رسول امجد

رسول امجد
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: دانشجو
استان: فارس
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: