حسابدار رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی

حسابدار رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابرسی وبازرسی قانونی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

بیست سال سابقه مشاوره در حوزه های:
مشاوره مالی
مشاوره مالیاتی
مشاوره خدمات حسابداری وحسابرسی
مشاوره مدیریت مالی
مشاوره راه اندازی سیستم های مالی