مصطفی امامی

مصطفی امامی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر مالی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

نوع محل تحصیل

محل تحصیل

کشور

کارشناسی

حسابداری

مالیاتی

دانشگاه دولتی

دانشکده امور افتصادی و دارایی

ایران

کارشناسی ارشد

حسابداری

حسابداری

دانشگاه دولتی

دانشگاه تربیت مدرس

ایران

دانشجوی دکتری

فاینانس

تامین مالی

دانشگاه دولتی

دانشگاه میشیگان تکنولوژِیکال

آمریکا

عضویت در انجمن­های تخصصی داخلی و خارجی

کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی
عضو انجمن حسابداران مدیریت ایران .
عضو انجمن مهندس مالی ایران
 عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

عضویت در بنیاد علمی علمی نخبگان ریاست جمهور

 عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
همکار علمی سازمان همکاری علمی و امور نخبگان وزارت دفاع

 

مدیرمسئول انجمن حسابداران رسمی ایران IRANIAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

صاحب امتیازتشکل مردمی حسابداران ایران

داوری و نظارت بر طرح های علمی پژوهشی ، مقالات و اخنراعات پژوهشگران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور )ریاست جمهوری(

مجریهمکار تحقیقاتی مرکز همکاری‌های علمی و امور نخبگان وزارت دفاع در کشور

عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد

نماینده رسمیv David Publishing Company, Chinese Business Review, Management Study

نماینده رسمیv Pak Publishing Group :Journal of Social Economics Research, Review of Knowledge Economy, The Economics and Finance Letters

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللیAfrican Journal of Business Management با درجه ISI

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللیJOURNAL OF SCIENCE AND ITS APPLICATIONS (JOSAIA) بادرجهISI.

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللیAustralian Journal of Business and Management Research

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللی

BEITRAEGE ZUM NATURSCHUTZ IN DER SCHWEIZ (Switzerland Nature) بادرجهISI

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللیManagement Science and Engineering بادرجهISI

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللیElixir Online Journals current Index Copernicus Value (ICV) is 5.09

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللی Studies in Sociology of Science

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللیFood Science and Quality Management

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللیJournal for International Business and Entrepreneurship Development

نماینده رسمی داور مقالات وعضو هیات تحریه ژورنال بین المللیNATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal) بادرجهISI

نماینده رسمی داوری و بررسی و گزینش مقالات از ایرانDavid Publishing Company, Chinese Business Review, Management Study

مدیرمسئول  ساماندهی و برنامه ریزی راهبردیانجمن حسابداران رسمی ایران

صاحب امتیاز سازمان مردم نهادتشکل مردمی حسابدارن ایران

داوری و نظارت بر طرح های علمی پژوهشی ، مقالات و اخنراعات پژوهشگرانصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور )ریاست جمهوری(

داوری و بررسی و گزینش مقالات از ایرانPak Publishing Group :Journal of Social Economics Research, Review of Knowledge

ساماندهی و برنامه ریزی راهبردی انجمن علمی حسابداری

 

سوابق اجرائی

محل خدمت

سمت

نوع همکاری

گروه مهندسی مشاور کاسون

مدیر مالی

قراردادی

گروه پیشگامان کویر

رییس حسابداری

قراردادی

شرکت کاربراتور ایران (سهامی عام)

رییس حسابداری

قراردادی

موسسه حسابرسی آریا حساب خبره

سرپرست حسابرسی

قراردادی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس ارشد

قراردادی

همکاران سیستم

کارشناس پشتیبانی

قراردادی

 

 

سوابق تدریس

محل تدریس

عنوان درس

مقطع

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

دروس حسابداری دولتی، مبانی سازمان و مدیریت،بودجه دولتی،حسابرسی دولتی، حسابداری مدیریت.

کارشناسی

دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

درس مدیریت و حسابداری

کارشناسی

دانشگاه پیام نور

دروس مالیه عمومی، اقتصاد بخش عمومی ،بهره وری در سازمان و کارآفرینی ،مدیریت رفتار سازمانی،مدیریت منابع انسانی و پروژه پایان نامه

کارشناسی

دانشگاه آزاد

دروس حسابداری دولتی و مالیه عمومی و بودجه ریزی دولتی، روش تحقیق در علوم انسانی، بهره وری در سازمان،مدیریت استراتژیک.

کارشناسی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دروس مبانی سازمان و مدیریت، بودجه دولتی، مالیة عمومی و حسابرسی دولتی

کارشناسی

دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی

دروس خرید و فروش الکترونیکی ، حسابداری دولتی، مدیریت مالی.

کارشناسی

 
اختراعات

عنوان

مرجع تایید کننده

کاربرد

ملاحظات

سامانه فراکتشافی بهینه یاب سبد سهام

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران(مراحل نهایی).

پیش بینی بهینه سبد سهام اوراق بهادار

مرحله تایید نهایی