حمید سعیدی

حمید سعیدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار ارشد
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
 • تحصیلات
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  – حسابداری - کارشناسی
 • سوابق کاری
  • حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر
  • حسابدار ارشد شرکت توسعه ساختمان تدبیر
 • تواناییها
  • تهیه صورتهای مالی , خوب
  •   اظهارنامه مالیاتی و امورمالیاتی, خوب
  •   امور بیمه ای, خوب