علی شورابی

علی شورابی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر عامل موسسه حسابداری و خدمات مدیریت تراز نگار هوشمند
استان: خراسان رضوی
شهر: نیشابور
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
 • سابقه کاری
  • 1380 - 1381 : شرکت اگزوز خودرو خراسان
  • 1383 - 1391  : شرکت اگزوز خودرو خراسان
  • 1391 تا اکنون  مدیر عامل موسسه حسابداری و خدمات مدیریت تراز نگار هوشمند

 

 • پستهای سازمانی 
  • 1380-1381 : حسابداری عمومی 
  • 1383-1384 : حسابداری فروش و حسابداری صنعتی 
  • 1384-1386 : حسابداری اعتبارات اسنادی خارجی 
  • 1386-1388 : معاون مدیر مالی 
  • 1388 –1391 : مدیر مالی و اقتصادی 

 

 • اطلاعات تحصیلی
  • لیسانس حسابداری - آزاد نیشابور
  • دانشجوی کارشناسی ارشد - مدیریت کسب و کار (بازاریابی)