مهدی ابراهیم خانی

مهدی ابراهیم خانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: ارتباطات تصویری
شغل: طراح و گرافیست و عکاس
استان: تهران
شهر: شیراز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: