حمید نصیری

حمید نصیری
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر و مشاورمالی و مالیاتی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

عضو هیات های هل اختلاف مالیاتی استان مرکزی

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان

عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران 

مدرس سازمان مدیریت صنعتی 

مدرس دانشگاه آزاد 

مدرس دانشگاه پیام نور 

عضو انجمن حسابداران خبره

مسئول مالی جامعه حسابداران رسمی ایران

مشاور و مدیر مالی شرکت بازرگانی الهام بیسان ( بازرگانی صادرات وواردات و تولید )

مشاور مالی هیات مدیره شرکت پارس لامع ( تولیدی صنعت نساجی )

مدیرمالی واداری  تعاونی مسکن سایپا ( پیمانکاری )

مدیرمالی واداری شرکت پارس تجهیز کاران کیمیا ( هلدینگ فاتح صنعت بخش نفت گاز پتروشیمی )

مدیر مالی شرکت مارون کار و شرکت حساب اندیش ( خدمات مالی)

کارشناس اعتبارات  ومالی لیزینگ صنعت ومعدن 

 

مسلط به نرم افزارهای مالی شامل : محاسب ، تدبیر ، حساب اندیش ،مال ایران ، همکاران و سپیدارو........