدند و بعد که سازمان مالیاتی کوتاه آمد و به 15% رضایت داد، آنها گفتند که کسب و کار سال 1388 نسبت به سال قبل کساد بوده و باید 15% کمتر ازسال قبل مالیات بدهند، آیا بازهم سازمان مالیاتی کوتاه آمد؟؟ چرا مجلس سکوت می‌کند؟؟؟ وقتی رئیس سازمان مالیاتی می‌گوید سهم اصناف از تولید ناخالص ملی 34% است اما سهم آنها از مالیات فقط4.6% است یعنی ایشان با زبان بی‌زبانی می‌گویند عدالت مالیاتی نیست اگر مجلس اعمال نظارت بر اجرای قانون نکند قطعاً این رئیس راستگو را عوض می‌کنند چرا ؟؟؟؟ آقایان نماینده اگر در حوزه انتخابی شما یک رئیس اداره یا رئیس یک شرکت کشتارگاهی عوض شود شما با وزیر مربوطه چه انتقاد و سوالاتی که نمی‌کنید؟؟ اما در مقابل این وضعیت شما نمایندگان محترم سکوت انتخاب می‌کنید و حداکثر در سایت الف یا تابناک با مردم حرف می‌زنند. بطور جدی از رئیس سازمان مالیاتی بخواهید مبانی و مبالغ مالیات دریافتی از اصناف و بازار را افشا کنند. بگویند مالیات مشاغل و مالیات حقوق‌بگیران در تبریز و تهران و دیگر شهرها در سال 1387 و 1388چه بوده است؟؟؟؟ برای عدم اجرای ماده 272 ق.م.م اعتراضاتی در سال 1383 انجام شد. سازمان مالیاتی اجرای این ماده قانونی را طبق بخشنامه‌ها از طریق ورود به رسیدگی انجام داد (مغایر با تبصره ماده 272) و سپس حسابرسان مالیاتی را (سازمان حسابرسی و حسابداران‌رسمی) متهم به حیف و میل مالیاتی شدند که برای این اتهام اسناد و مدارک به وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس محترم ارائه شد و رفع اتهام گردید. همین آقایان در سال 1389 در هنگام بحث در مورد مشکلات اجرایی مالیات ارزش افزوده بازهم موضوع فوق را بعنوان موانع ماده 272 برای مالیات ارزش افزوده مطرح می‌سازند بدون اینکه به سوابق امر در کمیسیون اقتصادی مراجعه شده باشد و این در حالی است که جامعه حسابداران‌رسمی تهیه گزارش حسابرس برای مالیات ارزش افزوده را منوط به اصلاح مقررات مربوطه نموده است.
8- رئیس محترم سازمان مالیاتی چه بگویند؟؟؟
در فرآیند عدالت اسلامی بر جناب آقای دکتر عسگری لازم است که چگونگی پرداخت مالیات هر گروه شغلی، شرکتها، مؤسسات حسابرسی، وکلا، واسطه‌ها و دلالان، مشاغل در اقتصاد زیرزمینی... اعلام شود. همانطور که می‌گویند سهم مشاغل در تولید ناخالص ملی 34% اما در مالیات 4.6%. باید بگویند که مالیات مشاغل در تبریز، تهران، مشهد و ... برای هر نفر و مجموع چه مبلغ است ؟؟ بگویند چند نفر حقوق‌بگیر در تبریز- تهران و .... چه مبلغ مالیات می‌پردازند. مالیات مشاغل تهران جمعاً چند نفر وجه مبلغ است و هر شغل (طلا فروش، مبل فروش، لبینیاتی، پزشکان، بیمارستانها و ......) حداقل و حداکثر چه مبلغ مالیات می‌پردازند. سپس مردم جمع فروش (درآمد ناخالص) این مشاغل را می‌دانند و متوجه واقعیت ‌شوند.
9- مؤسسات حسابرسی – شرکتهای پیمانکاری و ....
در یک مؤسسه حسابرسی (با 20 الی 80 نفر پرسنل) حداقل 5% ناخالص درآمد مالیات است. باتوجه به اینکه بیش‌از 75% ناخالص درآمد انها را حقوق تشکیل می‌دهد عملاً حدود 18% تا 20% ناخالص درآمد آنها، مالیات حقوق است (جمعاً 23 تا 25% ناخالص درآمد مالیات می‌دهند). در شرکتهای پیمانکار و دیگر شرکتهای خدماتی کسر 5% مالیات تکلیفی و الزامات ارائه لیست حقوق روبرو هستند نیز و ضع به همین تر تیب است؟؟؟ چرا ! چون آنها قانون را اجرا می‌کنند. خوش به حال اقتصاد زیرزمینی که مالیات نمی‌دهد، وقتی هم مالیات از نوع توافقی از او مطالبه کنند براحتی با یک اعتصاب از زیر آن فرار می‌کند. مؤدیان فوق و شرکتهای بورسی علاوه بر مالیاتهای فوق، مأمور وصول مالیات ارزش افزوده هستند و این در حالی است که بازار و اصناف هنوز تن به اجرای قانون مالیات ارزش افزوده نداده‌اند.
10- صندوق قرض‌الحسنه مالیاتی
وجوه مالیات حقوق تا 30 روز نزد کارفرما است، اگر مالیات حقوق را کارفرما دیر پرداخت کنند براحتی با یک درخواست بخشش از سازمان مالیاتی کلیه جرائم و دیرکرد بخشوده می‌شود. مالیات شرکتها و مؤسسات و دیگر اشخاص حقوقی 4 ماه بعد از سال مالی قابل پرداخت است. رسیدگی مالیاتی تا 12 ماه بعد انجام می‌شود و برگ تشخیص تا سه ماه بعد ابلاغ می‌شود. یعنی تا 15 ماه بعد از سال مالی. مالیات برگ تشخیص بیشتر از مالیات ابرازی است، پروسه قطعی شدن مالیات هم یکی دو سال طول می‌کشد و مالیاتها با تأخیر پرداخت می‌شود. آخر سر هم با یک نامه به سازمان مالیاتی یا رئیس محترم و وزیران محترم جرائم عمدتا بخشوده می‌شود. نمایندگان محترم بعضاً با این فرآیند به خوبی آشنا هستند زیرا که موکلین آنها از ایشان می‌خواهند در این امر خیر به آنها کمک ارتباطی و عریضه‌نویسی کنند. جان کلام برنده مالیاتی کسی است که مالیات را با تاخیر بپردازد و از صندوق قرض‌الحسنه دارائی استفاده کنند و مجازات برای مؤدیانی است که بموقع مالیات را می‌پردازند.
11- سوال عدالت مالیاتی از آقای دکتر عسگری
جناب آقای دکتر عسکری آیا مؤدی مشاغل (از جمله پزشک، وکیل، حسابدار، کارشناس و غیره برای درآمدهایی که مالیات تکلیفی از آن کسر نشده است) سراغ دارید که 5% ناخالص درآمد خود را مالیات بدهد؟؟؟ آیا از نوع 2% آن وجود دارد؟؟؟؟؟؟ توجه بفرمائید که مالیات از نوع توافقی یعنی بدون هیچگونه دفتر و حساب و کتاب و حسابرسی ویا بررسی مالیاتی. آیا هر کسبه میدان محسنی با میلیونها تومان فروش حداکثر در سال 10 میلیون تومان مالیات بیشتر می‌دهد؟؟ یک حقوق‌بگیر 3 میلیون تومانی (سالی 36 میلیون تومان با 5 سر خانواده) مالیات حدود 12 میلیون تومان در سال می‌پردازد. آقای دکتر عسکری خدمت به مردم لطف و محبتی است که خداوند متعال به برخی انسانها عطا می‌کند. مردم که ولی نعمت دولت خدمت‌گذار هستند باید بدانند که آیا عدالت مالیاتی در اخذ مالیات رعایت می‌شود؟؟؟ بخشی از حقوق شما دولتمردان از مالیاتی است که از مردم وصول می‌شود باید اطمینان حاصل شود که در و صول آن از مردم عدالت رعایت شده باشد. بنابراین اطلاعات پرداخت مالیات انواع فعالیتها و سهم آنها در تولید ناخالص ملی را بگوئید. جنابعالی کتاب نخبه‌کشی در ایران را خوانده‌اید؟؟ جناب دکتر نمازی و همکاران ایشان از بی‌عدالتی مالیاتی و فرار مالیاتی صحبت کردند که برای یک عده خوش‌آیند نبود و لذا زمینه کار را بر آنها سخت کردند تا نمانند و به همان شغل سابق دانشگاهی برگردند. توجه بفرمائید که وزیر و معاون خودی، فردای روز تعویض یک پست دیگر دارد اما وزیر و معاونی که حرف عدالت مالیاتی را بزند از نوع غیرخودی است چنین امتیازی را ندارد. جنابعالی هم صحبت از بی‌عدالتی مالیاتی و فرار مالیاتی صحبت کرده‌اید و سرنوشت مشابه در انظار شما است. بنابراین تا وقت دارد حقایق را بگوئید تا در این فضا و فرصت خوب که غیرت مالیاتی نمایندگان به جوش آمده آنها اقدامی بکنند، در غیرانصورت مثل سال 1380 یک وزیر و معاونی می‌آورند تا این صحبتهای عدالت مالیاتی را جمع و جور کنند.
عباس هشی
حسابدار رسمی- عضو هیئت علمی دانشگاه


 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/06/02
بروزرسانی:
1389/06/06
آخرین مشاهده:
1399/09/05

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )