علیرضا صفائی

علیرضا صفائی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت - مالی
شغل: حسابدار
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

0