هفت مزیت لیزینگ عملیاتی برای مستاجران وموجران

منبع: سرمایه تاریخ انتشار: 1388-06-01
نویسنده: مترجم:
چکیده:

لیزینگ عملیاتی نوعی لیزینگ است که در آن، کالاها توسط لیزکنندگان (اجاره کنندگان) تنها به منظور استفاده از آنها اجاره می شوند، بدون اینکه هدف کسب مالکیت آنها در میان باشد.در لیزینگ عملیاتی مدت زمان مورد توافق کوتاه تر از عمر مفید کالا است و این امکان وجود دارد که کالای یادشده یک بار یا بیشتر به همان اجاره کننده یا اجاره کنندگان متفاوت اجاره داده شود. قرارداد لیزینگ می تواند توسط اجاره کننده خاتمه یابد، مشروط بر آنکه مدت زمان آن در قرارداد تعیین شده باشد.


 

هفت مزیت لیزینگ عملیاتی برای مستاجران وموجران

 

جایگاه لیزینگ عملیاتی درمراحل شش گانه چرخه لیزینگ

در سرتاسر جهان اجاره های عملیاتی به عنوان یک محصول مالی همواره پشت سر اجاره های مالی (سرمایه ای) حرکت کرده اند.

بر این اساس در مراحل شش گانه تکامل لیزینگ، چهارمین مرحله، پیدایش لیزینگ عملیاتی است که با گذشت زمان و به دلایل مختلف از جمله وجود رقابت فشرده، انتقال تکنولوژی و توسعه بازارهای ثانویه شکل گرفته است. مشخصه اصلی این لیزینگ امکان استرداد مورد اجاره در پایان دوره از سوی مستاجر و داشتن ماهیت خدمات کامل است. علاوه بر این امکان ارائه بسته خدماتی نیز برای مستاجر فراهم است. اجاره کامپیوتر ها در این میان نماد مطلوبی از این فرآیند است. زیرا به طور معمول سخت افزار، نرم افزار، نصب، نگهداری و آموزش همگی در یک مبادله به مستاجر ارائه می شود. عوامل منجر به تکامل تدریجی لیزینگ عملیاتی در هر کشوری عبارتند از:

- تقاضای مستاجران

- رقابت موجران

- توسعه بازارهای ثانویه

- تغییر قوانین مالیاتی

- تغییر استانداردهای حسابداری

تعریف لیزینگ عملیاتی

اجاره های عملیاتی از مهم ترین ارکان صنعت لیزینگ در اقتصادهای پیشرفته نظیر ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی، ژاپن و استرالیا به شمار می روند. همچنین این اجاره ها بخش مهمی از توسعه آتی این صنعت را در اقتصادهای پیشرو در منطقه آسیا، اقیانوس آرام، اروپای شرقی و مرکزی و آمریکای لاتین تشکیل می دهند. به زبانی دیگر می توان گفت امروزه استفاده از اجاره های عملیاتی، شاخصی معنادار و معیاری روشن از توسعه یافتگی لیزینگ و ایفای نقش کارساز و اثر گذار این صنعت در نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و به قول صاحبنظران و متفکران این عرصه کاربرد اینگونه اجاره ها را با توجه به ویژگی های آنها باید نمایانگر رونق و شکوفایی در داد و ستد های صنعتی مبتنی بر اعتبار در هر جامعه محسوب کرد.تایید این گفتار را باید در آمارهای اعلام شده از جانب موسسه

AMEMBAL & ASSOCIATE جست وجو کرد که بر اساس آن در پایان هزاره دوم تنها 35 کشور جهان مشتمل بر هشت کشور آمریکایی، 15 کشور اروپایی، 9 کشور آسیایی و سه کشور آفریقایی اجرای درست و بهینه لیزینگ عملیاتی را در مجموعه اقتصادی خود مرعی ساخته بودند. برای داشتن تعریفی جامع و درست از لیزینگ عملیاتی و مشخصه های آن ضروری است این محصول را از نظرگاه های مختلف که آنها را چارچوب یا می نامند مورد بررسی قرار دهیم. جهان لیزینگ دارای پنج چارچوب به شرح زیر با اهداف و مقاصد کاملاً متفاوت از یکدیگر است: چارچوب،جایگاه بازار،حسابداری، مالیاتی،حقوقی و تدوین مقررات

هدف

-رهبری و اداره کسب و کار

-گزارش واقعیت های اقتصادی و تجاری به سهامداران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و...

