پرسش و پاسخ

جناب آقای استاد نورمحمدی با سلام و تحیت احتراما به استحضار می رساند اینجانب برای اولین بار تجربه تهیه تراز-صورتهای مالی و نوشتن دفاتر و همچنین ارائه اظهار نامه 92 را می خواهم داشته باشم که با برخی سئوالات ذیل مواجه شده ام آن هم بدون داشتن هیچ گونه نرم افزاری تمامی موارد را دستی انجام می دهم مختصری از شرکت: شرکت تولیدی صنعتی با عملکرد سال مالی 90 - 91 ارائه اظهارنامه - تا کنون عملیات مالی 92 را انجام نداده است-(به بهره برداری نرسیده و در سال 93 به بهره برداری می رسد - در سال 91 مشمول ارزش افزوده نبوده و در مهرماه 92 جهت گرفتن مجوز ورود و استفاده از معافیت واردات ماشین آلات در ارزش افزوده ثبت نام نموده است. سال 91 حسابدار سابق مشغول بوده و من قرار است سال مالی 92 را انجام و تحویل دهم الف) چندین رویداد مالی از سال قبل (پرداخت اقاسط زمین - امتیازات برق و گاز و ...) انجام نشده است چگونه می توانم این موارد را در سال 92 ثبت نمایم ثبت سند چگونه می شود. ب)در سال 91 از حسابی با عنوان ارزش افزوده به صورت بدهکار درخصوص خرید مصالح ساختمان در حال ساخت استفاده شده است که در آن زمان ما مشمول ارزش افزوده نبوده ایم. آیا این ثبت به عنوان دارایی پایان سال به سال بعد منتقل می شود یا خیر بسته می شود و به حساب ساختمان 91 منتقل می گردد. ثبت سند در سال 92 چگونه است. ج)ما در سال 92 یک وام دریافت کردیم که جهت جلوگیری از خرید سفته بیش از حد یک سفته گرفتیم و مبلغ 2 میلیون و 200 هزار تومان به دارایی دادیم تا مبلغ آن را افزایش دهد آیا باید به صورت هزینه ثبت گردد یا خیر - ثبت این مورد چگونه است جناب استاد محترم ببخشید که 3 سئوال را با هم مطرح کردم زیرا وقت تهیه موارد عملکرد 92 بسیار کم می باشد و من نیز باید در 13 روز باقیمانده تمامی موارد را به صورت دستی تهیه و ارائه نمایم. پیشاپیش از بذل عنایات حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم. با تشکر فراوان

  ؟


همکار گرامی :

در مورد انجام کار به صورت دستی ، بایستی خاطر نشان سازم : 

امروزه نرم افزاری که بتواند صرفا عملیات دفترداری محدود مورد نیاز شما را انجام دهد با قیمت نازل و حتی رایگان در دسترس می باشد ؛ بسیاری شرکت های تولید کننده و فروشنده نرم افزار ، حداقل برای ترویج محصول خویش ، آن را به رایگان در اینترنت به اشتراک گذاشته اند .

اما چنانچه ترجیح می دهید (یا ناگزیر هستید) به صورت دستی کار را انجام دهید فراموش نکنید که (با توجه به اینکه هنوز ثبتی در دفاتر صورت نگرفته ) ابتدا تراز آزمایشی و حتی اظهارنامه مالیاتی تان را تهیه و پس از کنترل و مشاوره و مذاکره با هیئت مدیره شرکت و گفتگو و تحلیل اقلام آن اقدام به ثبت دفاتر روزنامه و کل قانونی و ارسال الکترونیکی یا دستی اظهارنامه بفرمایید .

 در پاسخ سه بند پرسش جنابعالی بترتیب : 

الف - با توجه به بسته شدن دفاتر سال 91 ناگزیر اقلام باقی مانده و از قلم افتاده را در سال 92 ، به استناد همان مدارک و مستندات موجود ثبت نمایید :

پس از شناسایی طرف حساب ها ، یعنی اینکه این مخارج توسط کدام یک از اجزای شخصیت حسابداری انجام شده است ، به طور مثال : جاری شرکا ، تنخواه گردان ، حساب های پرداختنی ، اسناد پرداختنی و غیره ، می توانید در ابتدای سال 92 ، ( یا چنانچه شناسایی از قلم افتادگی بموجب مدارک مثبته آن در تاریخ مشخصی در سال 92 رخ داده است به همان تاریخ شناسایی ) ثبت نمایید . 

              دارایی های ثابت - زمین کارخانه                           999،999   بد

                       حساب های پرداختنی - پرداخت کننده اقساط                           999،999  بس 

                            بابت پرداخت اقساط زمین خریداری شده توسط ...

دارایی های در جریان احداث - سوله در جریان احداث                 999،999   بد

           حساب های پرداختنی - شخص تحصیل کننده امتیاز گاز                          999،999  بس 

        بابت پرداختی به شرکت گاز توسط ... برای اخذ امتیاز گاز مصرفی کارخانه

ب - مصالح خریداری شده برای ساختمان در جریان احداث بایستی به حساب دارایی در جریان احداث منظور شده باشد و اگر چنین کاری در سال 91 صورت نپذیرفته ، در سال 92 بایستی انجام شود : 

دارایی های ثابت - ساختمان در جریان احداث                         999،999  بد  

               حساب ...   - حساب ...ارزش افزوده ؟                                     999،999  بس 

بابت اصلاح طبقه بندی حساب دارایی های ثابت  .

چنانچه احداث ساختمان در سال 91 به پایان رسیده و مانده آن حساب به حساب دارایی های ثابت - ساختمان ... منظور گردیده باشد :

دارایی های ثابت - ساختمان کارخانه یا اداری                          999،999  بد  

               حساب ...   - حساب ...ارزش افزوده ؟                                     999،999  بس 

                      بابت اصلاح طبقه بندی حساب دارایی های ثابت  .

ضمنا در ابتدای سوال فرموده اید " تا کنون عملیات مالی 92 را انجام نداده است " بنابراین عملیات سال 91 به استثنای چند موردی که پاسخ آن در بند الف ارائه گردید انجام شده است و با توجه به ارائه اظهارنامه قابل جرح و تعدیل نیز نمی باشد ؛  بنابراین مخارج فوق در هر حسابی از سال 91 به 92 منتقل گردیده باشد ، اکنون می توانید آن را به حساب "دارایی های ثابت - ساختمان ... " منظور نمایید

ج - در مورد کارمزد ، حق التمبر سفته ، بهره پرداختی برای وام هایی که به منظور تحصیل و ساخت دارایی ثابت دریافت و در همین مورد نیز استفاده گردیده اند ، بایستی به  بهای تمام شده همان دارایی منظور گردد ، در مورد کیس شما ، می توانید همه این مبالغ را به حساب "دارایی در جریان احداث - ساختمان ..."  و چنانچه احداث ساختمان به پایان رسیده و حساب در جریان احداث بسته شده است به حساب "دارایی های ثابت - ساختمان ... " مانند آرتیکل های فوق منظور فرمایید . 

چنانچه موضوعی مورد ابهام بود با ارائه اطلاعات دقیق و مفصل عنوان بفرمایید تا حتی الامکان پاسخ داده شود .

                                                                                                                          موفق باشیدبا تشکر از جواب مفصل - واضح و شیوای حضرتعالی اینجانب کمال تشکر و قدردانی را از شما دارم الف) جناب آقای استاد نور محمدی آیا انشعاب خریداری شده گاز و برق که مبالغ چشم گیر و بالایی نیز هستند باید در عنوان حساب ساختمان در حال ساخت منظور نمایم و یا عنوان حساب امتیازات ب) شرکت از مهرماه 92 به علت ورود ماشین آلات مشمول بند الف واردات ارزش افزوده گردیده است و ثبت نام نموده آیا قبل از مهرماه 92 از ثبت تمامی مبالغ پرداختی برای ارزش افزوده در ساختمان در حال ساخت صرف نظر نمایم و مبلغ کل خرید مصالح با احتساب ارزش افزوده را ثبت بزنم و از نیمه سوم که مشمول شده ایم و اظهار نامه ارزش افزوده ارائه کردیم عنوان حساب ارزش افزوده را ایجاد و ثبت انجام دهم. ج) شرکت در تاریخ دیماه 92 موفق به اخذ پایان کار موقت( موقت به خاطر عدم آسفالت نمودن خیابان اصلی شرکت و ایجاد فضای سبز) شده است باید در این تاریخ ساختمان در حال ساخت را به دارایی ساختمان تبدیل نمایم یا خیر پس از اخذ پایان کار دائم این ثبت را بزنم که تا این تاریخ تیر ماه 93 پایان کار دائم را نگرفته ایم ولی موارد را رفع نموده ایم. د)مالیات قطعی عملکرد-تکلیفی پرداختی سال 91 را هزینه منظور نمایم یا خیر. با تشکر بسیار فراوان


همکار گرامی :

انجام تکالیفی که بموجب قانون به عهده مودیان می باشد در ارتباط مستقیم با ثبت صحیح ارقام و اطلاعات آن موضوع در دفاتر قانونی نمی باشد ،

یعنی چنین نیست که در صورت ارائه اطهارنامه های ارزش افزوده و سایر تکالیف چنانچه ثبت ها یا طبقه بندی مناسبی در این رابطه در دفاتر اعمال نشده باشد به منزله عدم انجام تکالیف قانونی در رابطه با ارزش افزوده و یا سایر تکالیف قانونی دیگر باشد ، بخصوص اینکه مرجع رسیدگی و تسویه حساب در این زمینه ها متفاوت می باشند ، البته ارجح حفظ هماهنگی بین این دو می باشد .

در مورد سوال فوق چنانچه پرسش هنوز به قوت خود باقی است ، با اشاره مستقیم به ماده ای که به موجب آن مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردیده اید و ارائه توضیح کاملتر در مورد وضعیت شمول شرکت ، امکان پاسخ گویی را فراهم سازید .

بطور مثال :

الف - منظور از "بند الف واردات ارزش افزوده" در سوال شما ،  کدام ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده یا اشاره به محتوای کدام بخشنامه یا دستورالعمل می باشد ؟ 

ج - آیا در سال 1391 برای مالیات عملکرد ذخیره در حساب ها منظور نگردیده است ؟

د - منظور از هزینه نمودن مالیات قطعی تکلیفی و عملکرد :

تفاوت مبلغ قطعی تسویه شده در سال 92 نسبت به ( مبلغی است که  در سال 91 : پرداخت شده ، ذخیره گرفته شده ، از مشمولان مالیات مانند کارگران یا پیمانکاران کسر گردیده است ) ، یا خیر ؟   

موفق باشیدارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

احمد نورمحمدی

احمد نورمحمدی

تاریخ ثبت:
1393/04/17
بروزرسانی:
1393/05/04
آخرین مشاهده:
1400/10/29
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )