پویا محمودی

پویا محمودی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
شغل: مشاور و مدرس بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، مدیریت و برندینگ
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 مشاور و مدرس  .بازاریابی ، فروش ، تبلیغات و برندینگ 

کانال رسمی تلگرام :  telegram.me/amoozesh_online

 وب سایت رسمی  .www.pouya-mahmoodi.ir

 تلگرام :  telegram.me/pouya_mahmoodi

 • مدیر اجرایی و بازرگانی شرکت ماندگار از سال 91 به مدت یک سال
 • آنالیزر بازاریابی و فروش شرکت تولیدی-صنعتی آداک از سال 91 به مدت یک سال
 • مشاور مدیرعامل شرکت نسیم حیات آفرین از سال 90 به مدت دو سال
 • مشاور مدیرعامل شرکت پخش داروسازان از سال 90 به مدت یک سال
 • مشاور مدیرعامل شرکت نسیم حیات آفرین از سال 90 به مدت دو سال
 • مدیر برنامه ریزی و فروش شرکت ساماندهان معین از سال 88 به مدت دو سال
 • مدرس و کارشناس مشاوره شرکت جهان اندیشان از سال 86 به مدت چهار سال
 • سرپرست بازاریابی صنایع غذایی چی چی نی از سال 86 به مدت یک سال
 • مدیر بازاریابی گروه رسانه مشاور از سال 84 به مدت دو سال
 • سوپروایزر فروش شرکت حلوا شکری طوطی از سال 83 به مدت یک سال
 • سوپروایزر فروش شرکت گشتاور محور پویا  از سال 82 به مدت دو سال
 • عضو انجمن دبیران دبیربوک
 • مشاور اجرایی شرکت صنعتگران فردای ایران
 • مدیر بازرگانی شرکت توسعه سازان فلات قاره

و ...

اشکهایی که امروز در پس شکستمان می ریزیم

همان

عرقهایی است که دیروز ، برای پیروزیمان نریخته ایم...