محمد سلیمان یگانه خو

محمد سلیمان یگانه خو
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر حسابرسی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
 • دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • کارشناس رسمی دادگستری
 • مدیر موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
 • حسابرسی مالی و مالیاتی شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمی ، فدراسیون ها
 • خدمات مشاوره مالی و مالیاتی و دفاعیه دارایی

 

سوابق شغلی:

 • شرکت کفش شیما - حسابدار            
 • شرکت کفش ایرانا - جمع بندی حسابهای یکسال و تهیه صورت مالی            
 • بنیاد تعاون ستاد کل - واحد حسابداری درخدمت            
 • شرکت کفش البرز - حسابدار و انجام کارهای رییس حسابداری            
 • موسسه حسابرسی رهبین - حسابرس ارشد            
 • موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد - سرپرست            
 • موسسه حسابرسی بیداران - سرپرست            
 • شرکت مپنا پارس ( efqm 3) - سرپرست ممیزی اسناد            
 • موسسه حسابرسی رهبین - مدیر