وحید رویانیان

وحید رویانیان
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی
شغل: مدیریت پروزه های IT
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

دوره های تخصصی طی شده:

 • Comptia A+
 • Comptia Network+
 • Comptia Security+
 • (70-624)-Deploying and Maintaining Winows Vista Client
 • (70-640)-Windows Server 2008 Active Directory Configuration
 • (70-642)-Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration
 • (70-643)-Windows Server 2008 Application Infrastructure Configuration
 • (70-647)- Windows Server 2008 Enterprise Administrator
 • Vmware Vsphere4.1
 • Cisco Certified Network Associate(CCNA)
 • Cisco Certified Network Associate Security(CCNA Security)
 • Certified Ethical Hacker(CEH)
 • Microsoft Exchnage Server2010
 • SAN Essential
 • ITIL v.3
 • ISO 27001-ISMS
 • E-Commerce For Bussiness
 • ITTC

سوابق کاری درحال حاضر:

 • شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی )بانک ملت(
 • کارشناس تیم پشتیبانی زیرساخت منطقی مراکز داده بانک ملت
 • مسئول تیم پشتیبانی منابع پردازشی و ذخیره سازی
 • مسئول پیاده سازی استانداردهادر مراکز داده بانک ملت
 • شرکت افق زرین خوشنما)پاره وقت(
 • مشاور مدیرعامل شرکت در حوزه راهبری و مدیریت واحد فناوری اطالعات
 • مشاور شرکت در طراحی و پیاده سازی سیستم های اطالعاتی

سوابق کاری سوابق قبلی:

 • شرکت آدیش مدیر واحد شبکه
 • شرکت ایرسا مدیریت تیم اجرای پروژه های شبکه
 • شرکت رسیس صنعت آسیا کارشناس امنیت شبکه - کارشناس مجازی سازی
 • شرکت سفیرپردازش یکتا -پاره وقت - کارشناس امنیت منطقی - کارشناس مجازی سازی

سوابق تدریس

 • موسسه آموزشی چیدمان شبکه البرز
 • مدرس دوره های شبکه ( مایکروسافت - سیسکو)  - مجتمع فنی تهران ( نمایندگی چالوس)
 • مدرس دوره های شبکه ( مایکروسافت -سیسکو)
 • مدرس دوره های شبکه ( مایکروسافت – سیسکو)

سوابق علمی و اجرائی

 • عضو انجمن انفور ماتیک ایران
 • عضو شبکه مشاوران سازمان مدیریت صنعتی

تعدادی از پروژه هائی که در مطالعه، طراحی واجرای آنها نقش داشته ام

 • طراحی و راه اندازی شبکه داخلی شرکت دوستانکشت نوشهر (مدیر پروژه)
 • طراحی و راه اندازی اتاق سرورو شبکه داخلی شرکت مهندسی ...
 • طراحی وراه اندازی شبکه داخلی شرکت بیمه پارسیان )نمایندگی نوشهر(
 • طراحی و راه اندازی اتاق سرور و شبکه داخلی شرکت بازرگانی معادن وصنایع معدنی ایران )خیابان دیباجی جنوبی-شعبه بندرعباس)
 • مدیر پروژه طراحی وراه اندازی شبکه وایرلس صنایع پالستیک مرکز(تهران-قم)
 • طراحی، راه اندازی و مدیریت شبکه داخلی شرکت ساختمانی بنی اسدی1شعبه: اندرزگو-نیاوران-ولنجک
 • مشارکت در پروژه طراحی شبکه WAN مخابرات استان ...
 • مشارکت در پروژه طراحی شبکه WAN مخابرات استان ...
 • مدیر پروژه بررسی ساختار و بهینه سازی خدمات واحد IT شرکت روشنگران دانش ( نمایندگی در سراسر کشور)
 • طراحی و راه اندازی Server Virtualization در سازمان ...
 • راه اندازی Server Virtualization و Desktop Virtualization در توزیع نیروی برق استان ...
 • راه اندازی Server Virtualization و Desktop Virtualization درنیروگاه برق استان...
 • حضور در تیم انالیز و بهبود ساختار امنیت شرکت خدمات فنی شرکت..

 توانایی ها

 • مدیریت وراهبری استراتژیک واحد فناوری اطالعات
 • مشاوره، طراحی، اجرا و مدیریت مراکز داده
 • طراحی، پیاده سازی ومدیریت سیستم مدیریت امنیت اطالعات طبق استانداردISO27001
 • پیاده سازی و مدیریت استانداردITIL
 • مدیریت پروژه های IT