نرم افزار ERP چرایی و چگونگی

منبع: 1 آذر عادل و مومنی منصور،1383 ,"آمار و کاربرد آن در مدیریت ", چاپ هفتم , تهران , انتشارات سمت. 2 الو تاریخ انتشار: 1397-07-08
نویسنده: مترجم:
چکیده:

با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، شرکت‌ها در سال‌های آینده ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری به نظر می‌رسد. از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده جهت کسب این آمادگی می‌توان به عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد که با استفاده از آن قادر خواهیم بود هر چه سریع‌تر این مسیر را طی کنیم. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در مؤسسات داشته و نهایتاً با استفاده از امکانات خاص زمینه را برای پیوستن به بازارهای جهانی فراهم می‌سازد، سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP می‌باشد که در حال حاضر به عنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در جهان مطرح می‌باشد. این سیستم‌ها قادرند با بهره گیری از فناوری اطلاعات، سیستم‌ها و عملیات موجود در سازمان‌ها را یکپارچه کرده و در قالب یک پایگاه اطلاعاتی واحد در دسترس قرار دهند.


نرم افزار ERP  چرایی و چگونگی

فضل اله تدین فرد

چکیده

با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، شرکت‌ها در سال‌های آینده ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری به نظر می‌رسد. از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده جهت کسب این آمادگی می‌توان به عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد که با استفاده از آن قادر خواهیم بود هر چه سریع‌تر این مسیر را طی کنیم. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در مؤسسات داشته و نهایتاً با استفاده از امکانات خاص زمینه را برای پیوستن به بازارهای جهانی فراهم می‌سازد، سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP می‌باشد که در حال حاضر به عنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در جهان مطرح می‌باشد. این سیستم‌ها قادرند با بهره گیری از فناوری اطلاعات، سیستم‌ها و عملیات موجود در سازمان‌ها را یکپارچه کرده و در قالب یک پایگاه اطلاعاتی واحد در دسترس قرار دهند.

معرفی سیستم‌های نرم افزار ERP

فلسفه اصلی نرم افزار ERP را فرایند گرایی تشکیل می‌دهد و توسعه آن در سازمان، بخش‌های عمده‌ای را درگیر می‌کند. به همین دلیل پیاده سازی نرم افزار ERP باید به عنوان پروژه‌ای با ابعاد سازمانی در نظر گرفته شود. این نگرش، مستلزم اعمال تغییراتی در ابعاد فرهنگی، انسانی، تکنیکی، ساختاری و فرایندی در سراسر سازمان است. با وجود چنین التزامی، بسیاری از مدیران پروژه پیاده سازی نرم افزار ERP، تنها به جنبه‌های تکنیکی و مالی پروژه توجه داشته و از سایر جوانب غافل می‌مانند و همین موضوع زمینه ساز عدم موفقیت در پیاده سازی نرم افزار ERP می‌شود.

سیستم‌های نرم افزار ERP بسته‌های نرم افزاری جامعی هستند که به صورت راه حل‌های ارایه شده‌ای به یکپارچگی همه فرایندها و حوزه‌های وظیفه‌ای موجود در کسب و کار کمک می‌کنند. واژه نرم افزار ERP بعنوان یک نام عمومی برای این گروه از بسته‌های نرم افزاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. مزیت اصلی و اولیه این سیستم‌ها ایجاد یک بستر نرم افزاری یکپارچه مشترک برای فرایندهای یکپارچه موجود در کسب و کار مربوط می‌باشد. این سیستم‌ها دارای دو ویژگی مهم می‌باشند اولاً سیستم‌های نرم افزار ERP باعث ایجاد یک انسجام و امنیت در همه بخش‌های کسب و کار می‌شوند. این سیستم‌ها قابلیت ارایه خدمت به شرکت‌ها در هر اندازه و حجم فعالیت و هر گونه گستردگی جغرافیایی را دارا هستند

