امیر کشاورزی

امیر کشاورزی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
شغل: روانشناس و مدرس دانشگاه
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

                 در صورتی که تمایل به مشاوره تلفنی می باشید از طریق خطوط زیر مشاوره میسر می باشد :
                    
                                                 تماس از تهران 9092301569  
                                                تماس از شهرستان 9099071069

                     جهت ایجاد ارتباط تنها از طریق خطوط ثابت بدون کد شماره های بالا را شماره گیری نمایید.

سوابق شغلی

 1. گذراندن 800 ساعت کارورزی در بیمارستان روانپزشکی رازی( امین آباد ).
 2. سابقه همکاری از تاریخ 6/6/90 تا15/4/94 با بیمارستان روانپزشکی ایران (نواب صفوی).
 3. همکاری با بخش اعتیاد بیمارستان روانپزشکی ایران از تاریخ 15/4/93 تا 15/4/94.
 4. مدرس دانشگاه تهران (واحد پردیس ابوریحان).
 5. مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی علم وفرهنگ واحد1 تهران.
 6. مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر.
 7. همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 8. روانشناس و درمانگر در مرکز سوء مصرف مواد اهوراء از تاریخ 15/1/88 لغایت 24/5/89 .
 9. روانشناس و درمانگر در مرکز سوء مصرف مواد کسری از تاریخ 31/1/88 تا کنون.
 10. همکاری با مرکز بازپروری و درمان اعتیاد اخوان از تاریخ 25/1/93 تا 25/1/94.
 11.  روانشناس و درمانگر در مرکز سوء مصرف مواد پویندگان زندگی از تاریخ 1/12/91 تا کنون.
 12. همکاری با مرکز مشاوره و روانشناسی مهر من به مدت 3 سال در حیطه های مشاوره، رواندرمانی، اعتیاد، آموزش، تدریس و اجرای کارگاه ( فهرست برخی کارگاه های انجام شده: کنترل خشم، مهارت های ارتباطی زوجین، مهارت های زندگی، رشد و تربیت جنسی، پرورش خلاق و ... ).
 13. روانشناس و مشاور گزینش شرکت سینجر در تاریخ 15/1/85 لغایت 25/12/87  در حیطه اجرای آزمونهای شغلی و رغبت سنج،گزینش و مصاحبه های تشخیصی.
 14. سابقه همکاری از 23/1/91 تا 15/12/93 با درمانگاه خیریه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (درمانگاه خیریه دانش ).
 15. ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی غیر حضوری (مشاوره تلفنی) از سال 90 تا کنون.
 16. تدریس و برگذاری کارگاه مهارت های زندگی در دانشگاه پردیس ابوریحان.
 17. تدریس و برگذاری کارگاه آموزش پیش از ازدواج در دانشگاه پردیس ابوریحان.
 18. همکاری با ستاد مبارزه با مواد به عنوان مدرس و برگذار کننده کارگاه های طرح سمن (سلامت، مهارت، نشاط).
 19. روانشناس شرکت نفت فلات قاره ایران از تاریخ 15/2 94 تا کنون.

مقالات و پژوهش های انجام شده

1. مقایسه اثر بخشی همراه سازی تصاویر منزجر کننده با درمان های CBT, MMT و کنگره 60 بر کاهش قدرت میل و احتمال به مصرف کراک. (پایان نامه کارشناسی ارشد)

2. طاهری، الهام؛ امیری، مهدی؛ دولتشاهی، بهروز؛ محمدخانی، پروانه؛ کشاورزی، امیر. (1391) بررسی الگوهای پیش بینی علائم اضطراب اجتماعی بر پایه عامل سرشتی بازداری رفتاری و عوامل شناختی. روانشناسی معاصر. 293- 289،(ویژه نامه) 1391،7.چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. (ISC & IF: 0.429)

3. ارائه پوستر در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

4. ارسال پژوهش به هشتمین جشنواره معرفی آثار مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف آن و کسب تقدیر نامه از آن سازمان.

5. طاهری، الهام؛ امیری، مهدی؛ کشاورزی،امیر. (1392). مقایسه تطبیقی درمان فعال سازی رفتاری و شناخت درمانی در کاهش شدت علایم افسردگی و اضطراب نوجوانان. پوستر. ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران 28-26 شهریور ماه 1392 دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

6. طاهری، الهام؛ امیری، مهدی؛ کشاورزی،امیر. (1392). رابطه بین اختلال بدشکلی بدن و سبک های دلبستگی و هویت در نوجوانان. . پوستر. ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران 28-26 شهریور ماه 1392 دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

7. کشاورزی، امیر؛ عسگرپور، امیر . (1393). اثر بخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش عود به مصرف شیشه. هشتمین کنگره بین المللی اعتیاد، ایران، تهران، سالن همایش رازی.

8. کشاورزی، امیر؛ سیامی اقدم، علی . (1393). برسی اثر بخشی درمان حساس سازی پنهان در کاهش احتمال به مصرف کراک. هشتمین کنگره بین المللی اعتیاد، ایران، تهران، سالن همایش رازی.

9. ارائه پوستر در هشتمین کنگره بین المللی اعتیاد با عنوان « اثر بخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش عود به مصرف شیشه ».

10. ارائه پوستر در هشتمین کنگره بین المللی اعتیاد با عنوان « برسی اثر بخشی درمان حساس سازی پنهان در کاهش احتمال به مصرف کراک ».

11. کشاورزی، امیر؛ وزیری، شهرام؛ لطفی کاشانی، فرح. (در حال داوری). مقایسه اثر بخشی همراه سازی درمان حساس سازی پنهان با درمانشناختی رفتاری  بر کاهش قدرت میل و احتمال به مصرف کراک.

13. داوری مقاله با عنوان اثر بخشی موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی سالمندان در مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه خوراسگان.

12. داوری مقاله با عنوان اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین در مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه خوراسگان.

13. Keshavarzi, A., Siami Aghdam, A. (2014). Evaluating the Effectiveness of Covert Sensitization on Reduction Possible Use of Crack. ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE. Academy of Medical Sciences of the I.R. Iran ISSN: Print 1029-2977, Online 1735-3947. (ISI & IF: 1.222).

14. Keshavarzi, A., Askarpoor, A,. (2014). Evaluating the Effectiveness of

Cognitive-Behavioral Therapy on Relapse Reduction of Methamphetamine Addicts. ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE. Academy of Medical Sciences of the I.R. Iran ISSN: Print 1029-2977, Online 1735-3947. (ISI & IF: 1.222).

15. Keshavarzi, A,. Taheri, E & Amir, M.,(2013.) Cognitive-behavioral therapy vs. Behavioral activation therapy in the treatment of comorbid PTSD and MDD in Iran-Iraq veterans. 4th WORLD CONFERENCE ON PSYCHOLOGY, COUNSELLING AND GUIDANCE 24-26 May 2013, Kultur University – Istanbul, Turkey

16. Taheri, E; Amir, M; Keshavarzi, A,. (2013.) The study of mediating effect of cognitive factors on links between behavioral inhibition and social anxiety. 4thWORLD CONFERENCE ON PSYCHOLOGY, COUNSELLING AND GUIDANCE 24-26 May 2013, Kultur University – Istanbul, Turkey.

 

سخنرانی ها

1. سخنران اصلی همایش پیشگیری از اعتیاد در محیط کار. شرکت نفت فلات قاره. جزیره سیری، مرداد 1394.

 

مدارک کسب شده

 1. دریافت گواهی پایان طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان.
 2. مجوز تاسیس کلینیک از نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
 3. دریافت مدرک روانشناس ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی و نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
 4. گذراندن دورة 3 ماهه درمان تخصصی CBT در موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا و انجمن بین المللی روانشناسی ایران.
 5. دریافت گواهی مدیریت مهارت های رفتاری، مدیریت خطر و... در بیمارستان روانپزشکی ایران.
 6. دریافت گواهی مهارت و اصول برقراری ارتباط در بیمارستان روانپزشکی ایران.
 7. دریافت گواهی دوره CPR در بیمارستان روانپزشکی ایران.
 8. دریافت مدرک و گذراندن دوره درمانی، درمان دارویی اعتیاد MMT.
 9. دریافت مدرک و گذراندن دوره درمانی، درمان غیر دارویی مواد محرک (شیشه) .Matrix
 10. دریافت مدرک و گذراندن دوره درمانی، رفتار درمانی شناختی اعتماد بنفس از مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 11.  دریافت مدرک و گذراندن دوره درمانی، مداخله در بحران های روانشناختی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 12. گواهی بازآموزی تفسیر آزمونهای شخصیت در بیمارستان روانپزشکی ایران.
 13. گواهی بازآموزی تفسیر آزمونهای هوش در بیمارستان روانپزشکی ایران.
 14. گواهی بازآموزی تفسیر آزمونهای عصب شناختی در بیمارستان روانپزشکی ایران.
 15. دریافت گواهی پایان دورة آموزشی آتش نشان داوطلب از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران.