خدمات حسابداری

منبع: ترازنامه تاریخ انتشار: 1389-01-29
نویسنده: مترجم:
چکیده:

آیا شما به دنبال خدمات حسابداری هستید؟اگر اینگونه است آیا می دانید که شرکت های حسابداری چه خدماتی را ارائه می کنند وانواع آنها کدامند؟ملاک های انتخاب یک حسابدار خوب چیست وچه معیارهایی برای یک شرکت خدمات حسابداری خوب تلقی می شود؟اگر نمی دانید این مقاله را تا انتها بخوانید


خدمات حسابداری یعنی چه؟

مهدی غلام زاده


آیا شما به دنبال خدمات حسابداری هستید؟اگر اینگونه است آیا می دانید که شرکت های حسابداری

چه خدماتی را ارائه می کنند وانواع آنها کدامند؟ملاک های انتخاب یک حسابدار خوب چیست وچه معیارهایی برای یک شرکت خدمات حسابداری خوب تلقی می شود؟اگر نمی دانید این مقاله را تا انتها بخوانید

موسسات حسابداری انواع خدمات به شرح ذیل را ارائه می دهند:

1-خدمات مشاوره مالی

2-خدمات مشاوره مالیاتی

3-خدمات طراحی وپیاده سازی سیستم های مالی و مشاوره خرید نرم افزار

4-خدمات دفترداری  وحسابداری یک شرکت

5-خدمات تهیه دفاتر قانونی واظهارنامه

6-خدمات حسابرسی مستقل وسایر خدمات اعتباردهی

7-خدمات ارزیابی سهام وسهم الشرکه

8-خدمات اصلاح حساب

9-خدمات تهیه طرح های توجیهی وصورتهای مالی

10-خدمات تهیه بودجه وپیش بینی های مالی

11-خدمات مشاوره مدیریت

بنابراین همانطور که ملاحظه می گردد کار حسابداران به دفتر نویسی ونشستن پشت  یک نرم افزار حسابداری وورود اطلاعات نیست.چیزی که در ایران هر زمان صحبت از حسابدار می شود کسی است که احیانا دفتر نویسی وتهیه اظهارنامه را در کوله تجربه خود دارد.در حقیقت حسابداران خبره مجموعه ای از فعالیت های مذکور را به انجام می رسانند وحسابداران سنتی عمل میرزا بنویسی ودفتر نویسی را.

از سویی تمامی شرکتهای خدمات حسابداری قادر به ایفای تمامی خدمات مذکور در فوق نیستند واین امر دلایل متعددی به شرح ذیل دارد:

1-افرادی که یک شرکت خدمات حسابداری را تشکیل می دهند هر یک دارای تجارب خاص ومنحصر به فردی هستند که ممکن است بخشی از موارد فوق الذکر در دامنه تجارب آنها گنجانیده شود.بنابراین ترکیب شرکاء در این موسسات بسیار مهم است.

2-شرکت های حسابداری از لحاظ قانونی منعی به انجام کلیه خدمات مذکور( غیر از تایید گزارشات حسابرسی که با یستی توسط حسابدار رسمی مهر وامضاء شود) را ندارند.  به عنوان نمونه ارائه گزارش حسابرسی توسط حسابداران رسمی در قالب موسسه حسابرسی ویا حسابدار رسمی انفرادی دارای شماره عضویت وحق امضاء ممکن است و شرکتهای حسابداری نمی توانند چنین خدماتی را ارائه نمایند.اما اگر قرار باشد که گزارش حسابرسی تهیه شده صرفا برای مقاصد داخلی مدیران تهیه ومورد استفاده قرار گیرد همه شرکت های ارائه کننده خدمات حسابداری می توانند این خدمت را ارائه کنند.

3-معمولا اگر قرار باشد خدمات دارای کیفیت هر یک از شرکت های خدمات حسابداری سعی می کند در یک دامنه تخصصی ومحدودی اقدام به ارائه خدمت کند که این موضوع درستی اصل تقسیم کار را در این خدمات نیز مجددا مطرح می کند.برای مثال موسسات حسابرسی هیچ تلاش وادعایی در خصوص طرح وپیاده سازی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده نمی کنند وبیشتر انرزی خود را بر روی ارائه خدمات حسابرسی می گذارند چرا که هم در این امر متخصص اند و هم هزینه ومنفعت به آنها اجازه پذیرش چنین کار هایی را نمی دهد.علاوه بر این اینگونه موسسات حسابرسی در مواردی منع قانونی برای ارائه سایر خدمات به صاحبکاران خود دارند چرا که استقلال حرفه ای آنها را زیر سوال می برد.