-افزایش درآمدها و تاثیرات گسترده سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی

-رفع اختلافات

-مجوز ها و نظارت های عالیه

در این بخش از گزارش مقدمتاً دو چارچوب اولیه مشتمل بر بازار حسابداری را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم و در بخش های دیگر گزارش چارچوب های مالیاتی، حقوقی و تدوین مقررات را تعریف خواهیم کرد.

شناخت لیزینگ عملیاتی از نظر چارچوب های حسابداری و بازار:

الف حسابداری

طبق استانداردهای بین المللی حسابداری نظیر استاندارد شماره (13) تدوین شده از جانب شورای استانداردهای حسابداری مالی (B.S.A.F) و استاندارد شماره (17) مطروحه در استانداردهای بین المللی حسابداری که به (17.S.A.I) مشهور است، هرگونه عملیات لیزینگ به غیر از لیزینگ مالی یا سرمایه ای، لیزینگ عملیاتی خوانده می شود.لیزینگ های مالی در استانداردهای جهانی و ملی به دقت تعریف شده اند ولی اگر بخواهیم از نظر حسابداری برای این محصول تعریفی خلاصه داشته باشیم کافی است بگوییم خریداری کالا توسط مستاجر نماد لیزینگ مالی است به طور اصولی دو رویکرد (APPROACH) برای چارچوب حسابداری وجود دارد: رویکرد شکلی و رویکرد ماهوی. در کشورهایی که رویکرد شکلی را انتخاب کرده اند هیچ یک از اجاره ها اعم از مالی و عملیاتی در ترازنامه مستاجر ثبت نمی شوند و در حقیقت ماهیت خارج از ترازنامه ای دارند. ولی در کشورهایی با رویکرد ماهوی فقط اجاره های عملیاتی خارج از ترازنامه مستاجر خواهند بود. لازم به توجه است که امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورها رویکرد ماهوی را اتخاذ کرده و بقیه کشورها نیز در جریان اتخاذ این رویکرد در سیستم حسابداری خود هستند. به این ترتیب می توان گفت: اجاره های سرمایه ای به صورتی فرآیند در ترازنامه مستاجر ثبت می شوند و صرفاً اجاره عملیاتی ماهیت خارج از ترازنامه ای دارد.

ب- بازار

از نقطه نظر چارچوب بازار، داشتن ماهیت پرداخت کامل در قرارداد و نداشتن آن مشخص کننده تفاوت لیزینگ مالی یا سرمایه ای با لیزینگ عملیاتی است. به زبان دیگر لیزینگ عملیاتی همواره به دلیل وابستگی موجر به ارزش اسقاطی یا ارزش باقی مانده کالا یا ماهیت عدم پرداخت کامل خواهد داشت. ماهیت پرداخت کامل به این معنی است که موجر فقط وابسته به اقساط اجاره است و بهای کامل تجهیزات مورد اجاره همراه با سود موجر طی دوره قرارداد تسویه می شود و تمایل مستاجر از ورود به این عرصه در حقیقت اخذ وامی است برای تامین خرید تجهیزات مورد نظر. ریسک موجر در این قرارداد (لیزینگ مالی) محدود به ریسک اعتباری خواهد بود و ریسک دارایی برای وی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر در لیزینگ عملیاتی موجر وارد مبادله ای می شود که در آن ماهیت پرداخت کامل وجود ندارد و قراردادی حاوی این واقعیت است که مستاجر نه برای تحصیل کالای مورد اجاره بلکه صرفاً بمنظور استفاده از آن وارد این مبادله می شود. در این نوع قرارداد، هر کالایی می تواند طی عمر مفید و اقتصادی خود چندین بار مورد اجاره قرار گیرد. بنابراین کالا در پایان دوره اجاره دارای ارزشی است که آنرا ارزش باقیمانده یا اسقاطی می نامند و همانطور که اشاره شد موجر به ارزش اسقاطی یا باقیمانده وابستگی تام دارد. مستاجر در قرارداد اجاره عملیاتی به طور معمول کالا را برای تمام عمر اقتصادی آن مورد استفاده قرار نمی دهد و آن را در پایان دوره به موجر مسترد می دارد. بنابراین موجر در این نوع قرارداد علاوه بر ریسک اعتباری متحمل ریسک دارایی نیز خواهد بود.

پیامدهای پایان دوره

 

همانگونه که در پایان دوره قرارداد لیزینگ مالی مستاجر کالا را از موجر خریداری می کند در لیزینگ عملیاتی وی سه حق انتخاب خواهد داشت به این معنی که می تواند کالا را خریداری کند، قرارداد را تجدید یا کالا را به موجر بازگرداند. امروزه به طور معمول در بیشتر قراردادهای لیزینگ عملیاتی کالای مورد اجاره به موجر مسترد می شود بنابراین عمدتاً اینگونه قراردادها تا پایان دوره مقرر به طول نمی انجامند. مستاجر به دلایل مورد نظرخود، قرارداد را زودتر از موعد خاتمه داده و کالا را به موجر مسترد می دارد. موجر نیز با آگاهی از این بازی برد برد این رخداد (خاتمه زودرس قرارداد) را در قرارداد پیش بینی می کند.

این پیش بینی براین واقعیت استوار است که موجر می تواند همان کالا را به مستاجر دیگری اجاره دهد. طبیعتاً این مبادله برای سه طرف مطرح در اجاره کالای موردنظر سودآور خواهد بود. مستاجر اول قادر به تسویه زودهنگام قرارداد و اجاره کالای نوتر در قالب قرارداد جدید است. موجر از خاتمه زود هنگام قرارداد و اجاره همان کالا به مستاجر جدید منتفع می شود و مستاجر دوم نیز قادر به اجاره کالای دست دوم با نرخ های عادلانه تر و قیمت پایین تر کالا خواهد بود.

حال اگر بنا باشد در این چنین قراردادی (لیزینگ عملیاتی) کالا توسط مستاجر خریداری شود، قیمت آن می تواند بر مبنای ارزش عادلانه بازاری کالا در پایان دوره یا براساس قیمت تعیین شده از طریق توافق طرفین یا قیمت مقطوعی که در ابتدای دوره توسط موجر تعیین شده است خریداری شود.

لیزینگ های مالی معمولاً به صورت خالص است و این به این معناست که موجر فقط تامین کننده منابع مالی جهت خرید تجهیزات قابل اجاره است. لیزینگ های عملیاتی در مقابل می توانند هم خالص و هم به صورت خدمات کامل باشند. خدمات کامل به این معناست که در کنار تامین منابع مالی از سوی موجر وی بسته خدماتی را نیز که عمدتاً شامل تعمیر و نگهداری و بیمه است به مستاجر ارائه می کند.

 

مهارت های ویژه موجران

 

همانطور که گفتیم لیزینگ های عملیاتی حداقل در دو زمینه با لیزینگ های مالی تفاوت دارند: ریسک دارایی و ماهیت خدمات کامل محصول. بدون شک این تفاوت ها نمایانگر این است که موجر علاوه بر اتکا به اعتبار متکی بر دارایی نیز است. مهارت های ویژه موجر برای ورود و رقابت موفقیت آمیز در عرصه لیزینگ عملیاتی به صورت خلاصه عبارتند از:

- شناخت محصول

- شناخت چرخه تکنولوژی

- شناخت بازارهای ثانویه

- دانش مدیریت دارایی

برآورد ارزش اسقاطی

ردگیری دارایی

بیمه ارزش اسقاطی

نیازمندی های تعمیر و نگهداری

- توانایی های ارائه خدمات کامل

تعمیر و نگهداری

بیمه

معاوضه

 

منافع خاص لیزینگ به معنای عام

 

لیزینگ ها اعم از مالی و عملیاتی منافع و مزایای متعددی برای مستاجران دارند. برخی از این منافع را در مقایسه با وام های سنتی می توان بشرح زیر خلاصه کرد:

دسترسی به منابع مالی میان مدت با نرخ معین

ممانعت از فشارهای تورمی

تنوع ساختار مالی

حفظ حدود (خطوط) اعتباری نزد بانک ها

تامین مالی صددرصد

پاسخ به نیازمندی های مختلف نقدینگی (cash flows)

حفظ سرمایه در گردش

 

امتیازات خاص لیزینگ عملیاتی برای مستاجر

 

لیزینگ های عملیاتی، همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، دارای ویژگی هایی هستند که می توانند تاثیرات قابل توجهی در اوضاع و احوال مستاجران مربوط به جای گذارند. طبیعتاً این ویژگی ها از طریق لیزینگ های مالی (سرمایه ای) که ماهیت پرداخت کامل دارند قابل دسترسی نخواهند بود. این ویژگی ها عبارتند از:

1 نوسازی تکنولوژیک

2 اختیار فسخ زود هنگام

3 اقساط اجاره نازل تر

4 بسته خدماتی

5 مطابقت با بودجه عملیاتی

6 منافع مالیاتی

7 قابلیت انعطاف پایان دوره

1 نوسازی تکنولوژیک چگونه رخ می دهد؟

نوسازی تکنولوژیک مزیتی است که عموماً از جانب شرکت های لیزینگ وابسته که دانش کافی از تجهیزات و نوع مشتریان خود دارند ارائه می شود، هر چند این بدان معنا نیست که موجران مستقل از ارائه چنین مزیتی غافل باشند. مستاجرانی که کالاهایی با تکنولوژی بالا نظیر رایانه ها را اجاره می نمایند، اغلب علاقه مندند که قرارداد را قبل از خاتمه مدت اعتبار آن فسخ و با پس دادن دارایی استفاده شده به موجر، کالایی با تکنولوژی جدیدتر را جایگزین کالای قبلی نمایند. در مقابل، موجرانی هم که از یک گروه کارآمد جهت یافتن مشتریان علاقه مند به کاربری کالاهای دست دوم و به زبان دیگر بازاریابی مجدد بهره مند هستند از این نوع فسخ قرارداد استقبال می کنند. اگرچه گفتنی است موجران در برابر اینگونه اقدام جرایمی را تعیین می کنند و مستاجران هم اغلب راغب تراند جریمه را بپردازند تا اینکه مجبور به استفاده از کالای منسوخ و کهنه باشند. علاوه بر این موجران به راه های مختلف دیگر نیز از این رخداد منتفع می شوند. قبل از همه اینکه نیاز مستاجر برآورده می شود و از این طریق روابط مطلوبی بین دو طرف برای عقد قراردادهای آتی به وجود می آید. دوم موجر حساب می کند که دریافت جریمه همراه با تجهیزات کارکرده که دارای ارزش معین است دست کم بهتر از دریافت باقیمانده اقساط اجاره و تجهیزاتی است که در پایان دوره قرارداد مستهلک تر شده و ارزش مورد انتظار را نداشته باشند. سوم آنکه قرارداد اجاره جدیدی با کالای مدرن تر با مستاجر منعقد می شود. در نهایت موجر کالای دست دوم را یا به مستاجر جدید اجاره می دهد یا آن را به خریدار راغب می فروشد و اگر موجر شرکتی وابسته باشد این امکان نیز وجود دارد که تجهیزات دست دوم به نحوی بهسازی شوندکه بتوان آنها را با قیمتی تقریباً معادل کالای دست اول و تکنولوژیک به فروش رسانید.

2 فسخ زود هنگام چیست؟

اختیار فسخ زود هنگام برای مستاجرانی که اطمینان ندارند تجهیزات مورد اجاره را تا پایان دوره قرارداد مورد استفاده قرار خواهند داد امکانات مطلوبی را فراهم می سازد. این عدم اطمینان می تواند یا به دلایل تکنولوژیک یا هر علت دیگری اتفاق افتد، همانند اینکه مستاجری بخواهد با گذشت دو سال از یک قرارداد سه ساله تغییرات راهبردی را در فرآیند تولید محصولات خود ایجاد کند.

دلیل اختیار فسخ زودهنگام عمدتاً مربوط به نوسازی تکنولوژیک است به جز در مواقعی که برای مستاجری الزام به جایگزینی دارایی های مورد اجاره با نوع جدیدتر وجود نداشته باشد.

3 اقساط اجاره نازل تر چگونه به وجود می آیند؟

صرف وجود ارزش باقیمانده (R.V) موجب می شود که اقساط اجاره عملیاتی با فرض یکسان بودن مدت قرارداد و نرخ سود، کمتر از اقساط اجاره مالی باشد.

4 بسته خدمات چیست؟

زمانی که مستاجری خواستار انعقاد یک قرارداد لیزینگ عملیاتی همراه با کلیه خدمات لازم در قالب یک بسته می شود (BUNDLING) مطرح می شود. این بسته خدمات معمولاً شامل تعمیر، نگهداری و بیمه است ولی با توجه به ماهیت کالای مورد اجاره، هرگونه خدمات دیگری نیز می تواند در بسته خدماتی مورد نظر جای گیرد.

با مثالی در مورد اجاره عملیاتی خودرو با ماهیت خدمات کامل قضیه روشن تر خواهد شد. فرض کنیم مستاجری علاقه مند به اجاره 10 دستگاه کامیون جهت توزیع محصولات مصرفی خانوارهاست. هدف مستاجر صرفاً بهره برداری از کامیون ها، بدون درگیر شدن در مسائل اداری یا سرویس آنهاست. موجر در این چنین قراردادی 10 دستگاه کامیون را طبق مشخصات مورد نظر مستاجر خریداری می کند. اینگونه خدمات برای مستاجر مزایایی دارد که جلوگیری از مشکلات و صرف وقت در فرآیند خرید کالا، منابع مالی مورد نیاز و سهیم شدن در تخفیفات فروشنده به موجر از جمله این مزایاست. در این قبیل موارد موجران با تجربه معمولاً تعداد زیادی از یک کالای مشابه را (برای مستاجران مختلف) از یک فروشنده خریداری می کنند به این لحاظ می توانند با فروشنده بر سر تخفیفات خرید چانه زنی کنند. بعضی مواقع در مبادلات نسبتاً حجیم، همانند مثال فوق، بخشی از تخفیفات مذکور از طریق کاهش اقساط اجاره به مستاجر منتقل می شود. کسب پروانه های دولتی لازم برای کامیون ها، ثبت و شماره گذاری آنها و کسب مجوزهای خاص از دیگر خدمات موجر به مستاجر مربوط به شمار می روند. خدمات تعمیر و نگهداری به صورت جامع مشتمل بر سرویس های پیشگیری کننده و تعمیرات دوره ای بوده حتی نظافت نیز می تواند جزء خدمات تعمیر و نگهداری در قالب بسته مورد بحث به شمار آید. بدیهی است پوشش بیمه ای کامل اعم از سرقت، بدنه و دیگر موارد فورس ماژور نیز جزء خدمات اصلی موجران به مستاجران در قراردادهای لیزینگ عملیاتی است. در بعضی کشورها موجرانی که ناوگان های بزرگ خودرویی را اجاره می دهند خود پمپ بنزین و جایگاه های سوخت رسانی دارند که مستاجران با تخفیفات مخصوص سوخت خود را از این جایگاه ها تامین می کنند.جایگزینی خودروها در مواقع مورد نیاز و به هنگام تحت تعمیر بودن یک یا چند دستگاه از آنها از دیگر خدمات موجران در زمینه اجاره اقلام بزرگ به شمار می رود. همیاری غیرفیزیکی یا نیز می تواند به مستاجران ارائه شود. به این صورت که موجران غالباً نرم افزارهایی در اختیار مستاجران خود قرار می دهند تا با استفاده از رایانه خود بتوانند موقعیت و کارایی ناوگان خود را تحت نظر قرار دهند و گزارشات مدیریتی روزانه، هفتگی یا ماهیانه را به منظور آگاهی کامل از کارکرد( کیلومترها/مایل ها) و مسیرهای طی شده توسط هر یک از کامیون ها دریافت دارند. بدیهی است از این طریق زمان خروج هر کامیون از گردونه فعالیت برای تعمیر و سرویس های لازم مشخص می شود که این خود از دیگر مزایای این خدمات است.تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیز هر چند عمومیت ندارد ولی در مواقعی که مستاجری بخواهد کلیه نیازمندی های خود را

