مصطفی عبدی

مصطفی عبدی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابرس و مدرس دانشگاه ومدیر ومشاور مالی ومالیاتی چند شرکت
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
 • سوابق تحصیلی
  • سال 75-78 : اخذ مدرک کارشناسی ارشد حسابداری    دانشگاه محل تحصیل: آزاد تهران مرکزی 
  • سال 66- 70 : اخذ مدرک کارشناسی رشته حسابداری     دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بین المللی امام خمینی (دهخدا قزوین)     
  • دانشجوی دکترای حسابداری            
 • تجارب علمی و عملی
  • تدریس دروس حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد  طی سنوات 78تا82
  • تدریس دروس حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری  طی چهار سال  قبل ودانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 3سال
  • تدریس دروس حسابداری در دانشگاه پیام نور چهاردانگه دوسال قبل و پیام نور مرکز    
  • برگزاری سمینارها و تدریس دروس حسابداری برای سازمانهای دولتی (سازمان تعاون کشور  وسازمان امور عشایر کشور و شرکت ها و موسسات خصوصی)
  • 14 سال سابقه حسابرسی و سرپرستی امور حسابرسی شرکتهای دولتی  و خصوصی
  • 25 سال سابقه مدیریت مالی واداری  مشاوره در امور مالی و بانکی موسسات مالی وصنعتی و بازرگانی 
  • همکاری با موسسات حسابرسی آروین پیام وآرشین حساب و آرمان پژوهان محاسب (حسابداران رسمی )
  • مدیر و مشاور مالی شرکت های تولیدی زرخیزان – جهاد زمزم (شامل 5 کارخانه بزرگ در کشور)- پویا پلاستیک ،آسیا کنتری پی 
 • مهارتها و عضویت در مجامع علمی
  • آشنایی با زبان انگلیسی خصوصاٌ ترجمه متون تخصصی رشته حسابداری
  • آشنایی کامل با اغلب نرم افزارهای مالی و محاسباتی 
  • آشنایی کامل با نرم افزارهای  office  
  • عضوی انجمن  حسابداران خبره ایران
  • عضو  انجمن حسابداری ایران 
  • عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
  • کارشناس رسمی دادگستری ( قوه قضائیه ) در رشته حسابداری و حسابرسی
  • رئیس هیئت مدیره  موسسه حسابداری و حسابرسی پویا حساب هماهنگ 
  • سرپرست ارشد حسابرسی در  موسسه حسابرسی آرشین حساب و آرمان پژوهان محاسب
 • پروژه ها
  • بررسی سرمایه گذاریهای خارجی در ایران 
  • تالیف کتاب سئوالات آزمون های استخدامی با همکاران
  • انجام امور مربوط به حسابرسی عملیاتی شرکتهای مختلف تولیدی ؛بازرگانی ؛ تعاونی و خصوصی 
  • انجام کارشناسی ده ها  پرونده از طریق مراجع قضایی 
  • ارزیابی سهام چندین شرکت خصوصی و دولتی 
  • نوشتن طرح توجیهی طرحهای سرمایه گذاری شرکت ها
  • نوشتن طرح  افزایش سرمایه شرکت ها