پرویز پاوندمهر

پرویز پاوندمهر
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: آبیاری
شغل: کارشناس مطالعات ونظارت
استان: گیلان
شهر: رشت
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مشخصات تحصیلی :

  • کارشناسی آبیاری - دانشگاه تبریز - 1369 

مشخصات سوابق کار :

  • شرکت خدمات مهندسی آب وخاک کشور - مسئول اجرایی - 10 سال
  • شرکت خدمات مهندسی آب وخاک  - کشور - کارشناس دفتر فنی - 10 سال
  • شرکت مهندسین مشاور توسعه آب  - وخاک پارس - کارشناس مطالعات - 8 ماه
  • شرکت مهندسین مشاور طیف ساز سبز - کارشناس مطالعات و نظارت - 2 سال و4 ما

مشخصات سوابق حقوقی : 

  • کارشناس رسمی دادگستری - دادگاه های ودادسراهای استان گیلان -   از 1391/12/27

 

دارنده پروانه اشتغال به  شماره پروانه کارشناسی  0679- 57 – 01 – 18  مورخ 27/12/ 1391                

دارای دو صلاحیت زیر از  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان

  1. ارزیابی اراضی مزروعی وباغات وپارک ها محصولات آنها وبرآورد میزان خسارت وارده
  2. ارزیابی ساختمان ها وتاسیسات روستایی