مازیار نخکوب

مازیار نخکوب
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر منابع انسانی و اداری
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

تسلط به زیرساختهای مدیریت منابع انسانی و امور اداری