با توجه به موارد مذکور که تمامی انها نیست موسسات در دنیا در حوزه های خاصی متبحر شده وصرفا در همان حوزه اقدام به فعالیت می نمایند(به استثناء چند موسسه بزرگ حسابرسی ومشاوره مدیریت دنیا با صد ها هزار کارمند وصد ها شعبه ودفتر در اکناف دنیا) اما در ایران به جهت منفعت احتمالا مادی حاصل از اجرای سایر خدمات باد آورده ورانتی قابل کسب است, موسسات حسابرسی  از انجام دادن برخی از خدمات که توانایی انجام آن را نیز ندارند ابایی به خود راه نمی دهند ودر ذهن منفعت گرای انها فعلا رو باید چسبید تا بعد.

معمولا خدمات حسابداری در دنیا توسط شرکتهای مجزایی شامل موارد ذیل صورت می گیرد که هر یک دارای قوانین خاص نظارتی در حوزه عملکرد خود داشته ودارای اصول وآئین رفتار حرفه ای مدون می باشند:

1-موسسات حسابرسی مستقل

2-شرکت های مشاوه مدیریت وحسابداری مدیریت وتوسعه کسب وکار

3-شرکت های خدمات مالیاتی(شامل شخصی وشرکتی)

4-شرکت های خدمات دفترداری وحسابداری واصلاح حساب وپیمانکاری خدمات مالی

5-شرکت های ارائه کننده خدمات حسابرسی داخلی وارزیابی ریسک

6-شرکت های ارائه کننده سیستم های مالی

7-شرکت های ارزیابی کننده سهام وسهم الشرکه

 


بنابرای آنچه که در ایران جاری است نباید با دنیا مقایسه کرد.حسابداری ایران حداقل100 (.این زمان یک ملاک مبتنی بر تجربه است ونه یک ملاک مبتنی بر آزمون های علمی وتطبیقی ) سال از کشورهای پیشرفته وصاحب این علم هم به لحاظ تئوریک وهم به لحاظ فنی عقب است .اما آنچه که به عنوان معیار دسته بندی کیفی وکمی شرکتها وموسسات حسابرسی  متغیر هایی نظیر موارد ذیل می باشد:

1-تعداد کارکنان2-تعداد شعبات3-میزان درآمد4-انواع خدمات قابل ارائه5-خدمات داخلی وبین المللی

 

اما از ملاک های یک شرکت حسابداری که بگذریم به ملاک های یک حسابدار خوب می پردازیم.در این گفتار مراد ازحسابدار خوب ضرورتا یک انسان خوب از جنبه های اخلاقی نیست بلکه فردی است که دارای شایستگی هایی به شرح ذیل باشد:

1-آگاه به قوانین ومقررات حوزه وصنعت مورد نظر

2-دارای روابط عمومی قوی وبرانگیزاننده حس اعتماد در صاحبکار اما نه به منظور فریب کاری بلکه به منظور اطمینان دادن به انجام کار به نحو درست.

3-دارای تجربه کافی وداراک مدارک حرفه ای رسمی که شایستگی های وی را تایید کند.

لازم به  توضییح است که در کشور ما سه نهاد اقدام به تایید صلاحییت حسابداران می نمایند که دو نهاد غیر دولتی ومستقل ویک نها د رسمی می باشد.

1-3-انجمن حسابداران خبره که عضویت در ان حداقل 6 سال سابقه مورد تایید توسط سه حسابدار مستقل مورد تایید انجمن دارد.علاوه بر این حسابداران مستقل این انجمن اکثریت حسابدار رسمی نیز هستند.

2-3-انجمن علمی حسابداری ایران که اکثرا کارشناس ارشد ودکتری حسابداری بوده وشرایط سهل تری نسبت به مورد اوولی دارد

3-3-جامعه حسابداران رسمی که تنها نهاد رسمی تایید کننده صلاحیت حسابداران رسمی برای تایید گزارشات حسابرسی در کشور را دارا می باشند. ودارای بیشترین اعتبار است .

علاوه بر اینها کانون کارشناسان رسمی دادگستری وقوه قضائیه که  نهاد هایی غیر مستقل ودولتی ودارای جانبداری شدید در پذیرش افراد خاصی می باشند و با شرایطی که مهمترین آن متدین به اسلام وقانون اساسی وجمهوری اسلامی واصطلاحا با چاقوقی عدم انطباق با شرایط ماده 15 قانون کارشناسان از آن یاد می شود (که اگر یک ایرانی تمام عیار باشید وپیشینه سیاسی وکیفری هم نداشته باشید و معتاد به مواد مخدر هم نباشید وبه هیچ حزب مخالف جمهوری اسلامی هم وابسته نباشید وصرفا کمیسیون ماده مذکور از شما خوشش نیاید( که عین این اتفاق برای چند مورد از آشنایان حرفه افتاده است واگر روزی قرار باشد مستند شود افراد بسیاری اقدام به ارسال داستان کمیسیون مذکور به اینجانب خواهند نمود)شما واجد شرایط تشخیص داده نمی شوید ) اقدام به ارائه مجوز انجام امور کارشناسی می کنند.

4-سلامت نفس واستقلال شخصیتارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/01/29
بروزرسانی:
1389/10/19
آخرین مشاهده:
1400/10/30

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )