بهزاد روشنی

بهزاد روشنی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی حمل و نقل دریایی
شغل: فرمانده کشتی های اقیانوس پیما- مدرس دروس دریایی و لجستیک- کارشناس رسمی دادگستری در امور وسائط دریایی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق علمی و شایستگی ها

 • کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی دانشگاه امیر کبیر

عنوان پایان نامه: بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارایه راهکارها

 • دانشجوی سوم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حمل و نقل دریایی دانشگاه امیرکبیر دوره 91-92
 • کارشناس مهندسی دریا دریانوردی از دانشگاه دریانوردی چابهار
 • کارشناس رسمی دادگستری 
 • مدرک فرماندهی کشتی های با ظرفیت تناژبالاتراز 3000 تن از سازمان بنادر و دریانوردی ایران
 • تائیدیه ارزیابی گواهینامه فرماندهی از سازمان دریانوردی کشور مالتا- هنگ کنگ – قبرس - تاولو
 • گواهینامه  طی دوره سیستم مدیریت یکپارچه کشتیها(IMS )
 • گواهینامه افسر امنیتی شرکت کشتیرانی (CSO)
 • گواهینامه افسر امنیتی کشتی(SSO)
 • طی دوره مدیریت تیم پل فرماندهی 
 • گواهینامه کار با سیستم نقشه های الکترونیکی
 • گواهینامه  طی دوره مراقبت های پزشکی
 • طی دوره به روز آوری نقشه های الکترونیکی
 • گواهینامه مدرسین و ممتحنین سازمان بنادر و دریانوردی
 • گواهینامه مدیریت منابع دریای از هند
 • گواهینامه مدیریت منابع انسانی و ایمنی افسران ارشد
 • گواهینامه مقدماتی و پیشرفته DYNAMIC POSITIONING
 • تمامی گواهینامه های  DPOاز کشور انگلستان
 • گواهینامه دوره رادار و آرپا عملیاتی و مدیریتی
 • گواهینامه آشنایی با کشتی های تانکر
 • گواهینامه کار بر روی کشتی های نفتکش
 • گواهینامه کار بر روی کشتی های حمل کننده مواد شیمیایی
 • گواهینامه بازرس داخلی در ISMوISPS از کشورسنگاپور توسط شرکتGL
 • طی دوره فرد برگزیده خشکی  (DPA)در شرکت های کشتیرانی از کشور سنگاپور توسط شرکت GL
 • گواهینامه طی دوره ارزیابی خطرات از اداره کار کشور سنگاپور.
 • گواهینامه HSE-MS از NIC  کانادا
 • گواهینامه HSE-MS از نور توف
 • گواهینامه  دوره های ISO 9001 , 1SO 14001 , OHSAS 18001  از NIC  کانادا
 • گواهینامه بازرس داخلی ISO 9001 , 1SO 14001 , OHSAS 18001  از NIC  کانادا
 • گواهینامه  دوره های بازرسی خارجی OHSAS18000 مورد تایید IRCA
 • آشنایی با کنوانسیون کار دریایی  MLC

سوابق کاری و تجربیات

 • از سال1373 الی1376 افسرسوم عرشه بر روی کشتی های از انواع فله بر, تانکر,کالاهای عمومیوچند منظوره وکانتینربر
 • از سال 1376الی 1379 افسردوم عرشه بر روی کشتی های از انواع فله بر, تانکر,کالاهای عمومی وچند منظوره و کانتینر بر.
 • از سال 1379الی1384 افسر اول عرشه بر روی کشتی های از انواع فله بر, تانکر,کالاهای عمومی وچند منظوره و کانتینربر.
 • ازسال 1384 تاکنون فرماندهی کشتی های تجاری فله بر,کالاهای عمومی و چند منظوره,کانتینر بر(لازم به ذکر است بیشترین حضور بر روی کشتی های کانتینر بر اقیانوس پیما).
 • از اردبهشت 1391 الی مرداد 1392 بعنوان مدیر امور دریایی و فرد برگزیده و افسر امنیتی  شرکت خدمات دریایی و مهندسی قشم
 • استقرار و اجرای نمودن سیستم مدیریت یکپارچه IMS  و HSE-MS در شرکت خدمات دریایی و مهندسی قشم
 • از بهمن 1392 الی خرداد 1393 بعنوان سرپرست خسارت شرکت بیمه متقابل کیش
 • از سال 1390 تا کنون استاد مدعو در موسسه ایمنی کیش و موسسه کیش رو آبی و آبران دانش
 • از سال 1389 بصورت پار وقت با شرکت ایمن دریا آریا بعنوان مشاور در امور ISM  و ISPS
 • از دی 1389 الی اردیبهشت 1390 همکاری با شرکت FTN  بعنوان مدیر عملیات
 • از سال 1389 بصورت غیر مستمر بر روی شناورهای DP VESSEL کار نموده و داری مدرک FULL DP  می باشم
 • از سال 1392 عضو کمیته ارتقاء افسران عرشه ( کشتیرانی ج.ا.ا)
 • ازسال 1393 تا کنون عضو هئیت علمی موسسه آموزش کشتیرانی ج.ا.ا
 • از سال 1392 بعنوان  کارشناس رسمی دادگستری با دادگاه و مراجعه قضایی مشغول به همکاری می باشم
 • از سال 1393 بعنوان مشاور ایمنی و آموزش ایمنی وزارت کار و امور اجتماعی مشغول به همکاری می باشم.


مقالات وسمینارها

 • حضور در سمینار توسعه ناوگان حمل کالاهای فله موسسه  رده بندی BV َ
 • ارسال مقاله به سمینار سرمایه گذاری در بنادر
 • ارسال مقاله برای شانزدهمین همایش دریایی و چاپ مقاله

عضویت

 • انجمن مهندسی دریایی ایران
 • انجمن علوم و فنون دریایی ایران
 • انستیتو بهداشت محیط انگلستان (CIEH) در سطح دانشیار اعتبار دهی
 • انجمن فدراسیون بین المللی فرمانده هان کشتی اقیانوس پیما
 • انجمن مهندسین حرفه ای کانادا