آرمین خوشوقتی

آرمین خوشوقتی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی
شغل: مدیرمنابع انسانی شرکت سینره وعضومراجع حل اختلاف قانون کار،مشاور منابع انسانی گروه مپناودیجی کالا
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: ۲۴ سال سابقه اجرایی ، آموزشی و مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسانی و روابط کار با آخرین مسئولیت اجرایی مدیر ارشد منابع انسانی شرکت سینره ، و مشاور منابع انسانی گروه مپنا ، و دیجی کالا . ۱۶ سال عضو مراجع حل اختلاف کار ( وزارت کار ) ، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ، عضو هیات مدیره انجمن مدیران منابع انسانی صنعت دارو . تدریس دوره های مدیریت منابع انسانی ، جذب و استخدام، مدیریت عملکرد ، طراحی مشاغل ، نیاز سنجی آموزشی ، سیستم های حقوق و دستمزد منطبق با الزامات قانون کار ، طبقه بندی مشاغل ، قانون کار و تامین اجتماعی ، قرارداد در قانون کار ، بهبود روابط کار ( کارگاه حل اختلاف ) ، آئین دادرسی کار . اجرای پروژه های موفق بهبود حوزه منابع انسانی و استقرار : استاندارد آموزشی 10015 ، مدیریت عملکرد کارکنان ، ارزشیابی ( ارزش گذاری ) مشاغل ، تنظیم نمودار منابع انسانی و اشل حقوقی (حقوق و دستمزد ) مشاغل و پست های سازمانی( منطبق با نظام طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) ، با رویکرد مدیریت عملکرد کارکنان ، سیستم گزینش ، جذب ( استخدام ) و بکارگماری ( با بهره گیری از نظام شرایط احراز قابل اندازه گیری و کمی ) https://telegram.me/halle_ekhtelaf