محمد ن.کرمانی

محمد ن.کرمانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: نرم افزار
شغل: معاون مهندسی فروش
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: