مهدی سیاح نیا

مهدی سیاح نیا
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: مشاور مدیریت
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی/ گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی/ دانشگاه تهران 
 • کارشناسی علوم اجتماعی/ گرایش برنامه ریزی اجتماعی/ دانشگاه علامه طباطبایی سابقع

سوابق شغلی :

 • گروه صنعتی صباح / منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی 

سرپرستی و کمک در اجرای کلیه فعالیت های منابع انسانی اعم از : آموزش، جذب، امور پرسنلی، کارکرد، حقوق و دستمزد

 • گروه صنعتی و بازرگانی نیلپر / منابع انسانی و آموزش/ کارشنناس ارشد منابع انسانی
 1. مسئولیت سرپرستی پرسنل واحد در حوزه های اداری و منابع انسانی شامل استراتژی های منابع انسانی، جذب و استخدام،
 2. آموزش، ارزیابی عملکرد، حقوق دستمزد، امور پرسنلی و امور رفاهی.
 3. کنترل پرسنل واحد اداری و منابع انسانی به لحاظ انجام وظایف محوله به ایشان و ارائه گزارش به مدیر واحد.
 4. تهیه آمار ها و گزارشات از فعالیت های همکاران واحد و تهیه تحلیل و ارائه به مدیر واحد و معاونت پشتیبانی.
 5. آموزش پرسنل واحد در حوزه مباحث مدیریت منابع انسانی.
 6. شرکت در جلسات تدوین و کنترل استراتژی واحد منابع انسانی.
 7. کنترل میزان پیشرفت استراتژی ها در حوزه کاری هر یک از همکاران واحد منابع انسانی و تهیه گزارشات مربوطه و همکاری جهت عارضه یابی و رفع ایراداتی که منجر به تاخیر زمان اجرای استراتژی ها بوده است.
 8. تغییرات و به روز رسانی چارت سازمانی کارخانه نیلپر.
 9. بررسی، ریشه یابی و اقدام در جهت حل اقدامات اصلاحی ) . (Corrective Action
 • گروه بازرگانی شکوفامنش / منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارزیابی عملکرد دپارتمان منابع انسانی 
 1. تهیه و تدوین شاخص;های کلیدی عملکرد (KPI (جهت واحد های مختلف شرکت
 2. تهیه چک لیست ممیزی واحد;ها منطبق بر استاندارد ISO19011 و ISO9001
 3. مراجعه به واحد;های شرکت و انجام ممیزی و تدوین گزارش ممیزی واحد
 4. تدوین پروژه;های مورد نیاز جهت بهبود عملکرد هر واحد و تشکیل گانت چارت برای انجام این موارد.
 • مرکز تحقیقات استراتژیک دانا / منابع انسانی و آموزش/ کارشناس جذب پژوهشگر و ارزیابی عملکرد پروژه های تحقیقاتی
 1.  جذب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های برتر کشور جهت انجام پروژه های مطالعاتی.
 2. تقسیم پروژهای مطالعاتی بین محققین جذب شده.
 3. ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه;ها به صورت هفتگی.
 4. گزارش عملکرد محققین به مقام مافوق.
 5. شرکت در جلسات مسئله یابی جهت تدوین موضوعات مورد نیاز پژوهش در مرکز.
 6. موضوعات پروژه هایی که اینجانب مشارکت داشته ام: مدیریت استعداد ها، جذب نخبگان در وزارت دفاع، عارضه یابی ساختار سازمانی مرکز مطالعات دانا، تبیین هوش پژوهشی جهت مرکز دانا، تبیین دارائی های نامشهود مرکز.
 • شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی / منابع انسانی و آموزش/ کارآموز در واحد منابع انسانی 
 • شرکت پست جمهوری اسلامی ایران / منابع انسانی و آموزش/ کارمند اداری 

 سوابق آموزشی پژوهشی:

 • تدوین مدل منابع انسانی مرکز مطالعات دانا / عضو تیم پژوهشی

 پروژه ها :

 • تدوین مدل منابع انسانی مرکز مطالعات دانا / عضو تیم پژوهشی
 • تدوین سند استراتژیک منابع انسانی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی 

توضیحات: 1 .شرکت در جلسات انتخاب پیمانکار تحقیقاتی جهت اجرای پروژه. 2 .انجام فعالیت مطالعاتی پیرامون استراتژی نویسی و ارائه گزارش به دپارتمان منابع انسانی

 • طراحی سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی براساس استاندارد 34000
 • طراحی فرآیند جذب واستخدام حرفه ای (به همراه فرم ها ومستندات لازم)
 • طراحی و بازنگری سایت سازمانی با نگاه توسعه برند کارفرمایی 
 • تدوین نظام شایستگی ها درسطح مختلف سازمانی
 • تدوین شرح شغل وشرایط احراز
 • بازنگری وبازمهندسی چارت سازمانی 
 • طراحی واستقرار 0تا100نظام مدیریت عملکرد دریک سازمان با 1200نفرپرسنل
 • حضوردر کانون ارزیابی به عنوان ارزیابی 
 • رضایت سنجی ازپرسنل سازمان 
 • طراحی واستفرارنظام علمی وحرفه ای آموزش (شامل نیازسنجی ، برنامه ریزی،آموزش،ارزیابی اثربخش)
 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM