عبداله لطفی

عبداله لطفی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
شغل: کارگزار بیمه بازرگانی - مشاور روابط عمومی الکترونیکی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارگزار بیمه - 17 سال
روزنامه نگاری - 11سال
مدرس دانشگاه- 6 سال
مشاور کسب و کار و مدیریت - 3سال
مشاور روابط عمومی و تبلیغات - 11 سال