شاهین احمدی

شاهین احمدی
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کارشناس بازار سرمایه
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

سوابق تحصیلی

 • دکتری    حسابداری    علامه طباطبایی

 • کارشناسی ارشد    حسابداری    علامه طباطبایی

 • کارشناسی    حسابداری    تهران

سوابق اجرایی و تدریس

 • کارشناس    سازمان بورس و اوراق بهادار- اداره آموزش و امور گواهینامه ها

 • ویراستار فنی    ماهنامه حسابدار

 • سردبیر     ماهنامه بازده

 • ویراستار فنی    فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

 • حسابرس    موسسه حسابرسی حسام

 • مسئول آموزش    شرکت ایراکو

 • مترجم    آرمان آتی

 • حسابرس    موسسه حسابرسی دش و همکاران

 • مترجم    شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 • مدرس مدعو    دانشگاه علامه طباطبایی، مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی (دروس حسابداری و مدیریت مالی)

 • دانشگاه علوم اقتصادی، مقطع کارشناسی

 • دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات قم، مقطع ارشد، دروس تئوری حسابداری 1 و 2

سوابق پژوهشی- مقالات علمی پژوهشی

 • مقاله‌ی پژوهشی، مجله‌ی  پژوهش‌های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، ”واکنش سرمایه‌گذاران به انواع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، 1392”.

 • مقاله‌ی پژوهشی، مجله‌ی دانش حسابداری کرمان، ”محافظه کاری حسابداری و تاثیر کیفیت سود بر بازده دارایی ها و بازده سهام، 1390”.

سوابق پژوهشی- کتب تالیف و ترجمه

 • کتاب راهنمای استانداردهای حسابرسی داخلی جلد اول (مرکز آموزش حسابداران خبره، انتشارات کیومرث، 1391) – ترجمه

 • کتاب بهبودپذیری شرکتی (انتشارات ترمه، 1390) - ترجمه

 • کتاب راهنمای تقلب و امنیت برای کارمندان بانک ها (انتشارات حساب افزار ایرانیان، 1389) – ترجمه

 • کتاب زبان تخصصی حسابداری (انتشارات ترمه، 1388)- تالیف

 • مدیریت ریسک بنگاه، جلد 1 و 2- ترجمه

 • گزارشدهی یکپارچه ی مالی و کنترل داخلی- ترجمه

 • کتاب راهنمای استانداردهای حسابرسی داخلی جلد دوم (مرکز آموزش حسابداران خبره، انتشارات کیومرث، 1391) – ترجمه

سوابق پژوهشی- مقالات علمی ترویجی

 • ستون نویس ماهنامه ی حسابدار، سلسله مقالات تالار مشاهیر از شماره 266 تا کنون

 • ماهنامه حسابدار، شماره 270، شهریور 1393، ” گزارش حسابرسی جدید پیشنهادی هیات نظارت بر حسابداری شرکت های عام”.

 • ماهنامه بورس، شماره 115، مرداد و شهریور 1393، ”مزایا و معایب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی”

 • ماهنامه حسابدار، شماره 269، مرداد 1393، ”چگونه یک تقلب 53 میلیون دلاری 22 سال کشف نشده باقی ماند”

 • ماهنامه حسابدار، شماره 265، فروردین 1393، ”از نظر حسابرسان مستقل، مراقبت حرفه ای به چه معنی است؟”

 • ماهنامه حسابرس، شماره 69، 1392، ”تبیین دو مفهوم کلیدی از مسئولیت پاسخگویی”

 • ماهنامه‌ حسابدار، شهریور 1392.  ” مرد شش میلیون دلاری؛ مورد کاوی تقلب یقه سفیدان”.

 • ماهنامه بورس، اردیبهشت و خرداد 92، ”حاکمیت شرکتی و فن آوری اطلاعات”.

 • ماهنامه‌ حسابدار، بهمن 1391. ” تقلب پژوهی: نظریه های علل جرم”.

 • ماهنامه‌ حسابدار، آذر و دی 1391. ” تقلب پژوهی: رفتار انسان و پیش گیری از تقلب”.

 • ماهنامه‌ حسابدار شماره ی مشترک مهر و آبان 1391. ” حفظ تاریخ حسابداری: جستجوی زمینه‌های مشترک بین تاریخ حسابداری نوین و سنتی، بخش سوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار شهریور 1391. ” حفظ تاریخ حسابداری: جستجوی زمینه‌های مشترک بین تاریخ حسابداری نوین و سنتی، بخش دوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار مرداد 1391. ” حفظ تاریخ حسابداری: جستجوی زمینه‌های مشترک بین تاریخ حسابداری نوین و سنتی، بخش اول”

 • ماهنامه‌ حسابدار تیر 1391. ” تاریخ‌پژوهی حسابداری: مناظر سنتی و نوین تاریخ حسابداری، بخش سوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار خرداد 1391. ” تاریخ‌پژوهی حسابداری: مناظر سنتی و نوین تاریخ حسابداری، بخش دوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار اردیبهشت 1391. ” تاریخ‌پژوهی حسابداری: مناظر سنتی و نوین تاریخ حسابداری، بخش اول”

 • ماهنامه‌ حسابدار فروردین 1391. ”حسابداری مالی: پژوهش شناخت‌شناسی- بخش دوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار اسفند 1390. ”حسابداری مالی: پژوهش شناخت‌شناسی - بخش اول”

 • ماهنامه‌ حسابدار شماره ی مشترک دی و بهمن 1390. ”نقش متقابل بین مفاهیم حسابداری و مکاتب فکری تاریخ حسابداری - بخش دوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار آذر 1390. ”نقش متقابل بین مفاهیم حسابداری و مکاتب فکری تاریخ حسابداری - بخش اول”

 • ماهنامه‌ حسابدار آبان 1390. ”الگوهای تحلیل در تاریخ حسابداری- بخش دوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار مرداد 1390. ” روش نردبانی- تحول روش نردبانی در دوران ایلخانیان و عثمانیان- بخش سوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار تیر 1390. ” روش نردبانی- تحول روش نردبانی در دوران ایلخانیان و عثمانیان- بخش دوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار خرداد 1390. ” روش نردبانی- تولد روش نردبانی در دوران عباسیان”

 • ماهنامه‌ حسابدار اردیبهشت 1390. ”آغاز تاریخ عمومی حسابداری”

 • ماهنامه‌ حسابدار شماره ی مشترک اسفند 1389 و فروردین 1390. ”تاریخ حسابداری- انتزاع و حسابداری در 3000 سال قبل از میلاد مسیح”

 • ماهنامه‌ حسابدار بهمن 1389. ”تاریخ حسابداری- روش حسابداری سیاقه”

 • ماهنامه‌ حسابدار دی 1389. ”تاریخ حسابداری- روش نردبانی در قرن 14 در ایران؛ بخش سوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار آذر 1389. ”تاریخ حسابداری- روش نردبانی در قرن 14 در ایران؛ بخش دوم”

 • ماهنامه‌ حسابدار آبان 1389. ”تاریخ حسابداری- روش نردبانی در قرن 14 در ایران؛ بخش اول”

 • ماهنامه‌ حسابدار مهر 1389. ”برنامه‌ریزی منابع بنگاه”

 • ماهنامه‌ حسابدار شهریور 1389. ”تقلب”

 • ماهنامه‌ حسابدار تیر 1389. ”علامت‌های خطر در استانداردهای حسابرسی”

 • ماهنامه‌ حسابدار مرداد 1389. ”تغییر در استانداردهای ارزیابی ریسک”