برون سپاری کند عینیت می یابد. موجر، رانندگان معتبر و مسلط را برای رفع نیازهای مستاجر آماده کرده و آنها را با یونیفورم های مشخص و یکدست در اختیار مستاجر قرار می دهد حتی در هنگام بیماری یا مرخصی هر یک از رانندگان، راننده ذخیره سریعاً وارد پروسه کار می شود.

مزیت لیزینگ عملیاتی برای موجران

اجاره های عملیاتی امتیازات انحصاری زیر را به موجران عرضه می کنند: 1- بازار نمونه یا تخصصی

2- فرصت های سودآوری بیشتر از محل ارائه بسته خدمات

3 ارزش باقیمانده صعودی

4 ورود به طرح های لیزینگ فروشندگان

5 منافع مالیاتی

6 مهارت های اکتسابی قابل تسری و انتفاع در کلیه اجاره ها.

 

بازار نمونه

 

همانطور که گفته شد اجاره های عملیاتی به عنوان یک محصول نسبتاً جدید چندین مزایای مختلف را برای موجران به همراه می آورند که لیزینگ های مالی (سرمایه ای) فاقد آنها هستند. بدین لحاظ محصولی که منافع فرآیند اساسی را در برداشته باشد در واقع محصولی نمونه یا تخصصی است و بدین ترتیب موجران در لیزینگ های عملیاتی در یک بازار نمونه یا تخصصی فعالیت می کنند.

هر چند گفتنی است بازار های نمونه ریسک های خاصی را نیز به وجود می آورند که در این بحث (لیزینگ عملیاتی) باید از ریسک های مختلف مربوط به ارزش اسقاطی (R.V) و سایر خطرپذیری های مرتبط با این عملیات یاد کرد.

در مقابل این خطرپذیری ها، بازارهای نمونه در بحث لیزینگ عملیاتی امتیازاتی را نیز به وجود می آورند که این امتیازات را می توان در نرخ بازدهی بالاتر و ممانعت از ورود به عرصه کسب و کار خلاصه کرد.ریسک بالاتر از ریسک دارایی بی تردید بازدهی بالاتر را عاید موجر خواهد کرد وگرنه به در بر داشتن چنین ریسکی نیاز نخواهد بود.

بازدهی بالاتر

بازدهی بالاتر در سه مقطع به وجود می آید: در زمان قیمت گذاری اجاره در طول مدت اجرای قرارداد و در پایان آن.

هنگامی که مکانیسم لیزینگ عملیاتی در کشوری تازه رخ نموده باشد، موجران اجاره های عملیاتی خود را در مقایسه با اجاره های مالی با نرخ بازدهی داخلی (IRR) بالاتری قیمت گذاری می کنند. علت این امر این است که اجاره های عملیاتی در مقام مقایسه با اجاره های سرمایه ای محصولی جدید و ممتازند و طبعاً محصولات جدید و ممتاز قیمت بالایی دارند و بدین لحاظ موجر از حاشیه سود بالاتری برخوردار خواهد شد. همگام با رقابتی شدن بازار اجاره های عملیاتی، نرخ های بازده داخلی (IRR) لزوماً بالاتر قرار نمی گیرند و این بازیافت ها در پایان دوره قرارداد و همگام با افزایش مهارت های اکتسابی موجر در مدیریت دارایی ها به وجود خواهند آمد.

نرخ بازدهی بالاتر در طول دوره اجرای قرارداد را می توان به مفهوم دومین امتیازات انحصاری موجران ناشی از فرصت های سودآوری بیشتر از محل ارائه بسته خدمات دانست. هنگامی که اجاره عملیاتی به صورت خدمات کامل عرضه می شوند، موجر خدمات اضافی مورد نیاز مستاجر نظیر نگهداری کالا و پوشش بیمه ای آن را در قالب یک بسته ارائه می کند. بدیهی است این خدمات یکجا که موجبات جلب اعتماد و اطمینان مستاجر را فراهم می سازد خود دارای قیمتی است. موجر از این خدمات از طریق اقساط اجاره اضافی ماهانه منتفع می شود هر چند این انتفاع دقیقاً معادل با هزینه تمام شده موجر برای فراهم ساختن اینگونه خدمات اضافی نیست ولی افزایش را شامل می شود. به هر حال همانگونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد زمانی که موجر، مستاجر خود را به دلیل نوسازی تکنولوژیک یا فسخ زودهنگام از دست می دهد منافع متعددی برای موجر از رهگذر این رخداد ها پدید می آید.

نرخ بازدهی بالاتر در پایان دوره قرارداد مرتبط با ارزش اسقاطی کالاست. اگر موجری دانش کافی را در مدیریت دارایی ها داشته باشد همواره احتمال بالا رفتن ارزش مذکور وجود دارد و این همان سومین امتیاز انحصاری لیزینگ عملیاتی برای موجران است. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت موجرانی که از نظر برآورد ارزش اسقاطی کالا و رسیدن به قیمت واقعی آتی این ارزش در پایان دوره و بازاریابی مجدد کار آزموده باشند از تفاوت بهای تعیین شده ارزش اسقاطی در ابتدای دوره و بهای فروش کالا در بازار منتفع می شوند.

 

ورود به طرح های لیزینگ فروشندگان

طرح لیزینگ فروشنده اساساً به صورت پیمان یا سرمایه گذاری مشترکی (J.V) میان فروشنده و موجر (شرکت لیزینگ) به وجود می آید که از آن طریق هر چند موجر حق رد کردن تامین مالی تجهیزاتی را که راساً توسط فروشنده به مشتریان مربوط خود اجاره داده شده است به دست می آورد ولی مطلوبیت اجرای این طرح برای موجر زمانی است که وی اطمینان داشته باشد عرضه کالا به صورت مستمر با قیمت پایین تر وجود خواهد داشت. فروشنده نیز در مقابل، چنین پیمان یا سرمایه گذاری مشترک را ترجیح می دهد زیرا که در آن موجر ترتیبات اجاره عملیاتی کالاهای فروشنده را فراهم می سازد و از این مسیر بدیهاً مشتریان فراوانی برای جذب محصولات فروشنده به وجود می آیند.

منافع خاص مالیاتی

در بعضی کشورها همانند ایالات متحده و چین اجاره های سرمایه ای عموماً از نقطه نظر مالیاتی وام تلقی می شوند. بنابراین موجر نمی تواند در این مقوله از استهلاک مالیاتی استفاده کند. حال آنکه در سرتاسر جهان موجران در اجاره های عملیاتی از استهلاک مالیاتی به نحو مطلوبی بهره برداری می کنند. در ایالات متحده به عنوان مثال، زمانی که موجری وارد یک مبادله مبتنی بر اجاره واقعی (اجاره عملیاتی) می شود، می تواند به ترتیب زیر از مزایای استهلاک صعودی استفاده کند. در مثالی فرض کنیم یک دارایی پنج ساله در قالب لیزینگ عملیاتی را با مفروضات زیر داشته باشیم:

حال اگر سال مالی موجر منتهی به 31 دسامبر هر سال باشد و اگر آغاز دوره اجاره را 31/دسامبر/x 200 فرض کنیم، طی 366 روز از تاریخ 31/ دسامبر/ 200x تا

31/ دسامبر/200y موجر قادر خواهد بود 52 درصد دارایی را مستهلک کند. طی 366 روز موجر 13 قسط اجاره مجموعاً 14/283 دلار (به صورت درآمد مشمول مالیات) دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر استهلاک مالیاتی وی معادل 520

(52¥ ھ 1000) دلار خواهد بود. این فعل و انفعال ضرر و زیان مالیاتی برابر با 86/236 دلار را طی دو دوره مالی اول برای موجر در پی خواهد داشت. حال اگر نرخ مالیات بر درآمد 34 درصد باشد، این نرخ موجد صرفه مالیاتی برابر با 53/80 دلار یا حدود 8/0 ارزش تجهیزات خواهد شد.

 

مهارت های اکتسابی موجر

برای ورود، باقی ماندن و نیل به موفقیت های لازم در لیزینگ عملیاتی، موجران نیازمند کسب مهارت های عالی در مدیریت دارایی ها که اساساً مرتبط با شناخت کامل تجهیزات مورد اجاره است، هستند. این مهارت ها بدون تردید موجران را در کسب و کار خود، حتی در اجرای لیزینگ های سرمایه ای یاری خواهد کرد. دانش دارایی ها، موجر را در ایجاد ارتباطات بهتر با مستاجران کمک خواهد کرد و در هنگام فروش دارایی های بازپس گرفته شده ناشی از تخلف مستاجران توفیقات لازم را به دست خواهد آورد.

شناسایی ریسک در لیزینگ عملیاتی

ریسک اعتباری یا ریسک تخلف مهم ترین خطرپذیری در هر دو نوع مبادله لیزینگ است در اجاره های عملیاتی به غیر از ریسک دارایی یا ریسک ارزش اسقاطی که مهم ترین ریسک ها در این نوع مبادله است ریسک های دیگری نیز به صورت خاص در بحث اجاره عملیاتی وجود دارند که عبارتند از:

¦ریسک گزارش دهی مالی

¦ریسک گزارشات مدیریتی

¦ریسک نهاده مالی

¦ریسک قیمت گذاری

در این گزارش ابتدا ریسک ارزش اسقاطی به عنوان حساس ترین و مهم ترین نوع خطرپذیری مورد بررسی قرار می گیرد.

 

ریسک ارزش اسقاطی در لیزینگ عملیاتی

 

برآورد ارزش اسقاطی هنگام قیمت گذاری قرارداد لیزینگ عملیاتی در ابتدای دوره و به عنوان یکی از حساس ترین اجزای قیمت گذاری صورت می پذیرد.

بی تردید موجر نیازمند برآورد ارزش آتی یک دارایی در پایان دوره قرارداد است ولی این فرآیند متاثر از عواملی است که بیشتر آنها خارج از حیطه کنترل و نفوذ موجر هستند. عوامل مورد نظر عبارتند از:ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/02/10
بروزرسانی:
1389/02/10
آخرین مشاهده:
1400/10/27

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )