:تشکیل کارگروه حسابداری بحران مالی برای اقدامات پیشگیرانه

منبع: تاریخ:

تشکیل کارگروه حسابداری بحران مالی برای اقدامات پیشگیرانه
متن گزارش مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 2/11/87
 
مجید اسکندری
    گروه بورس – بررسی بحران مالی غرب و تاثیر آن بر اقتصاد کشور این روزها موضوع بیشتر محافل علمی، اقتصادی و مالی است. انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران نیز روز دوشنبه با برگزاری نشستی به طرح مساله بحران و ارائه راهکارهای موجود در این زمینه پرداخت.
    دکتر علی رحمانی استاد دانشگاه و مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار در این نشست به بررسی ابعاد مختلف این بحران از منظر حسابداری و حسابرسی، بانکی، روانشناسی ... پرداخت. وی معتقد است: بروز بحران های مالی بیش از همه حسابرسان را در معرض اتهام قرار داده و اعتماد به خود انتظامی حرفه حسابداری را کاهش می دهد. از سوی دیگر رحمانی بر این باور است: بروز بحران لزوم شناسایی زیرساخت های لازم برای اجرای استاندارهای حسابداری و حسابرسی و توجه ویژه به بحران اعتماد در بورس ایران را آشکار ساخته است.
   
    تعریف ، نشانه ها و اشکال بحران
    وی درتعریف بحران مالی گفت: بحران مالی حالتی است که تقاضای پول به سرعت نسبت به عرضه پول افزایش می یابد یا حالتی که ارزش موسسات مالی یا دارایی های مالی کاهش عمده ای یابد. ولی به اعتقاد فردریک میشکین بحران مالی شکست غیر خطی است که موجب می شود بازارهای مالی قادر به هدایت وجوه به فرصت های سرمایه گذاری پر بازده نباشند. وی به نشانه های بحران اشاره کرد و گفت : سقوط اوراق قرضه وکاهش شاخص ها، سقوط بازار سهام وافت شاخص های سهام، سقوط بازار اعتبارات و شکاف شاخصTed ، کاهش بازدهی اوراق قرضه بنجل و سقوط نرخ ارز(کاهش ارزش پول ملی بیش از 25 درصد) از جمله علایم بحران های مالی است. به گفته رحمانی، بحران مالی دارای شکل هایی چون بحران ارز، بانکی، بحران بدهی یا ترکیبی از سه حالت قبل است.
   
    بحران ارز
    مدیرعامل سابق شرکت بورس در تشریح چگونگی وقوع بحران ارز خاطر نشان کرد: با برقراری سیستم برتن وودز در1944، نرخ ثابتی بین دلار و طلابرقرارو برای اطمینان ازعملکرد ، سیستم جدید IMF تشکیل شد.این در حالی است که آمریکا تامین کننده نقدینگی شد و برارزش دلار فشاروارد شد که با سقوط سیستم برتن وودز درآگوست 1971، سیستم نرخ شناور و بی ثباتی نرخ ارزآغازشد. رحمانی با بیان این که شاخص فشار ارزی به نرخ های ارز، بهره وذخایر ارزی بستگی دارد ادامه داد: اگر گسیختگی سیاست های اقتصادی در مواردی چون رشد پول، تورم، کسری بودجه و نرخ بهره به وجود آید به بحران ارزی منجر می شود.
   
    بحران بانکی و بدهی ها
    وی در بررسی بحران بانکی نیز گفت : عدم تطابق سررسید منابع ومصارف و ناتوانی در پرداخت ناشی از تحمل زیان دو نوع بحران بانکی است که دلایل وقوع آن می تواند شامل کج اخلاقی در اعطای وام، سود مدیریت در تخصیص منابع بانکی (عدم توجه به سررسید سپرده در اعطای وام) و نوع رابطه دولت با بخش بانکی خصوصی مانند خرید اوراق قرضه دولت روسیه توسط بانک های خصوصی باشد. استاد دانشگاه الزهرا درباره بحران بدهی ها به مشکل پرداخت بهره یا اصل بدهی خارجی و مشکل نقدینگی کشوری اشاره کرد و گفت : نشانه این بحران شکاف بهره اوراق قرضه بین کشورهای پر ریسک وکم ریسک است.
   
    دلایل بنیادی وغیر بنیادی بحران های مالی و کانال های آن
    رحمانی با بیان اینکه بحران های مالی دارای دلایل بنیادی وغیر بنیادی است ادامه داد: گسیختگی سیاست های اقتصادی شامل رشد پول ، تورم ، کسری بودجه ، افزایش مالیات و چرخه های تجاری از دلایل بنیادی و جنبه های روانشناسی بازارمانند اهمیت اخبار یا شایعات بر جو بازارو مکانیزم های روانشناسی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی ، پیروی در بازارو کج اخلاقی در بازار های به هم وابسته از دلایل غیر بنیادی بحران مالی است. به گفته وی، کانال های انتقال بحران نیز مواردی چون کانال های مالی و تجاری، شباهت های اقتصادی و نزدیکی جغرافیایی یا هماهنگی سیاستی است.
   
    پیامد های سه گانه بحران ها
    رحمانی درادامه سخنان خود به پیامد های سه گانه بحران ها اشاره کرد و گفت : پیامد درجه اول کاهش ارزش سهام، کاهش اعتماد مصرف کنندگان، رکود اقتصادی آمریکا و اروپا ، پیامد درجه دوم کاهش تقاضا و قیمت نفت، فلزات، محصولات پتروشیمی و پیامد درجه سوم کاهش بودجه عمرانی در داخل وکشورهای عربی ،کاهش نرخ رشد اقتصاد های نوظهوراست که سلسله وار رخ می دهند.
   
    بحران بزرگ1929
    وی بحران بزرگ1929آمریکا را مدنظر قرارداد و درباره شرایط قبل از این بحران اظهار داشت : پایان جنگ اول در 1919 و آغاز رشد اقتصادی، کاهش بیکاری به 3 درصد، گسترش صنایع به خصوص خودروسازی ،لوازم الکتریکی و خانگی ، افزایش معاملات سهام در بورس نیویورک تا 5 برابر و افزایش تجارت بین المللی تا 3 برابراز جمله شرایط این بحران بود.
    رحمانی ادامه داد: آغاز این بحران در حالی 5 سپتامبر 1929 بود که به فاصله دو ماه با توقف رشد بورس نیویورک، در21 اکتبر حباب سهام ترکید . در24 اکتبر (پنج شنبه سیاه) کاهش شدید ارزش سهام تا 70 درصد رخ داد . سرمایه گذاری خصوصی تا 90 درصد افت کرد . نرخ تورم به 25 درصد افزایش یافت . نرخ بیکاری به 24 درصد رسید و در آخر اینکه تولید ناخالص ملی آمریکا کاهش یافت.
   
    دلایل 5 گانه وقوع بحران 1929و پیامدهای آن برای حسابداری
    وی با بیان این که اتفاق نظری درباره دلایل وقوع بحران بزرگ1929 وجود ندارد گفت : دروقوع این بحران حداقل 5 عامل شامل انتشار پیش بینی یکی از چهره های معروف بورس آمریکا ( راجر بابسون)و اثر روانی، نظریه چرخه های تجاری ، تئوری نوآوری، فقدان رویه های حسابداری استاندارد و همسان و اعمال قضاوت شخصی مدیران و حسابداران در ارزشیابی ها و دستکاری صورت های مالی بود .
    رحمانی پیامدهای این بحران برای حسابداری را مدنظر قرار داد و گفت: آغاز مداخله دولت درحسابداری و حسابرسی ، تدوین قانون اوراق بهاداردر 1933 و قانون بورس اوراق بهادارو تشکیل SEC در 1934 ، واگذاری مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری و نظارت بر گزارشگری به SEC، توجه به اهمیت نقش حسابداری و حسابرسی در کارکرد بازار سرمایه ، الزامی شدن حسابرسی در بورس نیویورک، پیشگامی حرفه و پذیرش مسوولیت تدوین اصول و روش های حسابداری، تلاش برای استاندارد کردن روش های حسابداری و افزایش تقاضا برای خدمات حسابداری و حسابرسی از جمله معایب و مزایای وقوع بحران 1929 در حرفه حسابداری بود.
   
    رسوایی های مالی و بحران اعتماد
    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به رسوایی های مالی و بحران اعتماد اشاره کرد و گفت : بحران گزارشگری مالی 2001-1999، ورشکستگی شرکت هایی چون انرون ،ورلدکام، افزایش مدیریت سود و تقلب و بحران مسوولیت در حسابرسی باعث شدند تا در نتیجه اعتماد به حسابداری و حسابرسی کاهش یابد.
    رحمانی با بیان اینکه پیامد بحران اعتماد برای حسابداری کاهش اعتماد به حرفه خود انتظام، بازنگری در استاندارهای حسابداری و تصویب قانون ساربینز آکسلی در سال 2002بود اظهارداشت : با این رویداد به راهبری شرکتی توجه شد و مسوولیت هیات مدیره در ایجاد و نگهداری نظام کنترل های داخلی و گزارش وهمچنین افزایش مسوولیت مدیران مالی در گزارشگری مالی افزایش یافت و وابستگی بیشتر FASB بهSEC ( انجمن بانک های آمریکا) در تامین منابع مالی به وجود آمد و هیات نظارت بر حسابداری شرکت ها ایجاد شد.
   
    بحران مالی 2009-2007
    مدیرعامل سابق شرکت بورس دربخش دیگری از بررسی های خود به بحران مالی 2009-2007 اشاره کرد و گفت : اصلاح قیمت مسکن در آمریکا منجر به بحران وام های رهنی درجه دو و سپس به ترتیب منجر به وقوع بحران درحوزه های نقدینگی ، انرژی، قیمت مواد غذایی ، بازارهای سهام و صنعت اتومبیل سازی شد تا حوزه بحران و رکود اقتصادی گسترش یابد. رحمانی با بیان اینکه بحران مالی آمریکا به جهان تسری یافت تصریح کرد : آمارهای پایانی سال 2007 نشان می دهند سرمایه گذاری خارجی ها در اوراق بهادار آمریکایی 6 هزار میلیارد دلار (به غیر از سرمایه گذاری در اوراق بهادار خزانه داری) بوده و بالغ بر 6 هزار و 500 میلیارد دلارسرمایه گذاری آمریکایی ها در اوراق بهادار خارجی برآورده شده و از طرف دیگر حجم واردات و صادرات آمریکا در سال 2007 بیش از 3 هزارمیلیارد دلار بوده است.
   
    اقداماتی برای مقابله با بحران
    وی درخصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این بحران خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی جدید به موسسات مالی، خرید دارایی های مالی مشکل دار و سیاست های مالی چون کاهش مالیات ها و افزایش مخارج عمرانی از جمله این اقدامات است.
   
    مقصران بحران و درس های آن
    به گفته رحمانی مقررات گذاران و ناظران، نظام مالی بین المللی ، مدیران شرکت ها، موسسات مالی و موسسات رتبه بندی و همچنین حسابداران و حسابرسان از جمله گروه های مقصردر وقوع بحران مالی اخیر هستند.
    وی غفلت ازریسک، توجه به نقدینگی و نقدشوندگی، پیامدهای اقتصادی حسابداری و زیرساختارهای مناسب بازار را از درس های بحران مالی اخیر دانست .
    وی در مورد غفلت از ریسک گفت: این یکی از موضوعات اساسی در ایجاد بحران بود به گونه ای که کم توجهی به ابعاد مختلف ریسک، خوش بینی زیاد، اتکای بیش از حد به مدل های ریاضی و کج اخلاقی (مدل اعطای وام برای فروش آن در مقابل اعطای وام برای وصول آن) موجب بحران شد.
   
    کاربردهای 10 گانه بحران برای ایران
    رحمانی در بخش پایانی اظهارات خود به 10 کاربرد بحران مالی برای ایران اشاره و تصریح کرد : تشکیل کارگروه حسابداری بحران مالی برای درک مشکلات ، عبرت آموزی و اقدامات پیشگیرانه، حضور فعال درمجامع بین المللی، شناسایی زیر ساخت های لازم برای اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی، مطالعه و اقدام برای پذیرش استانداردهای بین المللی، توجه ویژه به بحران اعتماد در بورس ایران در مواردی چون معاملات با اشخاص وابسته، مدیریت سود، نظام کنترل های داخلی و شفافیت اطلاعاتی، توجه به اجرای نظام راهبری شرکتی برای تخفیف بخشی از مشکلات موجود، آسیب شناسی اخراج شرکت ها از بورس از نظر مسائل حسابداری و حسابرسی، پیگیری و بهره برداری از پیشرفت های فنی و فناوری در تعیین ارزش های بازار و فراهم کردن بستر مناسب اجرا، اهمیت حسابداری و حسابرسی در کارآیی و شفافیت بورس اوراق بهادار و حفظ موقعیت اطلاعاتی و اطمینان بخشی نسبت به دیگر منابع و رقبا از جمله موسسات رتبه بندی کاربردهای 10 گانه بحران مالی برای ایران می توانند به شمار آیند.
   
    سواد مالی محدود و پیچیدگی بازارها
    همچنین در نشست یاد شده دکتر ید الله مکرمی اظهار داشت: جهان در 20 سال گذشته با چندین بحران مالی و اقتصادی روبه رو بوده که از آن جمله بحران وام و پس انداز دهه 90، رسوایی های مالی سال 2000، بحران شرکت های اینترنتی سال های 2001 و 2002 و بحران اعتباری و مالی اخیر است.
    وی ادامه داد: در طول بحران های یاد شده موج گسترده ای برای یافتن اشتباهات، پیشنهاد راه های برون رفت از بحران و درس گرفتن از گذشته به راه افتاده است. در تمام این بحران ها یک واقعیت آشکار دیده می شود. تامین اجتماعی و خدمات درمانی، به دغدغه اصلی و روز افزون مردم مبدل شده و دولت ها مسوولیت پوشش تامین اجتماعی و خدماتی درمانی را به کارفرمایان و کارفرمایان آن را گام به گام به کارکنان منتقل کرده اند.
    مکرمی گفت: مردم به امید یافتن راه حل های مناسب برای تامین آینده و پوشش هزینه های روز افزون درمانی و تحصیلی خانواده پس از اندازه های خود را در فرصت های سرمایه گذاری امید بخش به کار می گیرند اما سواد مالی محدود پس انداز کنندگان پیچیدگی بازارهای مالی، ضعیف بودن نظام راهبردی بنگاه، کاستی های اصول گزارش های مالی و عوامل دیگری باز هم دست به دست هم دادند و پس انداز و ثروت مردم دستخوش حیف و میل قرار گرفت.
   
    تغییر ساختار نظارت بر حسابداری
    استاد دانشگاه آزاد تصریح کرد: اصلی ترین اثر بحران های اقتصادی دهه اخیر بر حرفه حسابداری تغییر ساختار نظارت بر حرفه بود. تا اواخر قرن 20 حرفه حسابداری تا حدود زیادی خود انتظام بود. نظارت بر حرفه به طور عمده توسط مراجع حرفه ای انجام می شد. در بعضی موارد مراجع دولتی بر حرفه نظارت غیر مستقیم داشتند اما از اوایل قرن 21 نظارت بر حرفه حسابداری به طور کامل به مراجع مستقل از حرفه واگذار شد. رسوایی مالی انرون و ورلدکام و نقش موسسه حسابرسی آرتور اندرسن در آن رسوایی که منجر به تعطیلی این موسسه شد، نقطه آغاز دخالت دولت آمریکا و پس از آن سایر دولت های در نظام راهبردی بنگاه و به تبع آن نظام گزارشگری مالی بود. مکرمی ادامه داد : به موجب قانون ساربینز آکسلی سال 2002 هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام تشکیل شد و مسوولیت تدوین استانداردهای حسابرسی و نظارتی بر حرفه حسابرسی به آن واگذار شد. در بریتانیا شورای گزارشگری مالی شکل گرفت و مسوولیت نظارت بر حرفه حسابرسی به هیات نظارت همگانی تفویض شد و در سایر کشورها نیز روند مشابهی طی شده است.
    وی گفت : تا سال 2008 در 27 کشور جهان نظارت بر حرفه حسابداری به عهده مراجع مستقل از حرفه واگذار شده است. وظایف این مراجع در کشورهای مختلف تفاوت دارد. در فرانسه آلمان، آمریکا و بریتانیا تدوین استانداردهای حسابرسی به عهده مراجع نظارتی مستقل از حرفه است.مراجع نظارتی در سایر عرصه های مهم اقتصادی نیز تقویت شده و شکل بین المللی به خود گرفته و سازمان بین المللی مراجع مستقل تنظیم مقررات حسابرسی IFIAR در سپتامبر سال 2006 به وسیله مراجع مستقل نظارتی حسابرسی کشورهای جهان تشکیل شد و در حال حاضر 27 عضو دارد. این استاد دانشگاه با بیان این که گزارشگری خوب نیازمند استانداردهای درست و به کارگیری صادقانه آن استاندار ها است خاطر نشان کرد: فدراسیون بین المللی حسابداران در پی بحران سال 2000 و فروریختن اعتماد عمومی به حرفه حسابداری در سال 2003 گزارش جامعی برای باز سازی اعتماد عمومی به گزارشگری مالی منتشر کرد که در آن گزارش عوامل از دست رفتن اعتبار حرفه تعریف و تحلیل شده بود.
   
    توجه به کنترل کیفیت حسابرسی
    مکرمی ادامه داد: گزینه هایی که برای بازیابی اعتبار حرفه لازم بود به کار گرفته شود در نظر گرفته شده بود و پیشنهاد هایی در زمینه گزارشگری مالی و تجاری و راهبردی بنگاه و عملکرد حسابرس ارائه شده بود. مخاطب بخش مهمی از این پیشنهاد ها، حرفه حسابداری بود. در این پیشنهاد از حرفه حسابداری خواسته شده بود فرآیند های کنترل کیفیت حسابرسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، آیین رفتار حرفه ای به طور جدی رعایت شود و مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی تقویت شود.
    مکرمی گفت: انجمن حسابداران خبره کانادا CICA در سال 2008 طی بیانیه ای مواردی را که باید در گزارش مدیران افشا شود تا اطلاعات شفاف و کاملی در شرایط بی اطمینانی و پرنوسال کنونی به دست سهامداران برسد مطرح ساخته است. پیشنهاد انجمن به این معنی است که مدیران باید در گزارش خود که به همراه گزارش مالی سالانه منتشر می شود عواملی موثر در عملکرد و وضعیت مالی آینده بنگاه را افشا کنند. انجمن حسابداران خبره رسمی ACCA در بیانیه ای در سال 2008 ضمن توضیح ریشه های اصلی بحران اعتباری، پیشنهادهایی برای برون رفت از بحران در پنج زمینه راهبردی بنگاه، پاداش و مزایای مدیران، تشخیص ریسک و مدیریت آن، حسابداری و گزارشگری و مقررات ارائه کرده است.
    وی افزود: به نظر انجمن یاد شده نگاه بیش از حد کوتاه مدت نبود حسابدهی در نهادهای مالی و نبود پاسخ دهی بین مدیران و سهامداران محور اصلی بحران را تشکل می داده است. فرانسه به عنوان رییس اتحادیه اروپا در سپتامبر 2008 گزارشی درباره بحران مالی تهیه و ارائه کرده که در این گزارش مفصل ضمن تشریح منشا و علل بحران مالی به ابتکارهای موجود برای حل بحران اشاره شده است. مکرمی گفت: در این گزارش 30 راه حل خاص برای بحران پیشنهاد شده که 5 مورد آن به طور مشخص به موضوعات حسابداری مربوط است. در یکی از این پیشنهادها خواسته شده است که ساختار تشکیلاتی هیات استانداردهای بین المللی حسابداری در جهت حفظ استقلال و بی طرفی آن اصلاح شود.
   
    شناخت ارزش حسابداران و خدمات آنها
    وی خاطر نشان کرد: نتایج تحقیقی که توسط فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در اواخر سال 2008 از روسای مراجع حرفه ای حسابداری جهان صورت گرفت نشان می دهد که بحران اعتباری کنونی موجب افزایش آگاهی درباره ارزش حسابداران حرفه ای و خدمات آنان شده است.به نظر روسای سازمان های حسابداری، نیاز به خدمات حسابداران حرفه ای درباره موضوعاتی که با بحران اعتباری مرتبط است افزایش خواهد یافت.به علاوه، انتظار می رود موضوعاتی مانند انتقال به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مباحث مربوط به تعهدات حسابرس، استفاده از فناوری های جدید چون XBRL و مباحث مربوط با مسوولیت اجتماعی شرکت ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
    استاد دانشگاه آزاد اظهار داشت : جامعه جهانی برخلاف بحران های پیشین که حرفه حسابداری را یکی از مقصران بحران قلمداد می کرد، این بار امید زیادی به پشتیبانی و همکاری حرفه حسابداری برای غلبه بر بحران دارد. بیانیه سران کشورهای گروه 20 در نشست اخیر و درخواست های گسترده و مهم آنان از حرفه حسابداری نشان دهنده دیدگاه تازه ای است که اهمیت نقش حرفه حسابداری در حفظ سیاست اقتصادی جهانی را درک کرده است. در این بخش، به مهمترین اقدامات مراجع مهم حسابداری جهان در پاسخ به بحران مالی اشاره ای کوتاه خواهم داشت.
    مکرمی ادامه داد: در دسامبر سال 2008 هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام که مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی در آمریکا نیز هست، بیانیه مفصلی برای راهنمایی حسابرسان در حسابرسی شرکت ها در شرایط کنونی اقتصادی منتشر کرد.در این بیانیه شرایط جدید، نو پدید و درخور اهمیت که ممکن است به چگونگی انجام کار حسابرسی در چارچوب الزامات موجود استانداردهای حسابرس هیات و مقررات مربوط، اثر داشته باشد، روشن شده است.اندازه گیری ارزش منصفانه، برآوردهای حسابداری، کفایت موارد افشا و تداوم فعالیت ، از مباحث مهمی است که باید بیش از گذشته مورد توجه حسابرسان قرار گیرد.
   
    سهل انگاری هیات مدیره ها عامل بحران
    وی گفت : شرایط اقتصادی کنونی چالش های ویژه ای در برابر همه کسانی که با گزارش های سالانه سروکار دارند قرار داده است. شورای گزارشگری مالی که مسوول نظارت بر اجرای آئین و مقررات راهبری بنگاه در بریتانیاست بیانیه ای با عنوان چالش های کمیته حسابرسی ناشی از شرایط اقتصادی کنونی در نوامبر سال 2008 با هدف کمک به کمیته های حسابرسی، منتشر ساخت.در این بیانیه سوال های مهمی که کمیته های حسابرسی در تدارک پایان سال و زمان ایفای نقش خود در ارتباط با صورت های مالی سالانه با آن روبه رویند، مطرح شده است.
    سهل انگاری هیات مدیره نهادهای مالی که باید از طریق کمیته های حسابرسی، انتشار گزارش های مالی واقع بینانه را تضمین می کردند، از عوامل مهم بحران مالی کنونی برشمرده شده است. به گفته مکرمی در اواخر دسامبر سال 2008 هیات استانداردهای بین المللی حسابداری IASB و هیات استانداردهای مالی FASB به صورت مشترک گروه مشورتی بحران مالی را تشکیل دادند. هدف از تشکیل این گروه مشورتی سطح بالا، توجه به مباحث گزارشگری مالی ناشی از بحران مالی جهانی است. وی گفت : در این گروه رهبران شناخته شده در بخش های تجاری و دولتی با تجربه غنی در بازارهای مالی بین المللی شرکت دارند.حسابداری بر مبنای ارزش منصفانه در شرایط پیچیده، موضوعی منحصر به فرد است. برای مثال مباحث از قبیل هدف اندازه گیری، نیاز به قضاوت کارشناسان جدا از مدیران، وجود اطلاعات و شواهد قابل اتکا، دامنه دارایی ها و بدهی ها در ارزش گذاری، با شرایط خاصی روبه رو است. مکرمی تصریح کرد: در پیش نویس رهنمود حسابرسی ارزش منصفانه در فوریه سال 2008 به وسیله هیات استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی منتشر شده موضوعات حسابداری مرتبط با ارزش منصفانه، موضوعات مرتبط با حسابرسی ارزش مصنفانه، مباحث اندازه گیری، و موضوعات مربوط به ریسک و شواهد مطرح شده است.ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1387/11/06
بروزرسانی:
1388/12/08
آخرین مشاهده:
1399/10/27

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )