تقی بیات

تقی بیات
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: تاریخ وتمدن
شغل: مدیرکارخانه
استان: مازندران
شهر: آمل
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

دارای گواهینامه های آموزشی درزمینه های:

 • آشنایی باقانون تامین اجتماعی
 • قانونکار
 • اصول سرپرستی
 • مدیریت اداری وکارگزینی
 • مدیریت منابع انسانی و بسیاری دیگرازآموزشهای مدیریتی

سوابق کاری:

 • سابقه کاربمدت 22 ماه بعنوان مسئول دفترپست ومخابرات
 • سابقه نزدیک به 10 سال بعنوان مدیراداری وکارگزینی دریک شرکت تولیدی معتبر
 • سابقه 4سال و7 ماه مدیراداری وکارگزینی درموسسه مالی واعتباری درشمال کشور
 • سابقه نزدیک به دوسال بعنوان مدیرمنابع انسانی واداری دریکی ازشرکتهای بزرگ لبنی کشور
 • سابقه شش ماه بعنوان مدیرکارخانه تولید ظروف لبنی که ادامه دارد
 • عضوهیات تشخیص اداره کارازسال 84 تاکنون