‏ گواهی های مالیاتی جدید اوراق بهادار بوده و سندیت دارند:ایجاد فضای اطمینان بخش در نظام مالیاتی در پی استاندارد سازی‎ ‎گواهی های مالیاتی

منبع: تاریخ:

1387-08-15

 
 اجرای برنامه های استاندارد سازی ، کاهش میزان ‏جعل گواهی های مالیاتی تا حد صفر را در پی داشته است.‏ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سلامت نظام اداری از دغدغه های اصلی مدیریت نوین است تا آنجایی که تمام ‏ادارات و ارگانهایی که سیستم مدیریت نویین را به کار می برند، قوانینی را برای ارتقای سلامت نظام اداری وضع ‏می کنند. سازمان امور مالیاتی هم بعنوان اصلی ترین نهاد مالیاتی کشور برای ارتقای سلامت نظام اداری، ‏استانداردسازی گواهی های مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، با اشاره به اقدام گسترده این سازمان به منظور ‏استانداردسازی گواهی های مالیاتی گفت : جعل این گواهیها ضرر و زیان جبران ناپذیری به بودجه دولت و ‏متقاضیان این تسهیلات وارد می کرد، سازمان امور مالیاتی کشور نیز به منظور رفع این مشکل یک بازنگری ‏اساسی بر نحوه صدور گواهی های مالیاتی انجام داد. رضا هوشمندی ، با بیان اینکه بررسی ها نشان می داد بیشترین موارد جعل مربوط به گواهی های ماده 186 و ‏‏187 بوده، ادامه داد: در گواهی ماده 187 بیش از 16 مدل گواهی با فرمت های مختلف و به صورت تایپی و ‏دست نویس صادر می شدند که این موارد ضریب اطمینان این گواهی ها را به شدت کاهش می داد. رئیس هیات عالی انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور ، با اشاره به اجرایی شدن پروژه استاندارسازی گواهی ‏های مالیاتی از آذرماه سال 86 تصریح کرد: در این تاریخ کلیه گواهی های ماده 186 شامل استعلامات اتاق ‏بازرگانی، شوراها و اتحادیه های صنفی، بانک ها و مؤسسات اعتباری در خصوص صدور،تجدید و تمدید کارت ‏بازرگانی و همچنین گواهی های ماده 187 شامل استعلامات دفاتر اسناد رسمی کشور در خصوص نقل و انتقال ‏ملک، تنظیم سند اجاره، صلح حقوقی و غیره از درجه اعتبار ساقط و گواهی های جدید جایگزین آنها شد. وی با بیان اینکه گواهی هایی که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد مجهز به سپرهای ایمنی غیرقابل جعل و ‏سوء استفاده برای اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، گفت: آمار و ارقام نشان می دهد که با گذشت نزدیک به یک ‏سال از آغاز این طرح، میزان جعل و سوء استفاده از گواهی های مذکور کاهش یافته و به صفر رسیده است. هوشمندی با اشاره به پیشرفت تکنولوژی و تحقق دنیای بدون کاغذ در آینده ای نزدیک، افزود: با توجه به اهمیت ‏فعالیت های سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نهادی که مستقیما با مردم در ارتباط است،این سازمان به دنبال ‏الکترونیکی کردن فعالیت های خود در بخش گواهی های مالیاتی است. وی ادامه داد: الکترونیکی کردن فعالیت های این سازمان یک برنامه بلند مدت بوده که تحقق آن نیازمند یک عزم ‏ملی در تمامی ارگانهای مرتبط با این سازمان است. رئیس هیات عالی انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید براینکه ادامه کار هر سازمانی وابسته به نوآوری ‏است، افزود: اجرای طرح جامع مالیاتی و قانون مالیات برارزش افزوده، چاپ آیین نامه انضباطی و چاپ آیین ‏نامه اخلاق و رفتار حرفه ای، از جمله اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور برای تحول در نظام مالیاتی کشور ‏است.‏ جلب اعتماد مردم اولویت کاری سازمان مالیاتی معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با بیان اینکه در کنار هر منفعتی ، امکان سوء ‏استفاده، جعل و سودجویی نیز وجود دارد، تصریح کرد: اقدام سازمان امور مالیاتی در زمینه استانداردسازی ‏گواهی های ماده186 و 187 ، با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و جعل و همچنین به منظور سهولت در ‏انجام معاملات و جلب اعتماد مردم نسبت به فعالیت های این سازمان صورت گرفت. سعید آسترکی ، اعتماد عمومی نسبت به وظایف عمومی دولت را یکی از مهم ترین مبانی سیستم بوروکراتیک ‏دانست و گفت: مردم باید نسبت به نهادها و ارگانهایی که با آنها در ارتباط هستند ، اعتماد داشته باشند و این ‏اعتمادسازی جز از سوی سازمانهای مرتبط فراهم نمی شود. وی با اشاره به اینکه گزارش های واصله مبنی بر جعل گواهی های مذکور منتج به شکل گیری طرح ‏استانداردسازی شد، ادامه داد: با گذشت نزدیک به یک سال پس از استفاده از اوراق و آرم های مخصوص برای ‏تحت کنترل درآوردن این فرآیند، میزان جعل گواهی های ماده 186 و 187 به طور چشمگیری کاهش یافت. آسترکی با بیان اینکه استاندارد سازی گواهی های مالیاتی سبب از بین رفتن تشتت رویه ها می شود، افزود: زمانی ‏که مردم بدانند در شرایط مساوی تحت حکم واحد و نتیجه ثابتی هستند، اعتماد آنان نسبت به دستگاههای اداری و ‏مالیاتی افزایش می یابد. آسترکی تصریح کرد: با توجه به شدت و احتمال وقوع سوء استفاده از گواهی های مالیاتی و همچنین با در نظر ‏گرفتن منابع موجود، اولویت ها تعیین شده و به مرور زمان تمامی گواهی های مالیاتی استاندارد می شوند. معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به اهمیت الکترونیکی کردن ‏فعالیت های سازمان امورمالیاتی کشور، ادامه داد: این کار مستلزم فراهم کردن بسترهای قانونی، اجتماعی و ‏بکارگیری امکانات فنی، حقوقی و همچنین استفاده از امضای دیجیتال است. وی با بیان اینکه طرف دوم بکارگیری فناوری های نوین در فعالیت های روزمره ، اقشار مختلف مردم هستند، ‏گفت: پیش از تحول در بخش هایی که ارتباط مستقیم با عامه مردم دارند باید فرهنگ سازی شده و امکانات و ‏آموزش های لازم به آنها داده شود تا نتایج کار با اهداف تعیین شده منطبق باشد.‏ ‏ گواهی های مالیاتی جدید اوراق بهادار بوده و سندیت دارند‏ رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران نیز در خصوص مشکلاتی که پیش از استاندارسازی ‏گواهی های مالیاتی رخ می داد، گفت : متفرق نویسی، تغییر مدت اعتبار، مخدوش شدن فرم ها و جعل تنها بخشی ‏از مشکلات استفاده از گواهی های مالیاتی غیر استاندارد بودند. رضا کیکاووسی ، با اشاره به اهمیت یکسان سازی این فرم ها تصریح کرد: مناطق صنعتی و تولیدی و کارخانه ‏های بزرگ در اقصی نقاط کشور از جمله بخش هایی هستند که نیاز دارند در فواصل معین از گواهی هایی استفاده ‏کنند که سندیت و مرجعیت آن حفظ شده و متکی بر قانون باشد. کیکاووسی ، با بیان اینکه بروز مشکلات قبلی در فرم های جدید مانعیت زیادی پیدا کرده است، ادامه داد: نمی ‏توان هیچگونه دخل و تصرفی در محتوای این فرم ها داشت بطوریکه برای تغییر هرگونه جزئیاتی باید فرم قبلی ‏ابطال و فرم جدید جایگزین شود. وی گفت: چنانچه فرم های جدید مخدوش شوند، فاقد ارزش لازم بوده و هرگونه دخل و تصرف و سوء استفاده با ‏توجه به اوراق بهادار بودن این گواهی ها، مشمول مقررات مجازاتهای اسلامی خواهد بود. کیکاووسی با مقایسه شرایط پس از استاندارد سازی گواهی های ماده 186و 187 با زمانی که این فرم ها متفرق و ‏متفاوت صادر می شد، افزود: ایجاد وحدت در ترتیبات مدارج و محتوای گواهی ها، تعبیه شماره سریال برای ‏مشخص شدن تعداد و فرمت و به طور کلی یکسان سازی این فرم ها، باعث کاهش مشکلات ناشی از جعل و سوء ‏استفاده شد. رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ، با اشاره به اهمیت فعالیت های سازمان امور مالیاتی به ‏عنوان زیرمجموعه وزارتخانه ای که بخش عمده ای از سیاست های پولی و مالی در آن به اجرا می رسد، گفت: ‏اقشار مختلف مردم در اقصی نقاط کشور در ارتباط مستقیم با فعالیت های این سازمان بوده و از خدمات آن بهره ‏مند می شوند، بنابراین باید فعالیت های این سازمان بیش از پیش در جهت جلب اعتماد مردم در اولویت کاری ‏قرار گیرد.‏ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1387/08/22
بروزرسانی:
1388/12/08
آخرین مشاهده:
1400/11/01

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )