مسعود تدین

مسعود تدین
تحصیلات:
رشته تحصیلی: مدیریت ای تی
شغل: کارمند
استان:
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: