علیرضا نیکوکار

علیرضا نیکوکار
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
شغل: مدیر پروژه در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدرک تحصیلی :  لیسانس مهندس شیمی از دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری     :    24 سال

تجربیات وتوانمندیها :

از خرداد ماه 1389 تا کنون

شرکت مهندسی پرآور

 • مدیر پروژهPMC   پروژه ایجاد مجتمع تولیدی کود شیمیایی اوره پتروشیمی مسجد سلیمان-(فروردین ماه 1393 تا کنون)
 • مدیر نظارت بر مهندسی پروژه ایجاد مجتمع تولیدی کود شیمیایی اوره پتروشیمی مسجد سلیمان و مشاور فنی در تهیه مشخصات فنی برای واحدهای مجتمع و شرکت در جلسات فنی با پیمانکار چینی جهت نهایی سازی بخش های عمومی، قراردادی و فنی پیمان-( فروردین ماه 1390 تا فروردین 1393)
 • مدیر پروژه واحد شیرین سازی کوپال-( فروردین ماه 1392 تا آبان 1392)
 • مدیر مهندسی پروژه واحدهای شیرین سازی رگ سفید 1 و 2 و بینک جهت انجام مهندسی پایه و تفصیلی و تهیه مدارک مناقصه PC -(خرداد ماه 1389 تا فروردین ماه 1390)

همزمان مشارکت در انجام شبیه سازی ها و طراحی های فرآیندی و تهیه مدارک مربوطه، تهیه نقشه های PFD و P&ID، تهیه مدارک و برگه های داده های فرآیندی ، مشارکت با گروههای مهندسی برق، ابزاردقیق، لوله کشی، مکانیک و سیویل جهت اجرای درست Interface های گروههای مختلف، تهیه شرح فرآیند، فلسفه کنترل و فلسفه از سرویس خارج شدن اضطراری و همچنین دستورالعمل راه اندازی، راهبری و بهره برداری و از کار اندازی واحد

 

از خرداد ماه 1384 تا اردیبهشت ماه سال 1389

شرکت مهندسی و توسعه انرژی پایدار

 • هماهنگ کننده فعالیتهای مهندسی شرکت و مدیریت کلیه پروژه هایی که در سالهای 1385 تا 1389 در شرکت اجرا گردیدند.
 • هماهنگ کننده و کارشناس فنی در پروژه خط لوله اتیلن غرب کشور (شرکت توسعه صنایع پتروشیمی) جهت تهیه اسناد مناقصه EPCC اجرای ایستگاههای تقویت فشار، حفاظت کاتدی و ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری.
 • هماهنگ کننده فعالیتهای مهندسی و کارشناس فنی در تهیه مدارک در پروژه تعیین حریم ایمنی خطوط لوله (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب).
 • مدیریت پروژه های زیر:
 • تهیه مشخصات فنی پروژه RO شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام و تهیه مدارک مناقصه و انجام مناقصه پروژه مذکور و انتخاب پیشنهاد برتر
 • تهیه مشخصات فنی برای پروژه بویلرهای ششم و هفتم شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام و تهیه مدارک مناقصه و انجام مناقصه پروژه مذکور و انتخاب پیشنهاد برتر
 • تهیه مشخصات فنی برای پروژه کمپرسورهای پنجم و ششم شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام و تهیه مدارک مناقصه و انجام مناقصه پروژه مذکور و انتخاب پیشنهاد برتر
 • مدیریت پروژه نظارت بر پروژه EPC واحد RO شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام
 • طراحی پایه و تفصیلی پروژه طراحی سیستمهای یوتیلیتی شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام (تهیه مشخصات فنی، انجام محاسبات و شبیه سازی های فرآیندی و تهیه مدارک مهندسی جهت واحدهای جدید یوتیلیتی مورد نیاز برای  Revamping  واحدهای یوتیلیتی و همچنین نقشه های اجرایی و مدارک مهندسی برای ایجاد تغییرات در Inter-connection Piping واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی بندرامام)
 • مدیرپروژه نظارت بر پروژه EPC تلمبه خانه جدید شهید چمران اهواز و نظارت بر تهیه مدارک و نقشه های مهندسی تهیه شده توسط مشاور مهندسی پروژه، بررسی مدارک خرید و اعلام نظر برای تصحیح آنها، شرکت در جلسات فنی با سازندگان تجهیزات، بررسی TBE تهیه شده توسط پیمانکار و اعلام نظر در خصوص آنها، نظارت بر انجام قرارداد با سازندگان از طریق کنترل Purchase Order های تهیه شده، نظارت بر عملکردسازندگان تجهیزات از طریق بررسی نقشه ها و مدارک ساخت، عملکرد بازرسی فنی بر اساس Inspection Test Plan  و بازدید مراحل ساخت، سرپرستی تیم نظارت بر نصب و اجرای پروژه بعنوان مدیر نظارت پروژه و سرکشی و بازدید مداوم از کارگاه در طی اجرای پروژه، بررسی صورت وضعیتهای پیمانکار و تایید و  ارسال آنها برای کارفرما، بررسی شرح وظایف پیمانکار و تعیین اضافه کاری و کسر کاری مربوطه و بررسی Claim های اضافه کاری و کسر کاری پیمانکار و ارائه نظر و ارسال آنها برای کارفرما  جهت انجام مراحل بعدی  
 • مدیر پروژه طراحی پایه پروژه های مراکز انتقال فراورده خط لوله نایین– ری و مخازن تعادلی نایین (شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) و تهیه مدارک مهندسی، مشخصات فنی، انجام محاسبات مهندسی و شبیه سازی های فرآیندی، تهیه نقشه های اجرایی فاز مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه  EPC برای توسعه سه تلمبه خانه موجود رفسنجان، یزد و نایین و ایجاد یک تلمبه خانه جدید در کاشان و مخازن ذخیره استراتژیک در نایین و توسعه پایانه ری جهت دریافت فرآورد بصورت مستقیم از بندرعباس

 

از سال 1383- تا سال  1384

پتروشیمی اروند

 • سرپرست پروژه واحد اتیلن
 • تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی برای پروژه، بررسی پیشنهادات فنی شرکت کنندگان در مناقصه و شرکت در جلسات Clarification جهت یکسان سازی پیشنهادات، تهیه Technical Bid Evaluation و معرفی تکنولوژی و پیشنهاد فنی برتر

 

از سال 1381 تا سال  1383

پتروشیمی پردیس:

 • سرپرست پروژه یوتیلیتی  و Interconnections مجتمع GTL، شامل :
 • همکاری با تیم پروژه شرکت شل (شریک شرکت پردیس در پروژه GTL) در نظارت بر عملکرد شرکت Kellogg مشاور مهندسی پروژه در تهیه BDP واحد GTL و واحدهای یوتیلیتی در دفتر لندن
 • بررسی مدارک مهندسی تهیه شده توسط مشاور برای پروژه و اعلام نظر بر روی مدارک

 

 • همکاری با پتروشیمی مبین در پروژه Top Deck اسکله های بارگیری پتروشیمی در منطقه اقتصادی پتروشیمی پارس جنوبی، شامل:
 • نظارت بر عملکرد مشاور مهندسی و پیمانکار پروژه در تهیه مدارک مهندسی، خرید اقلام و اجرای پروژه  
 • بررسی مدارک مهندسی تهیه شده توسط مشاور مهندسی و اعلام نظر جهت تصحیح مدارک بر اساس مشخصات و استانداردهای مهندسی مورد نظر پیمان
 • نظارت بر عملکرد پیمانکار در اجرا در سایت

 

از سال 1374 تا سال 1381

پتروشیمی خراسان:

 • سرپرست مهندسی فرآیند مجتمع پتروشیمی خراسان (1381 -1379 ) شامل:
 • سرپرستی تیم مهندسی برای نظارت بر عملکرد بهره برداران واحدهای مجتمع، کنترل تولید، انجام Performance Test در واحدهای تولیدی و یوتیلیتی، بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها و واحدها، بررسی گلوگاهها و ارایه نظر جهت رفع مشکلات مربوطه، انجام محاسبات فرآیندی و تهیه مدارک مهندسی فرآیند برای ایجاد تغییرات جهت رفع مشکلات بهره برداری، بهینه سازی فرآیند، صرفه جویی انرژی و یا بهبود عملکرد در خصوص موارد زیست محیطی، بررسی روشهای پیش راه اندازی و راه اندازی واحدها و درصورت لزوم تهیه اصلاحیه برای آنها، همکاری با تیم بهره برداری و همچنین نظارت بر عملکرد آنها در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی و بهره برداری واحدهای مجتمع، تهیه دستورالعمل و انجام نظارت برای تعویض کاتالیست، انجام شستشوهای شیمیایی،  و دیگر وظایف مهندسی فرآیند در مجتمع های پتروشیمی.
 • سرپرست مهندسی واحدهای تولیدی (1379- 1376) شامل:
 • سرپرستی مهندسی فرآیند واحدهای آمونیاک و اوره برای نظارت بر عملکرد بهره برداران واحدهای آمونیاک و اوره مجتمع، کنترل تولید، انجام Performance Test در واحدهای مذکور، بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها و واحدهای آمونیاک و اوره، بررسی گلوگاهها و ارایه نظر جهت رفع مشکلات مربوطه، انجام محاسبات فرآیندی و تهیه مدارک مهندسی فرآیند برای ایجاد تغییرات جهت رفع مشکلات بهره برداری، بهینه سازی فرآیند، صرفه جویی انرژی و یا بهبود عملکرد در خصوص موارد زیست محیطی و دیگر وظایف مهندسی فرآیند در واحدهای تولیدی
 • سرپرستی تیم مهندسی فرآیند واحدهای تولیدی برای انجام Performance Test واحدهای مذکور تحت نظارت کارشناسان شرکت Kellogg در راستای تعهدات قراردادی شرکتهای کلاگ و کاوازاکی بعنوان پیمانکاران EP پروژه واحدهای آمونیاک و اوره پتروشیمی خراسان و پیگیری کاستی های مشاهده شده در Performance Test و نهایتاً قانع نمودن شرکت های یاد شده به جبران خسارتها و رفع کاستی های واحدها با هزینه ای معادل با دو میلیون و پانصد هزار دلار.
 • سرپرست پروژه‎های اسید سولفوریک و سولفات آمونیم پتروشیمی خراسان. (این پروژه‎ها از شناسائی صاحبان لیسانس تا مرحله امضاء پیشنویس قرارداد توسط برندگان مناقصه به پیش رفت. عدم اجرای پروژه بدلیل عدم تخصیص بودجه بوده است) (1378-1376) شامل:
 • تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی برای پروژه، بررسی پیشنهادات فنی شرکت کنندگان در مناقصه و شرکت در جلسات Clarification جهت یکسان سازی پیشنهادات، تهیه Technical Bid Evaluation و معرفی تکنولوژی و پیشنهاد فنی برتر
 • سرپرست شیفت و سرپرست واحد آمونیاک (1376-1375)
 • سرپرستی و شرکت در عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی، راهبری نرمال، از سرویس خارج کردن واحد آمونیاک و کنترل شرایط در مواقع بروز شرایط اضطراری و از سرویس خارج شدن اضطراری واحد.
 • راهبری و پایش شرایط بهره برداری واحد و عملکرد کلیه تجهیزات ثابت و دوار
 • تلاش در تثبیت شرایط عملیاتی در جهت دستیابی به برنامه تولید در نظر گرفته شده برای واحد
 • بررسی عملکرد تجهیزات و درخواست تعمیرات پیشگیرانه در راستای استمرار تولید
 • بررسی گلوگاههای عملیاتی و درخواست کمک فنی از مهندسی فرآیند و یا مهندسی عمومی و ارایه پیشنهاد فنی
 • ناظر فرآیندی در حین ساختمان واحد آمونیاک (1375-1374)
 • نظارت بر عملکرد گروه نصب و ساختمان و حصول اطمینان از اجرای لوله کشی مطابق با نقشه های فرآیندی،
 • بررسی تجهیزات ثابت و دوار و تهیه Check List جهت رفع نواقص آنها بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه
 •  حصول اطمینان از انجام کلیه فعالیتها قبل از تحویل آن به بهره بردار جهت انجام عملیات پیش راه اندازی
 • بازرسی برجها و نظارت بر نصب تجهیزات داخل برجها
 • نظارت بر انجام عملیات Catalyst Loading راکتورها
 • انجام عملیات Oil Flushing لوله های روغنکاری کمپرسورها و ماشین آلات حساس
 • راه اندازی کلیه کمپرسورها و توربینهای واحد آمونیاک و انجام عملیات Governor Test  و تنظیمات اولیه لازمه

 

از سال 1369 تا سال  1374  

پتروشیمی بندرامام :

 • سرپرست شیفت واحد الفین  (1374-1372) شامل:
 • سرپرستی و شرکت در عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی، راهبری نرمال، از سرویس خارج کردن  برنامه ریزی شده واحد الفین (اتیلن) و کنترل شرایط در مواقع بروز شرایط اضطراری و از سرویس خارج شدن اضطراری واحد.
 • راهبری و پایش شرایط بهره برداری واحد و عملکرد کلیه تجهیزات ثابت و دوار
 • تلاش در تثبیت شرایط عملیاتی در جهت دستیابی به برنامه تولید در نظر گرفته شده برای واحد
 • بررسی عملکرد تجهیزات و درخواست تعمیرات پیشگیرانه در راستای استمرار تولید
 • بررسی گلوگاههای عملیاتی و درخواست کمک فنی از مهندسی فرآیند و یا مهندسی عمومی و ارایه پیشنهاد فنی

 

 • ناظر فرآیند در دوره ساختمان واحد الفین (1372-1370) شامل:
 • نظارت بر عملکرد گروه نصب و ساختمان و حصول اطمینان از اجرای لوله کشی مطابق با نقشه های فرآیندی،
 • بررسی تجهیزات ثابت و دوار و تهیه Check List جهت رفع نواقص آنها بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه
 •  حصول اطمینان از انجام کلیه فعالیتها قبل از تحویل آن به بهره بردار جهت انجام عملیات پیش راه اندازی
 • تهیه نقشه های اجرایی برای انجام عملیات اسید شویی و سرپرستی تیم اجرایی لوله کشی موقت و تهیه پمپ مناسب و سرپرستی و اپراتوری و راهبری تیم عملیات اسید شویی کلیه خطوط لوله بخار Super High Pressure  و
   
  High Pressure و Medium Pressure
 • بازرسی برجها و نظارت بر نصب تجهیزات داخل برجها
 • نظارت بر انجام عملیات Catalyst Loading راکتورها
 • انجام عملیات Oil Flushing لوله های روغنکاری کمپرسورها و ماشین آلات حساس
 • راه اندازی کلیه کمپرسورها و توربینهای واحد الفین و انجام عملیات Governor Test  و تنظیمات اولیه لازمه

 

 • مهندس فرآیند واحد پالایش مایعات گازی (واحد NF)  (1370-1369) شامل:
 • نظارت بر عملکرد بهره برداران واحد NF مجتمع پتروشیمی بندر امام، کنترل تولید، بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها، بررسی گلوگاهها و ارایه نظر جهت رفع مشکلات مربوطه، انجام محاسبات فرآیندی و تهیه مدارک مهندسی فرآیند برای ایجاد تغییرات جهت رفع مشکلات بهره برداری، بهینه سازی فرآیند، صرفه جویی انرژی و یا بهبود عملکرد در خصوص موارد زیست محیطی و دیگر وظایف مهندسی فرآیند

 

دست آوردهای دیگر :

 • انجام پروژه امکان سنجی ایجاد واحد الفین در مجتمع پتروشیمی خراسان (کارفرما، اداره تحقیق و توسعه پتروشیمی خراسان)
 • عضو تیم اجرایی و هماهنگ کننده جهت نهایی سازی مدارک در پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه
  Oil Industries Import/Export terminal in Qeshm Island   در شرکت رویان فرانگار (کارفرما شرکت شل)
 • ارائه سه مقاله بصورت پوستر و سخنرانی در کنگره بین‎المللی آمونیاک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کنگره پنجم مهندسی شیمی
 • انتخاب بعنوان کارمند نمونه در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1379
 • انتخاب بعنوان کارمند نمونه ایمنی در پتروشیمی خراسان در سال 1378
 • انتتخاب بعنوان کارمند نمونه شرکت مهندسی و توسعه انرژی پایدار در سال 1387

 

 

توانمندیها:

 1. بهره برداری
 • مدیریت و سرپرستی مجتمع ها و واحدهای بهره برداری
 • سرپرستی تیم پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای جدید و شرکت در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی و بهره برداری واحدهای نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاهها
 • تهیه دستورالعملهای پیش راه اندازی، راه اندازی و توقف عادی و اضطراری واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • بررسی های مهندسی برای رفع تنگناهای فرآیندی واحدهلی نفت و گاز و پتروشیمی
 • انجام بررسی های مهندسی در خصوص ایمنی و محیط زیست واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و ارایه راه کار برای رفع مشکلات مربوطه
 • انجام محاسبات، بررسی ها و خدمات مهندسی فرآیند واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی

 

 1. مهندسی فرآیند پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
 • انجام محاسبات مهندسی برای تعیین سایز لوله ها و مشخصات فنی تجهیزات دوار و ثابت
 • انجام شبیه سازی با استفاده از نرم افزارهای ProII , Hysys, Pipesys
 • تهیه مشخصات فنی برای بخش فرآیند
 • تهیه برگه های داده های فرآیندی DATA SHEET
 •  تهیه نقشه های PFD & PID
 • انتخاب دستگاههای فرآیندی و انجام محاسبات مربوط
 • تهیه مدارک فلسفه طراحی، فلسفه کنترل فرآیند و فلسفه Shut Down
 • تهیه مدارک ESD & Control System Cause & Effects
 • و غیره

 

 1. مدیریت پروژه ها
 • تهیه پیشنهادات فنی برای مناقصات
 • تسلط کامل بر چارچوب های فنی و قراردادی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه مدارک مناقصه برای پروژه های مهندسیE، مهندسی و خرید EP و مهندسی و خرید و اجرا EPC  واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • مدیریت بر انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی و خدمات خرید، خرید و اجرای پروژه های EPC واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • نظارت و انجام هماهنگی های مربوط به تهیه مدارک توسط دیسیپلینهای مختلف مهندسی که در تهیه آنها می بایستی به نیازهای فنی گروههای مختلف دیگر توجه گردد و انجام هماهنگی های لازم و  رفع مشکلات مربوط به Interface کاری دیسیپلینهای یاد شده
 •  تهیه مدارک خرید برای اقلام مختلف پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • بررسی پیشنهادات سازندگان و تهیه نامه های Clarification
 • یکسان سازی پیشنهادات و تهیه جداول TBE
 • نظارت بر اجرای پروژه های مهندسیE، مهندسی و خرید EP و مهندسی و خرید و اجرا  EPC واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • سرپرستی و هماهنگی برای انجام برآوردهای مالی
 • تهیه روشها و دستورالعملهای اجرایی برای انجام فعالیتهای طراحی و مهندسی (دستورالعملهای فرآبند های کاری سیستمهای مدیریت یکپارچه)
 • تهیه صورت وضعیت برای پروژه
 • تهیه Claim های کسر کاری و اضافه کاری برای پروژه
 • در پروژه های نظارتی، بررسی صورت وضعیتهای پیمانکار و تایید و ارسال آنها برای کارفرما، بررسی شرح وظایف پیمانکار و تعیین اضافه کاری و کسر کاری مربوطه و بررسی Claim های اضافه کاری و کسر کاری پیمانکار و ارائه نظر و ارسال آنها برای کارفرما  جهت انجام مراحل بعدی 
 • و غیره