علی مومنی

علی مومنی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندس شیمی
شغل: کاشناس ارشد hse - سیستمهای مدیریت
استان: خوزستان
شهر: بندرماهشهر
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدارک و گواهینامه های آموزشی دریافت شده :

 • ممیز سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001  )
 • ممیز سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )
 • ممیز سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ایی (ISO 18001 )
 • ممیز سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001 )
 • ممیز سیستم HSE-MS
 • ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه  (IMS )
 • دوره آموزش آنالیز حالتهای خطا و اثرات آن (FMEA )
 • دوره آموزش ارزیابی ریسک ( RT )
 • دوره آموزشی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی
 • دوره آمورشی ( HAZOP )
 • دوره آموزشی ارزیابی مدل تعالی کیفی( (EFQM
 • دوره آموزشی توسعه عملکرد( QCC )
 • دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت ( QCC )
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل آنالیز داده ها (WITH ISO 10017)
 • دوره آموزشی مهندسی ارزش ( VE )
 • دوره آموزشی کنترل فرآیند ( SPC )
 • دوره آمورشی کنترل عملیات HSE
 • دوره آموزشی حمل و نقل مواد آلوده به PCB ( شرکت TREDI فرانسه )
 • دوره آموزشی مدیریت تغییر ( MOC )
 • دوره آموزشی ارزیابی مدل تعالی مدیریت سبز
 • دوره آموزشی ارزیابی مدل تعالی انرژی
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل پسابهای صنعتی ( سازمان محیط زیست )
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل پسابهای صنعتی ( دانشگاه صنعتی شریف )
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل پسابهای صنعتی ( سازمان اقتصادی منطقه ویژه )
 • دوره آموزشی مدیریت مواد زائد( سازمان اقتصادی منطقه ویژه )
 • دوره آموزشی مدیریت مواد زائد ( دانشگاه امیر کبیر)
 • دوره آموزشی مدیریت پسماندهای الکترونیکی ( نهاد محیط زیست سازمان ملل)
 • دوره آموزشی حسابداری سبز ( دانشگاه تهران )
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل آلایندهای اتمسفری ( سازمان اقتصادی منطقه ویژه )
 • دوره آموزشی آشنایی با مدل سازی انتشار آلایندهای اتمسفری
 • دوره های آموزشی POWER POINT – OUT LOOK – WORD- EXCEL- INTERNET

 

فعالیتهای اجرایی :

 • عضو کمیته سیستمهای مدیریت (ISO 9000 – ISO 14000- ISO 50001 – OHSAS 18000) شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام ( طرح ریزی استقرار نگهداری )
 • عضو مامور ( پتروشیمی بندرامام ) در خصوص مشاوره به شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه برای استقرار سیستمهای مدیریت .
 • عضو کمیته HSE شرکت پتروشیمی بندر امام ( طرح ریزی استقرار نگهداری)
 • عضو کمیته اجرایی مدل تعال ( EFQM ) پتروشیمی بندرامام
 • عضو کمیته اجرایی مدل تعالی ( مدیریت سبز ) پتروشیمی بندرامام
 • عضو کمیته اجرایی مدل تعالی ( مدل انرژی ) پتروشیمی بندرامام
 • مدیر پروژه 5S شرکت کیمیا پتروشیمی بندرامام
 • دبیر کمیته مدیریت تغییر شرکت کیمیا پتروشیمی بندرامام
 • عضو کار گروه مدیریت پسماند شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • عضو کارگروه مدیریت پسماند شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
 • مشارکت در پروژه ارزیابی زیست محیطی شرکت پتروشیمی مارون
 • مشارکت در پروژه ارزیابی ریسک شرکت پتروشیمی مارون
 • مشارکت در پروژه HAZOPE شرکت پتروشیمی مارون
 • مشارکت در پروژه JSA شرکت پتروشیمی مارون
 • مشارکت در پروژه مدیریت پسماندهای شرکت پتروشیمی رازی
 • مشارکت در پروژه ارزیابی زیست محیطی شرکت پتروشیمی آبادان
 • مشارکت در پروژه ارزیابی ایمنی شرکت پتروشیمی آبادان
 • مسئول آموزش اداره محیط زیست شرکت پتروشیمی بندرامام
 • مشارکت در تهیه دستورالعملها و روشهای اجرایی اداره HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • سرپرست فنی اولین و تنها لندفیل ( مرکز دفن بهداشتی پسماندهای صنعتی ) ایران
 • مشاوره در استقرار سیستمهای مدیریت شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه
 • مشارکت در اجرای ممیزی سیستمهای مدیریت شرکت پتروشیمی بندرامام و سایر شرکتهای مستقر در منطقه
 • نظارت بر کنترل جنبه ها نمونه گیری و آنالیز پسابهای صنعتی نمونه گیری و آنالیز آلاینده های اتمسفری- پسماندهای صنعتی شرکت پتروشیمی بندرامام
 • نظارت و مشارکت در پروژه های زیست محیطی ( طرح ریزی اجراء اثر بخشی ) شرکت پتروشیمی بندرامام .
 • مشارکت با اداره مهندسی فرآیند و بهره برداری و تعمیرات در خصوص شناسایی و رفع مشکلات زیست محیطی . کیفیت محصول ، ایمنی و بهداشتی.
 • نظارت بر وضعیت عملکردی تجهیزات موثر بر محیط زیست ، کیفیت ، ایمنی و بهداشت شرکت پتروشیمی بندرامام
 • نظارت بر اجرای رویه ها و مصوبات مدیرت تغییر پتروشیمی کیمیا بندرامام
 • مشارکت در طرح بزرگ ارزیابی کمی و کیفیت آلاینده های اتمسفری شرکت پتروشیمی بندر امام.
 • مشارکت در طرح ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای شرکت پتروشیمی بندرامام
 • عضو تیم ممیزی سیستم های مدیریت پتروشیمی بندرامام
 • مشارت در پروژه HAZOPE شرکت کیمیا بندرامام

 

فعالیتهای آموزشی  انجام شده ( به عنوان مدرس )

اجرای دوره های آموزشی در شرکت پتروشیمی آبادان پالایشگاه آبادان شرکت ره آوران پتروشیمی شرکت تندگویان شرکت مارون شرکت پتروشیمی بندرامام- شرکت پتروپک موسسه فرافن .

 • دوره آموزشی استانداردهای رایج در پتروشیمی
 • دروه آموزشی کنترل پسابهای صنعتی
 • دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت
 • دوره آموزشی سیستم مدیریت زیست محیطی
 • دوره آموزشی HSE-MS
 • دوره آموزشی IMS
 • دوره آموزشی مدیریت تغییر
 • دوره آموزشی کنترل عملکرد زیست محیطی
 • دوره آموزشی قوانین و مقررات زیست محیطی
 • دوره آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی

 

فعالیتهای پژوهشی

الف ) نظارت و یا همکاری صنعتی پروژه های پژوهشی مرکز پژوهش پتروشیمی بندرامان و NPC :

 • جداسازی جیوه از پسابها به روش زیست پالایی
 • جداسازی جیوه از رسوبات به روش الکتروکنتیک
 • جداسازی جیوه از پسماندهای آب نمک
 • جداسزی EDC از پساب به روش تقطیر
 • جداسازیEDC از پساب به روش غشایی
 • تجزیه MTBE از پساب بوسیله فتوکاتالیزور
 • ارزیابی و آنالیز فلزات سنگین در خور موسی
 • اندازه گیری MTBE در اتمسفر واحدMTBE
 • شناسایی و کنترل هیدروکربنهای منتشر شده در واحد وینیل کلراید
 • تثبیت پسماندهای خطرناک بوسیله غبار سیمان
 • ارزیای عملکرد زیست محیطی پتروشمی بسپاران

ب ) داوری پروژه های پژوهشی مرکز پژوهش پتروشیمی بندرامام و NPC

پ  ) انتخاب به عنوان پژوهشگر فعال در سه سال متوالی 87-86-85

ت   ) پذیرش مقاله در سمینارها و کنفرانسها بصورت ارائه شفاهی یا پوستر:

 • مقاله حذف EDC از پساب واحد وینیل کلراید
 • مقاله طراحی و مدیریت لندفیل
 • مقاله حذف جیوه از پساب
 • مقاله مدیریت پسماندها ( رتبه اول سمینار تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران ) .

مهارت و توانمندی

مشاوره برای ابجاد نگهداری و سیستمهای مدیریت

 • IMS
 •   IS0 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • HSE – MS
 • مدیریت سبز
 • مدیریت انرژی
 • مدل تعالیEFQM

 

مشاوره موضوعات و پروژه های HSEQ :

 • کاستی سنجی
 • ارزیابی ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی
 • JSA
 • ارزیابی مدیریت پسماندها
 • ارزیابی مدیریت پسابها
 • ارزیابی مدیریت آلاینده های اتمسفری

آموزش  و تدریس

 • کنترل پسابهای صنعتی
 • سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
 • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • مدیریت سبز
 • مدل تعالی EFQM
 • OHSA 18001
 • HSE – MS
 • HSE - PLAN
 • مدیریت تغییر
 • کنترل عملکردهای زیست محیطی
 • کنترل و مدیریت پسماندهای صنعتی
 • آلودگیهای زیست محیطی
 • راهبری مرکز دفن بهداشتی پسماند( لندفیل ).
 • MSDS
 • ایمنی عمومی