در مورد سیستم‌های نرم افزار ERP تعاریف متعددی ارایه شده است که در ادامه به چند مورد از این تعاریف اشاره شده است :

 • نرم افزار ERP سیستم جامعی است که سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخش‌های موجود در یک سازمان با استفاده از یک سیستم کامپیوتری واحد را دارد بطوریکه بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخش‌ها را فراهم سازد.
 • نرم افزار ERP یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان آن بین تمامی بخش‌های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است. سایر تعاریفی که برای مجموعه نرم افزار ERP بیان شده است نیز به نوعی جامعیت، یکپارچگی و گستردگی در سازمان را نشان می‌دهد.
 • بسته نرم افزاری کاربردی نرم افزار ERP یک مجموعه از ماژول‌های یکپارچه آماده راه اندازی از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده ای است که تمام فرایندهای تجاری سازمان را پوشش می‌دهد. دست یابی به حداکثر کارایی در پیاده سازی این نرم افزار با هماهنگ سازی آن با نیازهای سازمانی، بسیار پیچیده است. نرم افزار ERP به سازمان برای فعالیت در محیطی یکپارچه از نظر اطلاعاتی و فرایند گرا و اطلاعات محور و به صورت بلادرنگ ( Real-time) کمک بسیار زیادی می‌کند
 • نرم افزار ERP یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم بهم پیوسته به سرعت , دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران در سطوح مختلف سازمان قرار می‌دهد تا به طور مناسب فرایند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت کند. (2002 -Christopher Koch)

بسیاری از متخصصان IT بر این عقیده‌اند: که تنها بخشی از اطلاعات سازمان در فرایندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد, و بسیاری از آنها به علت فقدان متخصصان فن همچنان بی استفاده می‌ماند ;مانند گازهای ذی‌قیمتی که به علت فقدان امکانات با بی توجهی تصمیم گیران سالها بر سر چاه های نفت سوزانده می‌شدند. از این‌رو هر ابزار IT که بتواند به سازمان در جهت ممانعت از به هدر رفتن ارزشمندترین منبع ان کمک نماید, و در عین حال سازمان را جهت ممانعت از به هدر رفتن ارزشمندترین منبع ان کمک نماید, و درعین حال سازمان را در جهت حرکت از حالت وظیفه گرایی سنتی به سمت فرایند گرایی یاری کند می‌تواند در بهبود روش‌ها و افزایش بهره‌وری منابع سازمان موثر واقع شود فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرایند های عملیاتی دو ابزار حیاتی در جهت توسعه کیفی و کمی سازمان‌ها برای گرد آوری و بهره‌وری اصولی از منابع اطلاعاتی حیاتی است. راه حل‌های نرم افزار ERP در حال حاضر مناسب‌ترین بستر و ابزار در هر دو جهت فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرایندها است(کازرونی- شکوری مقدم، 1381).

شش علت عمده سازمان‌ها را بر آن می‌دارد تا در پی راه حلنرم افزار ERP باشند:

- سرعت بخشیدن و استاندارد نمودن فرایندها و پردازش‌های تولید محصول و ارائه خدمات

- یکپارچه سازی اطلاعات عملیاتی

- یکپارچه سازی اطلاعات مالی

- - یکپارچه سازی اطلاعات سفارش مشتری

- کاهش موجودی

- استاندارد کردن و یکپارچه سازی اطلاعات منابع

هدف اصلی و اولیه نرم افزار ERP گرد آوری دپارتمان‌ها و حوزه‌های مختلف یک سازمان در داخل یک سیستم واحد یکپارچه به گونه ای است که این سیستم بتواند جوابگوی تمامی نیازهای بخش‌های متفاوت یک سازمان باشد. ساختن یک نرم افزار واحد که بتواند تمامی نیازهای کاربران بخش مالی را همانند نیازهای بخش منابع انسانی و یا انبار و تجهیزات پاسخ دهد کار چندان ساده ای نیست. معمولاً هر بخشی از سازمان دارای نرم افزارها و برنامه های واحدی است که متناسب با نیازهای آنان ساخته شده است و آن گونه که بخش نیاز دارد کار می‌کند ولی نرم افزار ERP سعی در ترکیب آنها و ایجاد یک نرم افزار یکپارچه که از یک بانک نرم افزاری واحد استفاده می‌کند دارد. در این حالت تمامی بخش‌ها و واحدهای یک سازمان قادر به استفاده مشترک از اطلاعات بوده و ارتباط هر واحد با دیگری نیز به سهولت برقرار خواهد بود. برای مثال دریافت یک سفارش از مشتری را در نظر بگیرید , معمولاً این سفارش روی برگه ای ثبت شده است و گردش خود را از بخشی به بخش دیگر در قسمت‌های مختلف سازمان آغاز می‌نماید. هر بخش متناسب با سیستم خود کدگذاری‌هایی را انجام می‌دهد و پس از انجام مراحلی آن را به بخش دیگر ارجاع می‌دهد. در این سفر طولانی اجرای این عملیات باعث تا خیرات و گم شدن سوابق و حتی برخی مواقع اشتباهات نیز می‌گردد. ضمن اینکه کسی به طور صحیح از وضعیت سفارش و مراحلی که طی کرده است به سهولت آگاه نیست زیرا که سیستم واحدی برای انجام امور بین بخش‌ها وجود ندارد. لذا مثلاً بخش مالی امکان دست‌یابی به سیستم انبار وجود نداشته و اطلاع از وضعیت حمل سفارش از این طریق میسر نیست.)2000-Shtub, Avraham)

در حالی که نرم افزار ERP, سیستم‌های منفرد بخش‌های مالی ,انبار , منابع انسانی و تولید را کنار زده و آنها را با یک نرم افزار یکپارچه متحد که به طور کامل وظایف و نیازهای تمامی بخش‌ها را کامل‌تر از سیستم قبلی برآورده می‌سازد جایگزین می‌نماید. بسیاری از فروشندگان سیستم‌های نرم افزار ERP به حد کافی انعطاف پذیرند تا بتوان ماجولهایی از نرم افزار را بدون حتی خرید کامل بسته نرم افزاری , از آنها خریداری و نصب کرد. برای مثال یک شرکت تولیدی قادر است اجزای مالی و منابع انسانی را مورد استفاده قرار دهد. در یک جمع بندی می‌توان گفت سیستم‌های نرم افزار ERP تنها حاصل اجتماع فرآیندها و وظایف مختلف سازمانی در قالب یک بسته نرم افزاری نمی‌باشد بلکه حداقل باید دارای چند مشخصه کلیدی باشد تا بتواند به عنوان یک راه حل صحیح مطرح گردد. این ویژگی‌ها عبارتند از :

 • انعطاف پذیری [1]: سیستم‌های نرم افزار ERP باید قادر به پاسخگویی به نیازهای متغیر سازمان‌ها و شرکت‌های استفاده کننده باشند.
 • ماژول و مدار باز[2]: این سیستم‌ها باید به گونه ای باشد که هر جزئی از بسته نرم افزاری بتوان تأثیر در رویه های دیگر در هر زمانی تغییر کرده، اضافه یا حذف گردد.
 • فراگیر بودن [3]: سیستم‌های نرم افزار ERP باید وظایف سازمانی مختلفی را مورد پشتیبانی قرار داده و متناسب با طیف وسیعی از سازمان‌ها مورد استفاده باشد.
 • فرا شرکتی [4]: این سیستم‌ها باید به صورت online به سازمان‌های دیگر و سایر شرکای تجاری از جمله تأمین کنندگان و مشتریان

کاربر گرامی اجازه مشاهده کامل مطلب را ندارید.جهت مشاهده مطالب می بایست عضو سایت شوید و یا در صورتیکه قبلا عضو شده اید با نام کاربری خود به سایت وارد شوید
ورود / ثبت نام


ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مسعود تدین

مسعود تدین

تاریخ ثبت:
1397/07/08
بروزرسانی:
1397/07/12
آخرین مشاهده:
1397/07/12
ارسال پیام شخصی

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  سلام پدر و مادرم هردو بازنشسته تامین اجتماعی بودند بعد از فوتشان چون من طلاق گرفته بودم ، مستمری بازماندگان به من تعلق گرفت و الان ماهانه 2تا مستمری میگیرم. دخترم که 16ساله و محصل است ، آیا میتوانم بر

  علی صفرزاده لطفی
  علی صفرزاده لطفی ( بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار، منابع انسانی )

  با سلام خدمت دکتر سید مرتضی زنده باد بنده ۲۷ سال سن دارم و لیسانس الکترونیک و بیش از دو سال سابقه کار مرتبط با رشته ام دارم و الان به این نتیجه رسیدم که هیچ گونه علاقه ای به این رشته و فیلد کاریم ندا

  دکتر سید مرتضی زنده باد
  دکتر سید مرتضی زنده باد ( بیمه عمر و آتیه ,ارتقاء تحصیلی , تحصیل در خارج از کشور, اقامت و کار در چین )

  سلام وقت بخیر مدت ۴ ماه از تاریخ ۹۶/۶/۱ به مدت ۹۶/۹/۳۰ مدیر عامل شرکتی با مسوولیت محدود بودم که به دلیل عدم فعالیت و برخی مسائلی که در این مقال نمی گنجد تعطیل شد: - شرکت به ثبت رسیده - مجوز ندارد

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  با سلام من ٣٣سالمه حدود یک سال است که ازدواج نموده ام به دلیل کارم و اینکه هنوز نتوانسته ام انتقالی بگیرم در رفت و آمد هستم و ماهی یک بار به مدت دع روز از همسرم دور هستم و اینکه برای بچه دار شدن نیا

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  باسلام خدمت سرور گرامی جناب مقدسی لطف میفرمایید در مورد نحوه ثبت حسابداری خرید جوجه برای مرغداری گوشتی و ثبت خرید دان مرغ بنده رو راهنمایی بکنید

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  با سلام محضر آقای فرزاد لطف میکنید نحوه محاسبه بهای تمام شده مرغ گوشتی رو برام بزارید و کدینگ حسابداری مربوطه اونو

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مدیریت امورمالی ( حسابداری، بهای تمام شده، تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ) )

  مدت 4سال است به حسابداری مشغولم اما گاهی بعضی ماهیتا رو نمیدونم همینطور ارزش افزوده و معاملات فصلی و...رامیخواهم آموزش ببینم .ساکن شهراصفهان هستم .اگرامکان داره اموزش روبرای من هماهنگ کنید.ممنونم

  سید مهدی حجازی
  سید مهدی حجازی ( استقرار سیستم های مالی - مهندسی مالی - حسابداری مدیریت - مالیاتی -بیمه ، تامین مالی - تنظیم قرارداد )

  باسلام مجدد محضر آقای مقدسی نت تازه تو یه شرکت مشغول بکار شدم تو ارومیه که بازرگانی و یه ذفتر هم تهران دارن که 2 نفر اونجا فروشنده کار میکنن من میتونم تولیست بیمه او دونفرو رد کنم تا هم هزینه بیمه و ح

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  سلام
  آموزشگاههای زبان انگلیسی معاف از مالیات هستند؟
  ماده134؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  باسلام و ارزوی قبولی طاعات ...من یک کسب و کار جدید در حوزه غذا راه اندازی کردم با هدف ایجاد اشتغال ... چند نوع غذای سنتی رو در بسته بندی و دیزاین شیک و مشتری پسند تولید و عرضه میکنیم که تونستیم نمره ق

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )