مرضیه فریدی ماسوله

مرضیه فریدی ماسوله
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات - نرم‌افزار
شغل: مدرس دانشگاه
استان: گیلان
شهر: رشت
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی: 

 • کارشناسی - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار - دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد - مدیریت فناوری اطلاعات- سیستمهای اطلاعاتی  -  دانشگاه آزاد اسلامی
 • دکترای تخصصی - مدیریت فناوری اطلاعات - Business Intelligence - دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد علوم و تحقیقات تهران )
 
سوابق تدریس: 
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران - دروس فناوری اطلاعات (پیش نیاز) و کاربرد کامپیوتر (جبرانی)، مهندسی فناوری اطلاعات - مقطع کارشناسی ارشد 
 • دانشگاه پیام نور - واحد رشت -  دروس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی، پروژه کارشناسی - مقطع کارشناسی
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی شعبه فومن - دروس زبان تخصصی، طراحی صفحات وب، مهندسی اینترنت، مبانی فناوری طلاعات، مستند سازی، و تجارت الکترونیک و پروژه و کارآموزی - مقطع کاردانی و کارشناسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - دروس گرافیک کامپیوتری 2  و پروژه و کارآموزی - مقطع کارشناسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه - دروس گرافیک کامپیوتری 2و پروژه و کارآموزی - مقطع کارشناسی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کادوس - دروس کارگاه کامپیوتر و زبان تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - مقطع کاردانی  
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی احرار  - دروس زبان تخصصی، شیوه ارائه مطالب، مدلسازی و کارگاه و پروژه و کارآموزی - مقطع کاردانی و کارشناسی
 • جهاد دانشگاهی رشت - دروس زبان تخصصی، مدلسازی، طراحی صفحات وب - مقطع کاردانی
 
سوابق تالیف و ترجمه:
 • ترجمه و تالیف کتاب طراحی صفحات وب با HTML و CSS ( آموزش HTML5 و CSS3 ) - انتشارات موسسه آموزش عالی احرار رشت
 • کتاب مبانی پردازش تصویر با MATLAB برای دانشجویان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات - انتشارات ساکو، تهران 
 • کتاب مبانی شبکه عصبی و مثال های کاربردی - انتشارات موسسه آموزش عالی احرار رشت (ویراستار علمی دکتر علی رجب‌زاده قطری دانشگاه تربیت مدرس)
 • کتاب روش پژوهش و ارانه - انتشارات نص، تهران (همراه با دکتر شاه‌بهرامی دانشگاه گیلان)
 • درآمدی بر علم طراحی و متاآنالیز - انتشارات نگاه دانش (همراه با دکتر علی رجب‌زاده قطری دانشگاه تربیت مدرس)
 • کتاب هوش مصنوعی و سیستم خبره انتشارات صفار، تهران (همراه با دکتر علی رجب‌زاده قطری دانشگاه تربیت مدرس)
 
فعالیت های دانشگاهی: 
 • جزو گروه تدوین دروس و سرفصل های رشته های جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • اینترنت و شبکه های گسترده
  • برنامه سازی کامپیوتر
  • شبکه های کامپیوتری
 • هدایت پروژه های کاردانی  و کارشناسی به عنوان استاد راهنما
  • نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ( مطالعه موردی: بیمه پارسیان) 
  • بررسی میزان آمادگی الکترونیکی مردم روستاهای کوچک برای پذیرش فناوری های جدید( مطالعه موردی)
  • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارگران مرغداری های کوچک ( مطالعه موردی : شرکت وحدت شهرستان رشت)
  • مدیریت دانش
  • طراحی وب سایت های تجاری و آموزشی
  • شهر و شهروند الکترونیک
  • و....
 
پروژه های تحقیقاتی و اجرایی: 
 • مشاوره در زمینه تهیه پرسشنامه بررسی وضعیت ICT دبیرستان های استان گیلان برای سازمان آموزش و پرورش - مجری دانشگاه گیلان،دکتر شاه بهرامی،گروه مهندسی کامپیوتر
 • مشاوره در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات ICT  روستایی برای استانداری گیلان - مجری دانشگاه گیلان،دکتر شاه بهرامی، گروه مهندسی کامپیوتر
 
سایر سوابق :
 • برگزاری کارگاه آموزشی شبکه عصبی در دانشگاه آزاد اسلامی
 • سخنرانی Business Intelligence در دانشگاه آزاد اسلامی
 • سخنرانی Knowledge Management در دانشگاه آزاد اسلامی
 • شرکت در دوره آموزش تربیت مدرس مهارت های عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز امور مدرسان دی ماه 1391
 • شرکت در کارگاه آموزشی تدوین مقالات ISI دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز امور مدرسان شهریور ماه 1392