اکبر شریفی

اکبر شریفی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کارشناس رسمس دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی
استان: فارس
شهر: شیراز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

فارغ التحصیل : دانشگاه شیراز

رشته تحصیلی : حسابداری

عضویت ها : عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IFAC)

عضو انجمن مالی اسلامی ایران

                   عضویت پیوسته انجمن حسابداری ایران(IAA)

                   عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران (IMAA)

شغل : مشاور مالی شرکتها و مدیر عامل موسسه بیلان تحلیل هزاره سوم پارسیان

 فعالیتها:

  •  خدمات حسابداری و مالیاتی شرکتها و اشخاص حقیقی ( بند الف و ب)
  • مشاوره مالی ، مشاوره مالیاتی  و مشاوره مدیریت
  • طراحی و پیاده سازی،نظارت وارزیابی سیستم های حسابداری
  • تهیه و تنظیم صورت های مالی (ترازنامه،سودوزیان وصورت گردش وجوه نقد و یادداشتهای همراه)
  • تهیه و تکمیل اظهار نامه های عملکرد  و مالیات بر ارزش افزوده
  • تحریر دفاتر قانونی شرکت
  • دفاع از پرونده های مالیاتی و بیمه

سوابق کاری :سابقه مستمر از سال 1378 به عنوان مدیر مالی و مشاور در موسسات و شرکت های متعدد.