بهنام زرین فر

بهنام زرین فر
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی و mba
شغل: عضو هیات مدیره مجتمع صنعتی ایمن لفاف و مشاور افزایش فروش کسب و کارهای کوچک و متوسط
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی :

1- لیسانس مهندسی کشاورزی از دانشگاه صنعتی اصفهان

2-گذراندن دوره عالی MBA از موسسه مجازی ایرانیان نماینده elearnever سوئد

3- گذراندن دوره حرفه ای بازاریابی و فروش تخصصی از موسسه مجازی ایرانیان

4- گذراندن دوره میان مدت مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

5- گذراندن دوره های کوتاه مدت متعدد مالی ، بازاریابی ، زبان بدن ، اصول مذاکرات ، اصول سخنرانی و .....

سوابق کاری :

سابقه کاری حدود 20 سال در سمت های کارشناسی مهندسی فروش و مالی و ... و سمت های مدیریتی بشرح ذیل :

1- مدیر منابع انسانی شرکت توان صنعت نوین زاگرس به مدت 2 سال

2-مدیر مالی شرکت توان صنعت نوین زاگرس به مدت 3 سال

3-معاونت اداری - مالی شرکت توان صنعت نوین زاگرس به مدت 1 سال

4-مدیر بازاریابی و فروش مجتمع صنعتی ایمن لفاف به مدت 1 سال

5-مدیریت عاملی شرکت توان صنعت نوین زاگرس به مدت 2 سال

6- مشاوره افزایش و بهبود فروش کسب و کارهای کوچک و متوسط