عباس ذاکری

عباس ذاکری
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی مالی
شغل: مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: http://abbaszakeri.ir